HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Vihurirokkovirus, nukleiinihappo (kval)

6269 -RubeNhO

Tiedustelut

Virologian ja immunologian osasto, virologian yksikkö, puh. (09) 471 73117.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Satu Kurkela: satu.kurkelaathus.fi / 050 428 4183 ja lääkäri Maija Lappalainen: maija.lappalainenathus.fi / 040 838 4004

Indikaatiot

Epäily tuoreesta vihurirokkoinfektiosta.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

A) Vihurirokkoepäilyssä otettavat näytteet: - PCR-testiä (-RubeNhO 6269) varten otetaan ensisijaisesti nielunäyte: otetaan näytteenottotikulla 2 kpl (nailon- tai dacrontikku), jotka laitetaan samaan puhtaaseen putkeen. (Mikäli otetaan myös sylkinäyte, otetaan se mieluiten THL:sta saatavilla sylkinäytteenottovälineillä tai sylkeä kerätään tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen purkkiin). - Otetaan myös seeruminäyte tutkimuspyynnöllä S-RubeAb (2960). - Jos kyseessä on pieni lapsi, otetaan ensisijaisesti seeruminäyte, ja jos mahdollista myös nielunäyte.

B) Printtaa THL:n MPR-lähete internetistä, täytä ja laita se näytteiden mukaan: https://www.thl.fi/documents/533963/1719174/MPR_lahetelomake_THL_2015-02-18.pdf/76ac8d3e-bc9a-494b-afa4-8e13d157080b

C) Faxaa THL:n MPR-lähete HUSLABin virologian laboratorioon (fax. 09 471 73179), jossa näytetiedot laitetaan laboratoriotietojärjestelmään.

D) HUS-alueella: tee näytteistä myös Weblab-tutkimuspyynnöt.

E) Näytteiden lähetys:

- Virka-aikana pääkaupunkiseudulla (ma-pe, klo 08-16): Ennen näytteiden lähettämistä soita THL:lle (puh. 029-5246116, Mia Kontio puh. 029 524 8365 tai Anu Haveri puh. 029 524 8833), ja varmista, että näytteitä ollaan siellä vastaanottamassa. THL analysoi vihurirokko-näytteet vain arkisin. Siten vastausten saaminen samana päivänä edellyttää, että näytteet ovat THL:lla viimeistään klo 11:een mennessä. Lähetä näytteet ja THL:n MPR-lähete taksilla (lähettävä yksikkö maksaa taksin) suoraan THL:n Virusinfektiot-yksikköön, Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki.

- Virka-aikana pääkaupunkiseudun ulkopuolella (ma-pe, klo 08-16): Lähetä näytteet joko suoraan THL:lle taksilla yllä kuvatulla tavalla (lähettävä yksikkö maksaa taksin) tai HUSLABin kautta (tällöin vastauksia ei saada saman arkipäivän aikana) osoitteella: HUSLAB, Kliininen mikrobiologia, näytteiden vastaanotto, Haartmaninkatu 1-3, 00029 Helsinki. Ennen näytteiden lähettämistä HUSLABiin soita puh. 050 4272126.

- Päivystysaikana (klo 16-08 sekä pe-su ja pyhäpäivät): Ennen näytteiden lähettämistä HUSLAB:iin soita Virologian yksikön hoitajaetupäivystäjälle (puh. 040 837 4010 tai 040 837 4011) ja sovi näytekuljetuksista. Lähetä näytteet päivystysaikana osoitteella: HUSLAB, Kliininen mikrobiologia, näytteiden vastaanotto, Haartmaninkatu 1-3, 00029 Helsinki. HUSLAB huolehtii heti seuraavana arkipäivänä näytteiden lähettämisen THL:lle siten, että vastaukset saadaan samana päivänä. HUOM! Maanantaista-torstaihin päivystysaikana pääkaupunkiseudulla otetut näytteet voidaan säilyttää jääkaapissa ja hoitava yksikkö lähettää ne THL:lle taksilla seuraavana aamuna (lähettävä yksikkö maksaa taksin).

THL ilmoittaa lähettävälle hoitoyksikölle vastauksen. THL ilmoittaa tulokset faxilla myös HUSLABille, joka huolehtii tutkimusten lopullisten vastausten kirjaamisen laboratoriotietojärjestelmään.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktiomenetelmä (PCR). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta. Analyysin suorituspaikka: THL, Helsinki.

Tulkinta

Positiivinen tulos näytteessä viittaa tuoreeseen vihurirokkoon.

Tutkimus -RubeNhO päivitetty 10.02.2023 / SK

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.