HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Helicobacter pylori, nukleiinihappo (kval)

6314 -HepyNhO

Tiedustelut

Bakteriologian laboratorio, puh. 050 427 1229 tai (09) 471 73040

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Jenni Antikainen: jenni.antikainenathus.fi / 050 452 6712 ja lääkäri Annika Nevalainen: annika.nevalainenathus.fi / 040 6352216

Indikaatiot

Helicobacter pylori -bakteerin ja sen klaritromysiiniresistenssiä aiheuttavan mutaation osoittaminen. Testiä voidaan käyttää sekä infektion selvittämisessä, että häätöhoidon valinnassa.

Häätöhoidon onnistumisen arviointi aikaisintaan 4 viikkoa hoidon päättymisestä.

Näyteastia

Copan eNAT

Näyte

Ulostenäyte Copanin eNAT-putkessa. Oikea näytemäärä eNAT-putkessa on tärkeää menetelmän luotettavuuden kannalta (kts. potilaan näytteenotto-ohje "Ulosteen Helikobakteerinäyte (-HepyNhO)").

Näytteet tulee toimittaa laboratorioon ensi tilassa. Kuljetusta odotettaessa näytteitä säilytetään jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys (>2 vrk) edellyttää pakastusta. Lähetys ympäristölämpötilassa.

Mikäli eNAT-putkia ei ole saatavilla, esim. koronapandemiasta johtuen, näyte voidaan poikkeuksellisesti lähettää tyhjässä ulostenäytepurkissa kuten tutkimuksessa F-HepyAg.

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla. Testillä voidaan todeta ulostenäytteestä Helicobacter pylori -bakteerin DNA ja sen klaritromysiiniresistenssiä osoittavat geenimutaatiot.

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa

Tulkinta

Positiivinen löydös osoittaa helikobakteeri-infektion. Klaritromysiiniresistenssitulos vastataan positiiviseen löydökseen.

Huomautuksia

Tietyillä lääkeaineilla voi olla vaikutusta testin tulokseen (voi antaa väärän negatiivisen tuloksen) ja siksi olisi suotavaa, että ennen näytteenottoa potilas olisi käyttämättä protonipumpun inhibiittoreita tai muita haponestolääkityksiä 2 viikon ajan. Helikobakteerin häätöhoidosta tulisi olla kulunut 4 viikkoa.

Vetinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi, koska ripuliulosteen mahdolliset Campylobacter-lajit voivat aiheuttaa ristireaktioita.

Tutkimus -HepyNhO päivitetty 15.04.2023 / AN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 06.12.2023 klo 00:44.