HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Mycoplasma genitalium, herkkyysmääritys

6196 -MygeHe

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, nukleiinihappotiimi, puh. 050 427 2125/ 040 5477390.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mirja Puolakkainen: mirja.puolakkainenathus.fi / 050 551 2006, sairaalamikrobiologi Laura Mannonen: laura.mannonenathus.fi / 040 838 4009 ja sairaalamikrobiologi Raisa Loginov: raisa.loginovathus.fi / 050 4279759

Indikaatiot

Mycoplasma genitalium -kannan makrolidiresistenssiin (atsitromysiini) tai fluorokinoloniresistenssiin (moksifloksasiini) liittyvien mutaatioiden selvittäminen silloin kun kliinistä vastetta lääkehoidolle ei saada.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

TIKKUNÄYTTEET: Endoserviksistä ja virtsaputkesta otetaan näyte laboratoriossa käyttäen "Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit" -näytteenottovälineitä välttäen limaa, märkää ja eritteitä. Tarvittaessa nämä on syytä poistaa steriilillä pumpulitikulla (punainen suojus) ennen varsinaista näytteenottoa (vihreä suojus). Naisilla näyte otetaan endoserviksistä (kohdun kaulakanava) pyörittämällä näytteenottotikkua kohdun kaulakanavassa 10-30 sekunnin ajan. Näyte voidaan ottaa myös virtsaputkesta. Miehillä näyte otetaan virtsaputkesta. Potilaan pitää olla virtsaa-matta vähintään 1 h ennen näytteenottoa. Tikku työnnetään virtsaputkeen 2-4 cm syvyyteen ja pyöritetään 2-3 sekunnin ajan. Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan "Aptima swab specimen" - kuljetusputkeen. Tikku katkaistaan kuljetusputkeen, joka suljetaan heti korkilla. Pumpulitikkua (punainen suojus) ei saa laittaa Aptima Swab Specimen kuljetusputkeen. Kuljetusputkeen laitetaan varsinainen näytteenottotikku (vihreä suojus).

Vaginanäyte otetaan "Aptima Multitest" -putkeen pyörittämällä näytteenottotikkua vaginassa 10-30 sekunnin ajan. Rektumnäyte otetaan käyttäen "Aptima multitest" -näytteenottovälineitä välttäen ulostetta. Tikku työnnetään peräsuoleen 3-5 cm syvyyteen ja pyöritellään 5-10 sekun-tia. Nielunäyte otetaan käyttäen "Aptima Multitest" -näytteenottovälineitä. Tikulla pyyhitään tukevasti nielurisoja ja nielun takaseinää. Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan "Aptima Multi-test" - kuljetusputkeen. Tikku katkaistaan kuljetusputkeen, joka suljetaan heti korkilla.

Myös viruskuljetusnesteeseen (esim. Copan UTM) otettu näyte soveltuu -MygeHe-tutkimukseen.

ENSIVIRTSNÄYTTEET: Potilaan tulee olla virtsaamatta vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa. Alapesua ei pidä tehdä. Ensimmäiset 10-30 ml virtsaa (= ensivirtsa) kerätään joko kotona tai laboratoriossa tehdaspuhtaaseen keräysastiaan, josta laboratoriossa siirretään yhden vuorokauden kuluessa näytteenotosta näyteputken mukana olevalla pipetillä noin 2 ml virtsaa "Aptima Urine Specimen" -putkeen (keltainen putki). Putkessa kahden viivan väli, "ikkuna", on merkkinä oikeasta tilavuudesta. Korkki suljetaan heti. Näyteputken "ikkunaa" ei saa peittää tarralapulla. Näytteet säilytetään ja kuljetetaan +2 - + 30 C:ssa näytteet tutkivaan laboratorioon. Virtsanäytteet säilyvät tutkimuskelpoisina huoneenlämmössä 30 päivää. Näytteet on kuitenkin varminta toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti testituloksen luotettavuuden takaamiseksi. Nukleiinihappo-osoitusta varten ei suositella virtsanäytteen pakastamista.

HUOM. Näyteputkien korkkien folio-osaan ei saa koskea, eikä tehdä merkintöjä.

Näytteet säilytetään ja kuljetetaan +2 - +30 C:ssa laboratorioon. Tikkunäytteet säilyvät tutkimuskelpoisina huoneenlämmössä 60 päivää, mutta näytteet on varminta toimittaa laboratori-oon mahdollisimman nopeasti testituloksen luotettavuuden takaamiseksi.

Ensivirtsanäytteiden (tuotenumero 1040) ja tikkunäytteiden näyteputkia, Aptima Unisex Swab -putket (tuotenumero 1041) ja Multitestputket (tuotenumero PRD-03546), voi tilata suoraan testin toimittajalta: ImmunoDiagnostic Oy, e-mail info att. immunodiagnostic.fi tai puhelimitse 03 615370. Näyteputket ovat ilmaisia HUSLAB/ Virologian asiakkaille.

Menetelmä

Sekvensointi. Alihankintana teetettävä tutkimus (Statens Serum Institut).

Tekotiheys

Tarvittaessa.

Yleistä

Klamydiainfektion hoitoon tavallisimmin käytetty atsitromysiini parantaa usein myös uretriittia ja servisiittiä aiheuttavan Mycoplasma genitalium -infektion. Kuitenkin huomattava osa M. genitalium -kannoista omaa resistenssiä makrolideille (atsitromysiini), jolloin toisen linjan mikrobilääkehoitona voidaan käyttää fluorokinolonia (moksifloksasiini). Myös fluorokinolonneille resistenssiä omaavia kantoja tavataan.

Tulkinta

Herkkyysmäärityksessä selvitetään omaako Mycoplasma genitalium -kanta makrolideille (atsitromysiini) tai fluorokinoloneille (moksifloksasiini) resistenssiä aiheuttavia mutaatioita.

Huomautuksia

Mutaatiomääritys (makrolidi- tai fluorokinoloniherkkyyteen liittyvät mutaatiot) tulee valita pyynnön lisätiedoissa. Yleensä on tarkoituksenmukaista ensin selvittää makrolidiherkkyyteen liittyvien mutaatioiden esiintyminen. Tutkimus edellyttää, että Mycoplasma genitaliumin nukleiininhaponosoituksesta -MygeNhO tai U-MygeNhO on saatu positiivinen analyysitulos.

Tutkimus -MygeHe päivitetty 21.12.2023 / RL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.