HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Reniini, konsentraatio, plasmasta

6339 P -Reninm

Tiedustelut

Synlab Finland Oy, asiakasneuvonta puh. 020 734 1550.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Henrik Alfthan: henrik.alfthanathus.fi / (09) 471 74901 / 050 427 1457

Indikaatiot

Hypertension etiologian selvitys sekä primaarisen ja sekundaarisen aldosteronismin erotusdiagnostiikka yhdessä aldosteronimäärityksen kanssa.

Esivalmistelu

Hoitava lääkäri antaa potilaalle ohjeet mahdollisesta lääkityksen keskeyttämisestä ennen näytteenottoa. Yleensä ennen näytteenottoa keskeytetään estrogeenivalmisteet, spironolaktoni ja triamtereeni 4 viikoksi, ja harkinnan mukaan ACE-estäjät, angiotensiini II -reseptorin salpaajat, beetasalpaajat ja muut diureetit viikoksi. Kalsiumsalpaajia ei tarvitse keskeyttää eikä myöskään hormonien korvaushoitoa (esim. kilpirauhashormoni tai lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan hoitona käytetyt valmisteet).

Potilaan ruokavalion tulee olla normaali, runsasta tai erityisen niukkaa suolan käyttöä tulee välttää 3-5 vrk:n ajan ennen näytteenottoa. Paastoa ei tarvita.

Näyteastia

EDTA-putki 7 ml

Näyte

1 ml EDTA-plasmaa. Plasma erotettava ja pakastettava 4 tunnin kuluessa. Reniininäytettä ei saa laittaa missään vaiheessa jääkaappi-lämpötilaan (+2-+8C), jotta estetään mahdollinen näytteen proreniinin muuttuminen reniiniksi. Eroteltu näyte voidaan säilyttää lyhyen ajan huoneenlämmössä. Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Näyte otetaan aamulla noin klo 7-10, kun vuoteesta nousemisesta on kulunut noin 2 tuntia. Mikäli potilas on makuulla > 60min ennen näytteenottoa (vuodeosasto), näytteenottaja lisää vakiokommentin "Potilas makuulla, viitevälit ks. tulkinta"

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Viitearvot

17 v ja sitä vanhemmat 4.4 - 46 mU/l

Tulkinta

Jos potilas on makuulla vähintään tunnin ennen näytteenottoa viiteväli on 2.8 - 39.9 mU/l.

Suuntaa-antava plasman aldosteroni-reniini-suhteen (ARR) raja-arvo on 28 (pmol / mU).

Matala plasman reniinipitoisuus, korkea aldosteronin pitoisuus plasmassa ja lisääntynyt eritys virtsaan (1033 dU-Aldos), kohonnut plasman aldosteroni-reniinisuhde(ARR) sekä hypokalemia viittavat vahvasti primaariseen hyperaldosteronismiin.

Korkeita arvoja tavataan hypertensiossa, johon liittyy munuaisvaltimon ahtauma, samoin malignissa hypertensiossa sekä feokromosytoomassa. Sekundaarista hyperaldosteronismia eli lisääntynyttä reniinin ja aldosteronin tuotantoa tavataan askitespotilailla, vaikeassa nefroottisessa oireyhtymässä, sydäninsuffisienssissa sekä neste- ja suolahukassa. Addisonin taudissa reniiniaktiivisuus on lisääntynyt.

Huomautuksia

Menetelmä- ja viitevälimuutos 21.3.18 alihankintalaboratorion vaihdosta johtuen. Aikaisempi viiteväli 5.3 - 50 mU/l, aikaisempi plasman aldosteroni-reniini-suhteen (ARR) raja-arvo 30 (pmol / mU).

Erillisistä pysty- ja makuu-tutkimuksista (3628 fP-Renin-P, 3627 P-Renin-M) on luovuttu, ks. näyte-ohje.

Tutkimus P -Reninm päivitetty 26.09.2018 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 24.01.2020 klo 12:39.