HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen , aivo-selkäydinnesteestä

6168 Li-IgG-Oc

Osatutkimukset

Li-IgG.

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579, työpiste 050 3459393 (lankanumeron lyhytvalinta 72582)

Yhteyshenkilöt

kemisti Pasi Nokelainen: pasi.nokelainenathus.fi / 050 4287808 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Keskushermoston inflammaatioiden, erityisesti MS-taudin (multippeli skleroosi) diagnostiikka.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki 10 ml

Näyte

Kirkasta likvoria 1 ml (tehdaspuhdas muoviputki 10 ml) ja seerumia (S-IgG-Oc-näyte, seerumigeeliputki 5 ml). Likvorin ja seerumin tulee olla samaan aikaan otettuja (maks. 3 pv ero sallitaan). Näytteet voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli perillä samana päivänä. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 - 3 vrk, pakastettuna ainakin 1 kk.

Menetelmä

Konsentroimaton likvor- ja samanaikaisesti otettu laimennettu seeruminäyte fraktioidaan rinnakkain isoelektrisellä fokusoinnilla agaroosigeelissä. Näytteiden IgG-pitoisuus on vakioitu. Immunoglobuliini G-vyöhykkeet visualisoidaan immunofiksaation jälkeisellä immunoperoksidaasivärjäyksellä.

Tekotiheys

Viikoittain, kiireellisyys ilmoitettava

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Yleistä

Multippelissa skleroosissa (MS) ja muissa keskushermoston inflammaatioissa tai infektioissa esiintyy immunoglobuliinien paikallista (intratekaalista) synteesiä, joka ilmenee oligoklonaalisina, erikseen erottuvina immunoglobuliinifraktioina. Normaalinäytteestä IgG on diffuusisti jakautunutta (polyklonaalista). Oligoklonaalisten fraktioiden osoittamiseen käytetään potilaan likvorin ja seerumin yhtäaikaista isoelektristä fokusointia (Eurooppalainen konsensus, J Neurol Neurosurg Psych 1994, 57: 897-902). Ainoastaan likvorissa esiintyvät oligoklonaaliset fraktiot ovat keskushermostolöydöksen kannalta merkitseviä.

Tulkinta

Menetelmän herkkyys on yli 95 % multippeli skleroosi -potilaista. Oligoklonaalisia fraktioita esiintyy myös useissa keskushermoston infektioissa kuten subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti (SSPE), herpes- ja rubellaenkefaliitti, neurosyfilis ja neuroborrelioosi, joissa IgG-fraktiot sisältävät vasta-aineita tunnetulle mikrobille, toisin kuin MS:ssa, jossa antigeenit ovat tuntemattomia. Oligoklonaalisia IgG-fraktioita voi esiintyä myös mm. optikusneuriitissa, neurosarkoidoosissa ja LED:ssä, AIDS:ssa, Guillain-Barren syndroomassa ja muissa polyneuropatioissa, ja joskus muissakin neurologisissa taudeissa, jos tilaan liittyy tällöin inflammaatio. MS-taudissa positiivinen tulos edellyttää vähintään kahta selvää erillistä, vain likvorissa esiintyvää IgG-fraktiota, tavallisimmin alkalisella tai neutraalilla pH-alueella. Käytännössä oligoklonaalisia fraktioita on yleensä selvästi enemmän (8-30 kpl).

 Lausunnot luokitellaan seuraavasti:
 LK1 Normaali löydös, likvorin IgG polyklonaalista.
 LK2 Positiivinen löydös, likvorispesifejä
   oligoklonaalisia IgG-fraktioita.
 LK3 Positiivinen löydös, likvorispesifien
   oligoklonaalisten IgG-fraktioiden lisäksi myös
   seerumissa oligoklonaalisia fraktioita
   (keskushermoston ulkopuolinen tulehdus mukana).
 LK4 Negatiivinen löydös likvorin suhteen, vain
   yhteisiä oligoklonaalisia IgG-fraktioita
   seerumissa ja likvorissa. Sopii keskushermoston
   ulkopuoliseen tulehdusreaktioon.
 LK5 Negatiivinen löydös likvorin suhteen,
   korostunut IgG-fraktiosarja seerumissa ja likvorissa.
   Viittaa keskushermoston ulkopuoliseen
   monoklonaaliseen vasta-ainetuotantoon.
 Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautuksia

Tilaa pakettina LI-IGG-OC.

Tutkimus Li-IgG-Oc päivitetty 13.02.2024 / PN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.