HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasmasta

6348 P -aFXaApi

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Apiksabaanin pitoisuusseuranta erityistilanteissa

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 4 h huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 4 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen. Eroteltu plasma säilyy 8 h huoneenlämmössä (tarvittaessa pakastettava). Näytettä ei saa kirkastaa ultrafuugaamalla.

Menetelmä

Määritetään, kuinka paljon tutkittava plasma inhiboi aktivoitua hyytymistekijä X:ta (anti-FXa -aktiivisuus) ja tulos muutetaan apiksabaanipitoisuudeksi käyttämällä tunnettua apiksabaanivakiota.

Tekotiheys

Päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Apiksabaani (Eliquis) on peroraalinen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu suoraan hyytymistekijän Xa estoon.

Apiksabaanin käyttö on hyväksytty tällä hetkellä laskimotromboembolian ehkäisyyn elektiivisen polven ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen (lyhytaikainen tromboosiprofylaksia), syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon, sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisyyn sekä aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla aikuispotilailla.

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita: annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 3-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti on n. 12 h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto. Ongelmatilanteissa, kuten munuaisten vajaatoiminta, hätäkirurgia tai muu toimenpide, hoidon epäonnistuminen, akuutti verenvuoto tai muu komplikaatio, pitoisuusmääritystä voidaan tarvita. Saavutettavat apiksabaani-pitoisuudet riippuvat käytetystä annostelusta, kliinisestä tilanteesta ja näytteenottoajankohdasta.

P -aFXaApi -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta tehokkaan ja turvallisen hoitotason tavoitteet sekä mahdollisen yliannostuksen tai alihoidon rajat ovat vakiintumatta. Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukaan leikkauspotilaiden tukosprofylaksiassa annoksella 2,5 mg x2 saavutettu huippupitoisuus Cmax on km. 77 µg/l (90 % ennusteväli 41-146 µg/l) ja Cmin 51 µg/l (23-109). Vastaavasti eteisvärinäaineistossa annoksella 2,5 mg x2 saavutettu huippupitoisuus Cmax oli km. 123 µg/l (69-221) ja Cmin 79 µg/l (34-162) sekä annoksella 5,0 mg x2 saavutettu huippupitoisuus Cmax oli km. 171 µg/l (91-321) ja Cmin 103 µg/l (41-230).

Samanaikainen muu FXa-estolääkitys vaikuttaa myös tulokseen (esim. hepariini, LMWH-hoito siirtymävaiheessa, rivaroksabaani tai edoksabaani).

Apiksabaani vaikuttaa myös muihin, FXa-riippuvaisiin hyytymistutkimuksiin.

Hyytymisen seulontakokeet 1731 P -TT, 4520 P -INR ja 2783 P -APTT eivät ole riittävän herkkiä osoittamaan apiksabaanin vaikutusta. TT-% voi alentua ja APTT-aika pidentyä apiksabaanin vaikutuksesta, mutta muutoksen suuruus on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta).

Andexaneetti alfa (Ondexxya) vaikuttaa tuloksiin tasoja nostavasti, joten lääkkeen jälkeen mitattuna tulos ei ole luotettava.

Tutkimus P -aFXaApi päivitetty 24.11.2023 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.