HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasmasta

6266 P -aFXaRiv

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Rivaroksabaanin pitoisuusseuranta erityistilanteissa

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 4 h huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 4 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen. Eroteltu plasma säilyy 8 h huoneenlämmössä (tarvittaessa pakastettava). Näytettä ei saa kirkastaa ultrafuugaamalla.

Menetelmä

Määritetään, kuinka paljon tutkittava plasma inhiboi aktivoitua hyytymistekijä X:ta (anti-FXa -aktiivisuus) ja tulos muutetaan rivaroksabaanipitoisuudeksi käyttämällä tunnettua rivaroksabaanivakiota.

Tekotiheys

Päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Rivaroksabaani (Xarelto) on peroraalinen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu suoraan hyytymistekijän Xa estoon. Rivaroksabaania on käytetty laskimotromboembolian ehkäisyssä polven ja lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen jälkeen, ts. lyhytaikaisessa (10 pv-5 vko) tromboosiprofylaksiassa. Lääke on saanut v. 2012 myyntiluvan aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn eteisvärinää sairastavilla sekä akuutin laskimotukoksen hoitoon aikuispotilailla.

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita: annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 1-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti on 7-11 h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto.

P -aFXaRiv -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta tehokkaan ja turvallisen hoitotason tavoitteet sekä mahdollisen yliannostuksen tai alihoidon rajat ovat vakiintumatta. Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukaan yleensä saavutetaan seuraavat lääkevaikutukset profylaksia- ja hoitoannoksilla: VTE-ehkäisyssä, annos 10 mg x1: rivaroksabaanipitoisuuden keskiarvo 2-4 h kohdalla 101 µg/l (90% ennusteväli 7-273 µg/l) ja jäännöspitoisuuksien keskiarvo 24 h kohdalla 14 µg/l (4-51). Akuutin SLT:n hoidossa, annos 20 mg x1: rivaroksabaanipitoisuuden keskiarvo 2-4 h kohdalla 215 µg/l (22-535) ja jäännöspitoisuuksien keskiarvo 24 h kohdalla 32 µg/l (6-239).

Samanaikainen muu FXa-estolääkitys vaikuttaa myös tulokseen (esim. hepariini, LMWH-hoito siirtymävaiheessa, apiksabaani tai edoksabaani).

Rivaroksabaani vaikuttaa myös muihin, FXa-riippuvaisiin hyytymistutkimuksiin.

Hyytymisen seulontakokeet 1731 P -TT, 4520 P -INR ja 2783 P -APTT eivät ole riittävän herkkiä osoittamaan rivaroksabaanin vaikutusta. TT-% voi alentua ja APTT-aika pidentyä rivaroksabaanin vaikutuksesta, mutta muutoksen suuruus on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta).

Andexaneetti alfa (Ondexxya) vaikuttaa tuloksiin tasoja nostavasti, joten lääkkeen jälkeen mitattuna tulos ei ole luotettava.

Tutkimus P -aFXaRiv päivitetty 09.09.2022 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.