HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Mycoplasma genitalium, herkkyysmääritys

6196 -MygeHe

Tiedustelut

Virologian ja immunologian osasto, virologian yksikkö, puh. (09) 471 73117.

Yhteyshenkilöt

sairaalamikrobiologi Pia Jokela: pia.jokelaathus.fi / 040 486 5529 ja lääkäri Mirja Puolakkainen: mirja.puolakkainenathus.fi / 050 551 2006

Indikaatiot

Mycoplasma genitalium -kannan makrolidiresistenssiin (atsitromysiini) tai fluorokinoloniresistenssiin (moksifloksasiini) liittyvien mutaatioiden selvittäminen silloin kun kliinistä vastetta lääkehoidolle ei saada.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näytteet otetaan laboratoriossa käyttäen "Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit" -näytteenottovälineitä välttäen limaa, märkää ja eritteitä. Tarvittaessa nämä on syytä poistaa steriilillä pumpulitikulla (punainen suojus) ennen varsinaista näytteenottoa (vihreä suojus). Näytteenoton jälkeen näytteenottotikku (vihreä suojus) laitetaan "Aptima Swab Specimen" - kuljetusputkeen, joka suljetaan heti korkilla. Pumpulitikkua (punainen suojus) ei saa laittaa Aptima Swab Specimen kuljetusputkeen. Myös viruskuljetusnesteeseen (esim. UTM, Copan) otettu näyte soveltuu -MygeHe-tutkimukseen.

Menetelmä

Sekvensointi. Alihankintana teetettävä tutkimus (Statens Serum Institut).

Tekotiheys

Tarvittaessa.

Yleistä

Klamydiainfektion hoitoon tavallisimmin käytetty atsitromysiini parantaa usein myös uretriittia ja servisiittiä aiheuttavan Mycoplasma genitalium -infektion. Kuitenkin huomattava osa M. genitalium -kannoista omaa resistenssiä makrolideille (atsitromysiini), jolloin toisen linjan mikrobilääkehoitona voidaan käyttää fluorokinolonia (moksifloksasiini). Myös fluorokinolonneille resistenssiä omaavia kantoja tavataan.

Tulkinta

Herkkyysmäärityksessä selvitetään omaako Mycoplasma genitalium -kanta makrolideille (atsitromysiini) tai fluorokinoloneille (moksifloksasiini) resistenssiä aiheuttavia mutaatioita.

Huomautuksia

Mutaatiomääritys (makrolidi- tai fluorokinoloniherkkyyteen liittyvät mutaatiot) valitaan pyynnön lisätiedoissa. Yleensä on tarkoituksenmukaista ensin selvittää makrolidiherkkyyteen liittyvien mutaatioiden esiintyminen. Tutkimus edellyttää ajantasaista Mycoplasma genitaliumin osoitusta -MygeNhO tai U -MygeNho -tutkimuksessa. Positiivisen -MygeNhO- tai U -MygeNhO -tuloksen saaneista näytteistä noin 75%:lle saadaan määritettyä lääkeaineresistenssiin liittyvien mutaatioiden esiintyminen.

Tutkimus -MygeHe päivitetty 01.07.2021 / ML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 20.10.2021 klo 02:26.