HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys, verestä

6173 B -TbIFNg

Osatutkimukset

B -MITO., B -NIL, B -TB1 ja B -TB2

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, Virologian ja immunologian erikoistutkimukset, puh. 050 427 2126

Yhteyshenkilöt

lääkäri Hanna Jarva: hanna.jarvaathus.fi / 050 427 9816 ja sairaalamikrobiologi Annemarjut Jääskeläinen: annemarjut.jaaskelainenathus.fi / 0504288017

Lähete

Immunologiset tutkimukset

Indikaatiot

Latentin tuberkuloosin diagnostiikka. Testiä käytetään myös tuberkuloosille altistuneiden selvittelyissä.Testi voi olla hyödyllinen lisätutkimus aktiivin tuberkuloosin (esim. extrapulmonaarisen tuberkuloosin) tutkimuksissa. Mainitse indikaatio tutkimuspyynnön esitiedoissa.

Negatiivinen tulos ei täysin poissulje aktiivia eikä latenttia TB-infektiota.

HUOM! Haponkestävän sauvan värjäys, nukleiinihaponosoitus ja viljely ovat edelleen ensisijaisia menetelmiä kliinisissä TB-infektioissa.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

VÄLINEET: Neljä erikoisputkea, QuantiFERON-TB Gold Plus: Nil=harmaa, TB1 Antigen=vihreä, TB2 Antigen=keltainen ja Mitogen=violetti. Putkitilaukset osoitteesta: huslabnvo(at)hus.fi.

HUOM! Muista AINA tilata kaikki 5 tutkimusta (tietojärjestelmään tarvittavat tutkimukset: B-TbIFNg, B-NIL, B-TB1, B-TB2, B-MITO.). Tarroita putket oikein. Katso tarvittaessa tarkempi näytteenotto- ja lähetysohjeistus: https://www.huslab.fi/preanalytiikan_kasikirja/verinaytteenotto/tbifng_naytteenotto_ohje.pdf

NÄYTTEENOTTO: Näytteen saa ottaa maanantai - torstai, ei kuitenkaan arkipyhää edeltävänä päivänä. Näytteenottojärjestys: Nil-, TB1-, TB2-, Mito-putki. HUOM! Ota näytettä mustaan merkkiviivaan asti (validoitu näytetilavuus 0,8 - 1,2ml). Huomioi tämä erityisesti avo-/ siipineulalla otettaessa. Käännä kaikkia putkia 8-10 kertaa ylösalaisin niin että koko sisäpinta kastuu verellä, koska antigeenit ovat kuivattuina putkien sisäpinnoille.

SÄILYTYS, KÄSITTELY JA LÄHETYS: Otetut näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä n. 17-27 oC (ei saa laittaa jääkaappiin, ei saa pakastaa eikä fuugata) ja näytteiden on oltava perillä tutkivassa laboratoriossa näytteenottopäivänä.

Jos lähettäminen ei onnistu yllä mainitussa ajassa, näyteputket on esikäsiteltävä: Sekoita putkia uudelleen kuten edellä. Siirrä ne sitten +37 oC:een (+/- 0,5) ja inkuboi 16-24 tuntia. Tästä merkintä putkiin! Merkintä on tärkeä. Jos putkeen ei ole merkitty inkubaatiota, laboratorio olettaa, että sitä ei ole tehty. Inkuboidut näytteet lähetetään +17-27 oC:ssa, älä sentrifugoi putkia. Toimita näytteet viimeistään 3 vrk:n kuluessa tutkivaan laboratorioon.

TARROITUS: Liimaa 5 tutkimustarraa kaikkiin neljään putkeen tarrassa olevan ohjeen mukaisesti. Kts. kuvallinen näytteenotto-ohje preanalytiikan puolelta (Verinäytteenotto). B -NIL -tarra harmaaseen putkeen, B- TB1 vihreään, B-Tb2 keltaiseen ja B-MITO violettiin. Lopuksi laita päätutkimustarra (B-TbIFNg-tarra) pystyyn/pitkittäin Mitogen putkeen (violetti) osittain B-MITO -tarran päälle niin ettei B-MITO-tarran viivakoodi kuitenkaan peity.

Menetelmä

Akkreditoitu menetelmä. Immunoluminometrinen menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-4 kertaa viikossa

Viitearvot

Kaikki alle 0.35 IU/ml

Tulkinta

Positiivinen (reaktiivinen) >1 IU/ml

Matala reaktiivinen 0.50- <1 IU/ml

Raja-arvoinen 0.35-0.50 IU/ml

Negatiivinen (non-reaktiivinen) < 0. 35 IU/ml

IGRA-tutkimus antaa positiivisen tuloksen, jos potilas on saanut M. tuberculosis-tartunnan ja T-muistisolut ovat aktivoituneet. Positiivinen tulos säilyy yleensä positiivisena loppuiän. Tuberkuloosin hoito ei vaikuta tähän testiin eikä testiä voida käyttää hoitotuloksen seurannassa.

M. tuberculosis-infektion lisäksi harvinaiset atyyppiset mykobakteerit M. marinum, M. kansasii ja M. szulgai - infektiot voivat myös antaa positiivisen tuloksen.

BCG-rokotus ei aiheuta positiivista reaktiota tässä testissä.

HUOM! Negatiivinen (non-reaktiivinen) tulos ei sulje pois aktiivin tuberkuloosin mahdollisuutta. Väärä negatiivinen tulos on mahdollinen vaikeassa TB-infektiossa ja vahvasti immunosuppressoiduilla potilailla.

Lymfopenia voi vaikuttaa tuloksen luotettavuuteen. B-TbIFNg-tutkimusta suunniteltaessa on suositeltavaa mitata lymfosyyttien taso puutteelle altistavissa kliinisissä tilanteissa. Lymfopeniapotilailla B-LyTbIFN (6174) on luotettavampi testi tuberkuloosikontaktin osoittamiseksi.

Voimakas taustastimulaatio (korkea interferonigammatuotanto nil-putkesta) voi johtua potilaan muusta samanaikaisesta infektiosta tai näytteen ottamiseen/käsittelyyn liittyvästä teknisestä ongelmasta. Tällöin suositellaan uutta näytettä tai B-LyTbIFN-tutkimusta (6174).

Jos kontrollimitogeeniputkesta ei saada riittävän korkeaa interferoni-gamma-tulosta, ei näytteen tubiputkien tulos ole luotettava eikä tulosta anneta.

Huomautuksia

Hoitoyksikkö voi tarvittaessa kirjoittaa todistuksen IGRA-testistä. Laboratorion käyttämä menetelmä on Quantiferon-TB Gold Plus ja tulos <0.35 IU/ml tulkitaan negatiiviseksi.

Tutkimus B -TbIFNg päivitetty 21.05.2024 / HJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.06.2024 klo 00:41.