HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys, verestä

6173 B -TbIFNg

Osatutkimukset

B -MITO., B -NIL, B -TB1 ja B -TB2

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, Virologian ja immunologian erikoistutkimukset, puh. 050 427 2126

Yhteyshenkilöt

lääkäri Hanna Jarva: hanna.jarvaathus.fi / 050 427 9816 ja sairaalamikrobiologi Annemarjut Jääskeläinen: annemarjut.jaaskelainenathus.fi / 0504288017

Lähete

Immunologiset tutkimukset

Indikaatiot

Testiä käytetään ensisijaisesti M. tuberculosis-tartunnan eli latentin tuberkuloosi-infektion tutkimiseen. Testi voi olla hyödyllinen lisätutkimus aktiivin tuberkuloosin ja etenkin extrapulmonaarisen tuberkuloosin tutkimuksissa. Negatiivinen tulos ei kuitenkaan poissulje aktiivia eikä latenttia TB-infektiota.

HUOM! Haponkestävän sauvan värjäys, nukleiinihaponosoitus ja viljely ovat edelleen ensisijaisia menetelmiä kliinisissä TB-infektioissa.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

VÄLINEET: Neljä erikoisputkea, QuantiFERON-TB Gold Plus: Nil=harmaa, TB1 Antigen=vihreä, TB2 Antigen=keltainen ja Mitogen=violetti. Putkitilaukset osoitteesta: huslabnvo(at)hus.fi.

HUOM! Muista AINA tilata kaikki 5kpl tutkimuksia, käytetystä järjestelmästä riippuen (tietojärjestelmään tarvittavat tutkimukset: B-TbIFNg, B-NIL, B-TB1, B-TB2, B-MITO.). Tarroita putket oikein. Katso tarvittaessa tarkempi näytteenotto- ja lähetysohjeistus: https://www.huslab.fi/preanalytiikan_kasikirja/verinaytteenotto/tbifng_naytteenotto_ohje.pdf

NÄYTTEENOTTO: Näytteen saa ottaa maanantai - torstai, ei kuitenkaan arkipyhää edeltävänä päivänä. Näytteenottojärjestys: Nil-, TB1-,TB2- Mito-putki. HUOM! Ota näytettä mustaan merkkiviivaan asti (validoitu näytetilavuus 0,8 - 1,2ml). Huomioi tämä avo-/ siipineulalla otettaessa. Käännä kaikkia putkia 8-10 kertaa ylösalaisin niin että koko sisäpinta kastuu verellä, koska antigeenit ovat kuivattuina putkien sisäpinnoille.

SÄILYTYS, KÄSITTELY JA LÄHETYS: Otetut näytteet säilytetään, lähetetään huoneenlämmössä n. 17-27 oC (ei saa laittaa jääkaappiin, ei pakastaa, eikä fuugata) ja näytteiden on oltava perillä tutkivassa laboratoriossa näytteenottopäivänä.

TARROITUS: Liimaa 5 tutkimustarraa kaikkiin neljään putkeen tarrassa olevan ohjeen mukaisesti, kts. kuvallinen näytteenotto-ohje preanalytiikan puolelta (Verinäytteenotto). B -NIL -tarra harmaaseen putkeen, B- TB1 vihreään, B-Tb2 keltaiseen ja B-MITO violettiin. Lopuksi laita päätutkimustarra (B-TbIFNg-tarra) pystyyn/pitkittäin Mitogen putkeen (violetti) osittain B-MITO -tarran päälle niin ettei B-MITO-tarran viivakoodi kuitenkaan peity.

Jos lähettäminen ei onnistu yllä mainitussa ajassa, näyteputket on esikäsiteltävä: Sekoita putkia uudelleen kuten edellä. Siirrä ne sitten +37 oC:een (+/- 0,5) ja inkuboi 16-24 tuntia. Tästä merkintä putkiin! Merkintä on tärkeä. Jos putkeen ei ole merkitty inkubaatiota, laboratorio olettaa, että sitä ei ole tehty. Inkuboitujen näytteiden lähetys 17-27 oC:ssa, älä sentrifugoi putkia. Toimita näytteet viimeistään 3 vrk:n kuluessa immunologian laboratorioon.

Menetelmä

Gammainterferoni, eritys. Immunokemiluminometrinen, CLIA (chemiluminescence immunoassay)-menetelmä. Akkreditoitu menetelmä.

B-TbIFNg on immunologinen tutkimusmenetelmä, jolla osoitetaan potilaan verestä M. tuberculosis antigeeneille herkistyneitä T-lymfosyttejä, mittaamalla testissä stimuloituneiden solujen tuottamaa IFN-gammaa CLIA- menetelmällä, kuitenkaan näitä soluja erikseen eristämättä (vrt. B -LyTbIFN, nro 6174, testi eristetyillä T- lymfosyyteillä).

Testin erityisnäyteputkissa (TB1- ja TB2-putket) on M. tuberculosis - bakteerille ominaisia proteiinipeptidejä, joita ei ole rokotteena käytetyssä BCG- bakteerissa. Peptidit stimuloivat bakteerin aktivoimia efektori-T- lymfosyyttejä tuottamaan interferoni gammaa (IFNg). IFN- gamman pitoisuus plasmafraktiosta mitataan EIA- menetelmällä. Tuotettu IFN-gamman määrä on verrannollinen herkistyneiden lymfosyyttien määrään. Verinäytteen lymfosyyttien toimintakelpoisuuden osoituksena käytetään potilaan PHA- mitogeenilla stimuloituja soluja (mitogeeni-putki) ja negatiivisena kontrollina toimivat potilaan simuloimattomat solut (nil-putki).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-4 kertaa viikossa

Viitearvot

Kaikki alle 0.35 IU/ml

Tulkinta

Viitealue: Positiivinen (reaktiivinen) >1 IU/ml Matala reaktiivinen 0.50- <1 IU/ml Raja-arvoinen 0.35-0.50 IU/ml Negatiivinen (non-reaktiivinen) < 0. 35 IU/ml

Positiivisen tuloksen katsotaan viittaavan TB-kontaktiin (joko aktiivia tai latenttia TB-infektiota).

Reaktiivisiin tuloksiin liittyy lausunto. M. tuberculosis-infektion lisäksi harvinaiset M. marinum, M. kansasii ja M. szulgai - infektiot voivat myös antaa positiivisen tuloksen. Yleisesti ottaen reaktion peptideille voidaan katsoa olevan spesifi eikä BCG-rokotus aiheuta positiivista tulosta.

HUOM! Negatiivinen tulos (non-reaktiivinen) ei sulje pois aktiivin tuberkuloosin mahdollisuutta. Erittäin vaikeassa TB- infektiossa ja vahvasti immunosuppressoiduilla potilailla negatiivinen tulos on mahdollinen mutta harvinainen.

Lymfopenian yhteydessä tulosten tulkinta on epävarmaa. B - TbIFNg -tutkimusta suunniteltaessa on suositeltavaa mitata lymfosyyttien taso puutteelle altistavissa kliinisissä tilanteissa. Lymfopeniapotilailla B -LyTbIFN (6174) on suositeltavampi testi herkistymisen osoittamiseksi.

Kun esiintyy voimakkaampaa spontaania IFN-gammaeritystä (nollaputki=Nil >1 IU/ml), laboratorio toistaa tuloksen harkinnan perusteella, ja ottaa huomioon sen tuloksessa ja lausunnossa. Taustastimulaatio voi johtua potilaan muusta samanaikaisesta infektiosta tai näytteen ottamiseen/ käsittelyyn liittyvästä teknisestä ongelmasta.

Jos kontrollimitogeeniputki ei anna > 0.50 IU/ml- ylittävää tulosta, jää potilaan lymfosyyttien toimintakyky epäselväksi eikä reaktiotulosta M. tuberculosis-antigeeneille voi antaa.

Huomautuksia

Laboratorion tutkimuksesta antamaa lausuntoa varten lähetteessä on hyvä olla mainittuna tutkimusindikaatio (oirekuvaus, bakteerikontaktin osoittaminen, immunosupressiivinen tai biologinen lääkehoito tai sen aloittaminen, aktiivin tai latentin tubin epäily).

Näytettä ei saa ottaa arkipyhää edeltävänä päivänä.

Hoitoyksikkö voi puhelimitse tilata tutkimustuloksesta maksullisen todistuksen (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi), todistusten tilaus: p. 050 4272126.

Tutkimus B -TbIFNg päivitetty 10.10.2023 / AJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2023 klo 00:43.