HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Helicobacter pylori, nukleiinihappo (kval)

6314 -HepyNhO

Tiedustelut

Bakteriologian laboratorio, puh. 050 427 1229 tai (09) 471 73040

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Jenni Antikainen: jenni.antikainenathus.fi / 050 452 6712 ja lääkäri Annika Nevalainen: annika.nevalainenathus.fi / 040 6352216

Indikaatiot

Helicobacter pylori -bakteerin ja sen klaritromysiiniresistenssiä aiheuttavan mutaation osoittaminen. Testiä voidaan käyttää sekä infektion selvittämisessä, että häätöhoidon valinnassa.

Häätöhoidon onnistumisen arviointi aikaisintaan 4 viikkoa hoidon päättymisestä.

Näyteastia

Copan eNAT

Näyte

Ulostenäyte Copanin eNAT-putkessa. Oikea näytemäärä eNAT-putkessa on tärkeää menetelmän luotettavuuden kannalta (kts. potilaan näytteenotto-ohje "Ulosteen Helikobakteerinäyte (-HepyNhO)").

Näytteet tulee toimittaa laboratorioon ensi tilassa. Kuljetusta odotettaessa näytteitä säilytetään jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys (>2 vrk) edellyttää pakastusta. Lähetys ympäristölämpötilassa.

Mikäli eNAT-putkia ei ole saatavilla, esim. koronapandemiasta johtuen, näyte voidaan poikkeuksellisesti lähettää tyhjässä ulostenäytepurkissa kuten tutkimuksessa F-HepyAg.

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla. Testillä voidaan todeta ulostenäytteestä Helicobacter pylori -bakteerin DNA ja sen klaritromysiiniresistenssiä osoittavat geenimutaatiot.

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa

Tulkinta

Positiivinen löydös osoittaa helikobakteeri-infektion. Klaritromysiiniresistenssitulos vastataan positiiviseen löydökseen.

Huomautuksia

Tietyillä lääkeaineilla voi olla vaikutusta testin tulokseen (voi antaa väärän negatiivisen tuloksen) ja siksi olisi suotavaa, että ennen näytteenottoa potilas olisi käyttämättä protonipumpun inhibiittoreita 2 viikon ajan. Helikobakteerin häätöhoidosta tulisi olla kulunut 4 viikkoa.

Vetinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi, koska ripuliulosteen mahdolliset Campylobacter-lajit voivat aiheuttaa ristireaktioita.

Tutkimus -HepyNhO päivitetty 31.01.2022 / AH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 28.11.2022 klo 01:26.