HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Reniini, konsentraatio, plasmasta

6339 P -Reninm

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi)

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Outi Itkonen: outi.itkonenathus.fi / 050 427 9277

Indikaatiot

Hypertension etiologian selvitys sekä primaarisen ja sekundaarisen aldosteronismin erotusdiagnostiikka yhdessä aldosteronimäärityksen kanssa.

Esivalmistelu

Esivalmistelu: Normaalisti aldosteroni-reniini-järjestelmän toiminnan seulontaa varten esivalmistelu ei vaadi erityistä ruokavaliota tai paastoa. Potilaan suolan käyttöä ennen näytteen ottoa ei tarvitse rajoittaa. Lakritsin ja sitä sisältävien makeisten syönti (sis. glykyrritsiinin aiheuttama mahdollinen häiriö) tulisi keskeyttää viikoksi ennen näytteenottoa.

Potilaan lääkityksen lopettamisesta ennen tutkimuksia päättää hoitava lääkäri. Spironolaktorini ja eplerononi (mineroalokortikoidireseptorin antagonistit) voivat merkittävästi nostaa aldosteronin ja reniinin pitoisuuksia ja ne tulee lopettaa vähintään 4 viikkoa ennen näytteenottoa. Myös kaliumia säästävät diureetit (triamtereeni, amiloridi), beetasalpaajat, kalsiumkanavasalpaajat (amlodipiini, felodipiini), ACE-estäjät (kaptopriili, enalapriili, lisinopriili) ja angiotensiini II-reseptorisalpaajat sekä reniiniestäjät (aliskireeni) on suositeltava tauottaa ainakin viikoksi ennen näytteenottoa.

Potilaan asento ja aktiivisuus vaikuttaa sekä aldosteroni- että reniinipitoisuuksiin ja lisäksi aldosteronilla on vrk-aikavaihtelu. Levossa olevan potilaan reniini- ja aldosteronipitoisuudet ovat selvästi matalampia. Aldosteroni-reniini akselin toiminnan seulontatutkimuksessa verinäyte potilaan reniiniä (ja aldosteronia) varten otetaan aamulla istuvalta potilaalta ennen klo 10 kun potilas on ollut liikkeellä noin 2 tuntia.

Näyteastia

EDTA-putki 7 ml

Näyte

1 ml EDTA-plasmaa (minimi 0,5 ml). Verinäyte sentrifugoidaan 6 h sisällä näytteenotosta ja plasma erotellaan sentrifugoinnin jälkeen mahdollisimman nopeasti soluista. Plasmanäytettä ei saa säilyttää jääkaapissa, koska kylmä aktivoi näytteen proreniinin reniiniksi ja aiheuttaa virheellisiä kohonneita pitoisuuksia. Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Ma - La.

Tulokset valmiina

Kahden päivän kuluessa

Viitearvot

17 v ja sitä vanhemmat 4.4 - 46 mU/l

Tulkinta

Jos potilas on makuulla vähintään tunnin ennen näytteenottoa viiteväli on 2.8 - 39.9 mU/l.

Suuntaa-antava plasman aldosteroni-reniini-suhteen (ARR) raja-arvo on 28 (pmol / mU).

Matala plasman reniinipitoisuus, korkea aldosteronin pitoisuus plasmassa ja lisääntynyt eritys virtsaan (1033 dU-Aldos), kohonnut plasman aldosteroni-reniinisuhde(ARR) sekä hypokalemia viittavat vahvasti primaariseen hyperaldosteronismiin.

Korkeita arvoja tavataan hypertensiossa, johon liittyy munuaisvaltimon ahtauma, samoin malignissa hypertensiossa sekä feokromosytoomassa. Sekundaarista hyperaldosteronismia eli lisääntynyttä reniinin ja aldosteronin tuotantoa tavataan askitespotilailla, vaikeassa nefroottisessa oireyhtymässä, sydäninsuffisienssissa sekä neste- ja suolahukassa. Addisonin taudissa reniiniaktiivisuus on lisääntynyt.

Huomautuksia

Alihankintapaikka muuttui 17.1.2023.

Erillisistä pysty- ja makuu-tutkimuksista (3628 fP-Renin-P, 3627 P-Renin-M) on luovuttu, ks. näyte-ohje.

Tutkimus P -Reninm päivitetty 10.08.2023 / OI

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.