HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Leukosyyttiensopivuuskoe, sytotoksiset vasta-aineet, seerumista

6228 S -LeuXCDC

Tiedustelut

SPR Veripalvelun näyteinfo puh. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset puh.029 300 1796.

Yhteyshenkilöt

kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591 ja lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470

Lähete

SPRV Elinsiirtotutkimukset HLA

Indikaatiot

Elävältä luovuttajalta munuaissiirtoa odottava potilas. Luovuttajaa kohtaan esiintyvien leukosyyttivasta-aineiden tutkiminen.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näyte: Potilaasta 10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia. Kudoksen luovuttajasta 3 x 7 ml sitraattiverta (mieluiten Na -sitraatti- tai ACD-putki). Näyte ei saa jäätyä.

HUOM! Omaisluovuttajalta otettava sitraattiverinäyte on oltava tuore (<24 tuntia vanha) ristikokeen tekohetkellä, minkä vuoksi omaisluovuttajan sitraattiverinäyte on otettava tutkimusta edeltävänä arkipäivänä iltapäivällä ja toimitettava saman päivän aikana Veripalveluun (näytteen on oltava seuraavana aamuna Veripalvelussa). Potilaan seeruminäytteen oltava alle 2 viikkoa vanha tutkimuksen tekohetkellä.

Lähete: Kudossopeutuvuustutkimukset/Leukosyyttien sopivuuskoe, http://www.veripalvelu.fi/www/2854

Lähettäminen: Katso yleiset lähetysohjeet, http://www.veripalvelu.fi/www/3219. Näytteet toimitetaan kokoverenä huoneenlämmössä. Pakkasella kuljetuslämpötila pitää varmistaa asianmukaisella pakkaamisella (esim. lämpöpakkauksen avulla). Kiireellinen näyte lähetetään NVO:n/ automaation päivystäjän toimesta SPR:ään.

Menetelmä

Vasta-ainevälitteinen sytotoksisuustesti.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa. Jos tulokset halutaan kiireellisenä, se voidaan tehdä päivystyksenä, mutta siitä on sovittava erikseen laboratorion kanssa.

Tulkinta

Leukosyyttien sopivuuskokeella tutkitaan, onko potilaalla vasta-aineita kudoksen luovuttajaa kohtaan. Negatiivinen sopivuuskoe on yleensä munuaissiirron edellytys. Leukosyyttien sopivuuskokeen yhteydessä tutkitaan myös leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet.

Huomautuksia

Jos potilas on saanut hoidoksi anti-CD3-, OKT3- tai anti- CD20- (rituximabi) vasta- ainetta, on siitä mainittava lähetteessä, koska kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Tutkimus S -LeuXCDC päivitetty 14.11.2022 / ALL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.