HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Glomerulussuodosnopeus, estimoitu

6354 Pt-GFRe

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (arkisin päiväaikana).

Päivystysaikana oman laboratorion päivystysnumerosta (HUSLAB-talo, Meilahden alueen sairaalat, puh. 09 471 72645).

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Tapio Lahtiharju: tapio.lahtiharjuathus.fi / 0401447947

Indikaatiot

Munuaisten kroonisen toiminnanvajauksen arviointi.

Menetelmä

Laskennallinen tutkimus, joka perustuu entsymaattisella menetelmällä määritettyyn plasman kreatiniinipitoisuuteen (P -Krea), potilaan sukupuoleen ja ikään.

Laskenta suoritetaan Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) -yhtälöllä.

 Miehet:
 kun P -Krea on alle tai = 80 µmol/l,
 GFR = 141 x (P -Krea/79,6)-0,411 x 0,993Ikä
 kun P -Krea on yli 80 µmol/l,
 GFR = 141 x (P -Krea/79,6)-1,209 x 0,993Ikä
 Naiset:
 kun P -Krea on alle tai = 62 µmol/l,
 GFR = 144 x (P -Krea/61,9)-0,329 x 0,993Ikä
 kun P -Krea on yli 62 µmol/l,
 GFR = 144 x (P -Krea/61,9)-1,209 x 0,993Ikä

Yksikkö on ml/min/1,73 m2. Potilaan painoa ei tarvita, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.

Laskukaavio löytyy myös osoitteesta

https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/nkdep/laboratory-evaluation/glomerular-filtration-rate-calculators/ckd-epi-adults-si-units

Viitearvot

18-39 V yli 89 ml/min/1.73 m2
40-49 V yli 83 ml/min/1.73 m2
50-59 V yli 77 ml/min/1.73 m2
60-69 V yli 69 ml/min/1.73 m2
70 V tai yli yli 59 ml/min/1.73 m2

Tulkinta

Tutkimuksella parannetaan laskennallisesti plasman kreatiniinituloksen informaatioarvoa ottamalla huomioon iän ja sukupuolen vaikutus. Se perustuu Leveyn ym. tutkimukseen (Ann Intern Med 2009, 150: 604-612), jossa aineisto oli suurempi kuin MDRD-laskentayhtälöä määritettäessä, ja jälkimmäisestä poiketen mukana oli kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien ohella terveitäkin henkilöitä. CKD -EPI-laskentakaavassa käytetään muista kaavoista poiketen ns. spline-termiä. Näistä seikoista johtuen CKD- EPI-kaavalla saadaan MDRD-kaavaa tarkempia laskentatuloksia etenkin kun GFR-arvo on yli 60 ml/min/1.73 m2. CKD-EPI- kaavalla laskettuja tuloksia ei siksi koske MDRD-kaavan rajoitus, jonka vuoksi jälkimmäisellä mainitun rajan ylittävät tulokset ilmoitetaan vain "yli 60". Matsushitan ym . 1,1 miljoonaan aikuiseen perustuvan tutkimuksen (JAMA 2012 ,307:1941-51) mukaan CKD-EPI-yhtälö on tarkempi kuin MDRD- yhtälö, ja n. 25 % potilaista luokiteltiin MDRD-laskentaan verrattuna uudelleen, pääosin lievemmän vajaatoiminnan luokkaan, käytettäessä vajaatoiminnan allamainittua luokitusta. GFR:n viitealaraja on alle 40-vuotiailla aikuisilla 90 ml/min/1.73 m2, sen jälkeen se alenee n. 7 ml/ min/10 ikävuotta.

Munuaisten vajaatoiminnan luokitus KDIGO:n mukaan (yksikkö ml/min/1.73m2):

 terveiden viitealue:              > tai = 90
 lievä munuaisten vajaatoiminta:         60 - 89
 lievä/kohtalainen munuaisten vajaatoiminta:   45 - 59
 kohtalainen/vaikea munuaisten vajaatoiminta:   30 - 44
 vaikea munuaisten vajaatoiminta         15 - 29
 loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta:      alle 15

Kaksi ensimmäistä ryhmää koskevat nuoria aikuisia. CKD-EPI- laskentaa koskevat pääosin samat rajoitukset kuin MDRD - laskentaa. Munuaisten tulisi tutkimusta käytettäessä olla vakaassa tilassa, se ei sovellu munuaisten äkillisen vajaatoiminnan arviointiin. Laskettu GFR- arvo voi olla alentunut myös prerenaalisesta (munuaisten alentunut verenvirtaus sydämen kongestiivisessa vajaatoiminnassa, sokissa tai kuivumistilassa) tai postrenaalisesta (virtsatiekivi tai muu virtauseste) syystä.

Selvästi poikkeava ruumiin koko, poikkeavan runsas tai vähäinen lihaksikkuus ja selvästi poikkeava dieetti (kasvissyöjät, kreatiinia käyttävät) aiheuttavat vääriä tuloksia. CKD-EPI- kaava on määritetty aikuisväestöllä (18 v täyttäneillä). Se ei sovellu lapsille. Laskenta voi olla epätarkkaa myös vanhuksilla. Raskaus lisää munuaisten glomerulusfiltraatiota eli nostaa GFR-arvoa 10-30%.

Itse maksavalle asiakkaalle automaattinen GFR-laskenta ei toimi. Laskennan tekemistä varten tutkimusohjekirjan etusivulta löytyy GFR-laskuri.

Huomautuksia

Tutkimusta voidaan käyttää ainoastaan aikuisilla yli 18-vuotiailla. Sitä ei voi pyytää suoraan vaan GFRe-tulos saadaan pyytämällä P-Krea (4600).

Tutkimus Pt-GFRe päivitetty 28.11.2022 / TP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.