HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Levetirasetaami, seerumista

6169 S -Leveti

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Levetirasetaamihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, lapset 0,5 ml. Geeliputki ei sovellu. Seerumi eroteltava heti sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3 työpäivää.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Levetirasetaamin oraalinen hyötyosuus on lähes 100 %, ja sen huippupitoisuus saavutetaan keskimäärin runsaassa tunnissa. Levetirasetaamin jakaantumistilavuus on noin 0,5-0,7 l/kg, eikä se sitoudu merkittävästi plasman proteiineihin, joten lääke poistunee tehokkaasti dialyysissä. Levetirasetaamin puoliintumisaika on normaalisti noin 6 - 8 tuntia. Se eliminoituu erittymällä virtsaan n. 70 %:sti muuttumattomana, joten munuaisten vajaatoiminta edellyttää annoksen pienentämistä. Levetirasetaami ei metaboloidu CYP-entsyymien välityksellä, eikä sillä ole aktiivisia aineenvaihduntatuotteita. Levetirasetaamipitoisuuden merkittävää pienenemistä plasmassa on havaittu raskauden aikana erityisesti viimeisessä kolmanneksessa.

Levetirasetaamille ei terapeuttista viitealuetta ole yksiselitteisesti määritelty, eikä oireettomien potilaiden rutiininomaista pitoisuusseurantaa suositella. Tutkimuksen tekopaikka ehdottaa terapeuttiseksi alueeksi levetirasetaamin jäännöspitoisuutta 60 - 240 µmol/l.

Huomautuksia

Tutkimuksen yksikkö on muuttunut mg/l -> umol/l 14.12.2017 alkaen. Yksikkömuuntokerroin: umol/l = mg/l x 5.88

Tutkimus S -Leveti päivitetty 25.07.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.