HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Dabigatraani, funktionaalinen konsentraatio (estovaikutus trombiiniaikaan)

6235 P -Dabi-Ta

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Dabigatraanipitoisuuden seuranta erityistilanteissa

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 4 h huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 4 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen. Eroteltu plasma säilyy 8 h huoneenlämmössä (tarvittaessa pakastettava). Näytettä ei saa kirkastaa ultrafuugaamalla.

Menetelmä

Kromogeeninen, entsymaattinen

Tekotiheys

Päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulkinta

Dabigatraani (Pradaxa) on peroraalinen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu suoraan trombiinin estoon. Dabigatraania on käytetty laskimotromboembolian ehkäisyssä polven ja lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen jälkeen, ts. lyhytaikaisessa (10 pv-5 vko) tromboosiprofylaksiassa. Lääke on saanut v. 2011 myyntiluvan aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn eteisvärinää sairastavilla aikuispotilailla.

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita, sillä annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 2-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti on 12- 17(-21) h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto.

Dabi-Ta -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta tehokkaan ja turvallisen hoitotason tavoitteet sekä mahdollisen yliannostuksen tai alihoidon rajat ovat vakiintumatta. Ko. menetelmä perustuu kromogeeniseen trombiinin aktiivisuuden mittaukseen, joka on vakioitu dabigtraanin suhteen. Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukaan, 150 mg x2 annostelussa (faasi II) dabigatraanipitoisuuden keskiarvo 2 h kohdalla oli 175 µg/l (vaihteluväli 117 - 275). Jäännöspitoisuuksien (12 h kuluttua, ennen uutta annosta) keskiarvo oli 91,0 µg/l (vaihteluväli 61 - 143).

Dabigatraani vaikuttaa myös muihin, trombiiniriippuvaisiin hyytymistutkimuksiin. Seuraavista hyytymisaktiivisuutta kuvaavista laboratoriotutkimuksista on hyötyä arvioitaessa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutusta:

1) 2782 P -Trombai (Trombiiniaika) havaitsee trombiinin estäjän käytön erittäin herkästi. Se sopii mm. komplianssin osoittamiseen. Jos trombiiniaika on normaali, dabigatraanivaikutusta ei ole. Toisaalta tutkimus on liian herkkä, koska mittaamattoman pitkiä hyytymisaikoja saadaan jo n. 100 µg/l dabigatraanipitoisuuksilla.

2) Hyytymisen seulontakokeet 1731 P -TT, 4520 P -INR ja 2783 P -APTT eivät ole riittävän herkkiä osoittamaan dabigatraanin vaikutusta. TT-% voi alentua ja APTT-aika pidentyä dabigatraanin vaikutuksesta, mutta muutoksen suuruus on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta).

Tutkimus P -Dabi-Ta päivitetty 04.12.2023 / SV

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.