HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kopeptiini, plasmasta

6356 P -Kopept

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Outi Itkonen: outi.itkonenathus.fi / 050 427 9277 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Hypo- ja hypernatremian syyn selvittely. Polyurian (runsasvirtsaisuus) syyn selvittely. SIADH:n (Syndrome of Inappropriate secretion of ADH), täydellisen tai osoittaisen ADH-puutoksen, renaalisen diabetes insipidiuksen, ja polydipsian (liiallinen nesteen nauttiminen) diagnosointi.Kopeptiinilla on käyttöä myös akuuttien aivo- ja sydäntapahtumien arvioinnissa.

Esivalmistelu

Ennen näytteenottoa tulee välttää runsasta nesteiden nauttimista, kahvin ja teen vähäisintäkin nauttimista sekä nikotiinia (10-12h). Polikliinisesti näyte otetaan ilman erityistoimia. Näytteenottoa mahdollisesti edeltävä nesterajoitus ja/tai keittosuolainfuusio tapahtuvat hoidosta vastaavan tahon ohjeistamina.

Näyteastia

EDTA-putki

Näyte

1 ml eroteltua plasmaa (min. 500 µl), joka säilyy 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

TRACE (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Kopeptiini on prepro-arginiinivasopressiinin C-terminaalinen 39 aminohapon peptidi, jonka pitoisuus korreloi ADH- pitoisuuteen. Dehydraatiokokeessa kopeptiinipitoisuus reagoi ADH:a herkemmin plasman/seerumin osmolaliteetin muutoksiin. Lisäksi yhdisteenä kopeptiini on stabiilimpi kuin ADH.

Viitearvot

Kaikki 0.8 - 28.2 pmol/l

Tulkinta

Viitearvot, kun osmolaliteetti on määritetty (muussa tapauksessa 0.8-28.2 pmol/l):

 0.8-11.6 pmol/l, kun S -Osmol 270-280 mosm/kg H2O
 1.0-13.7 pmol/l, kun S -Osmol 281-285 mosm/kg H2O
 1.5-15.3 pmol/l, kun S -Osmol 286-290 mosm/kg H2O
 2.3-24.5 pmol/l, kun S -Osmol 291-295 mosm/kg H2O
 2.4-28.2 pmol/l, kun S -Osmol 296-300 mosm/kg H2O.

Kopeptiini on osa antidiureettisen hormonin (ADH) esimuotoa ja kopeptiiniä eritetään ekvimolaarisesti ADH:n kanssa.Koska ADH:n määritys on hankalaa ja epäluotettavaa, on kopeptiinin määritys korvannut ADH:n mittauksen. ADH:n ja kopeptiinin eritys vereen alkaa seerumin osmolaliteetin ylittäessä 280 - 282 mosm/kg H2O). Fysiologisesti plasman/seerumin kopeptiinipitoisuus suurenee seerumin osmolaliteetin kohotessa (esim. kuivuma) ja pienenee seerumin osmolaliteetin pienentyessä (esim. polydipsia). Näin ollen kopeptiinipitoisuus on aina suhteutettava samanaikaisesti määritettyyn seerumin osmolaliteettiin tai natriumpitoisuuteen. Yksinään mitattu tulos on arvoton.

Hypovolemiassa tai hypotensiossa plasman kopeptiinipitoisuus suurenee, vaikka seerumin osmolaliteetti olisikin normaali tai jopa pienentynyt. SIADH:ssa (Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH) potilaan kopeptiinipitoisuus on epätarkoituksenmukaisesti suurentunut, mikä voi johtua esim. tietyistä lääkkeistä tai sairaudesta. Renaalisessa diabetes insipiduksessa plasman kopeptiinipitoisuus on selkeästi suurentunut yhdessä seerumin osmolaliteetin kanssa, koska munuaiset ovat resistentit antidiureettisen hormonin vaikutukselle. Tässä tilanteessa virtsan osmolaliteetti on matala (U -Osmol < 300 mosm/kg H2O), vaikka plasman kopeptiinipitoisuus on suurentunut.

Diabeettisessa ketoasidoosissa tai muissa seerumin poikkeavaan osmolaliteettiin johtavissa tiloissa voi esiintyä eräittäin korkeita kopeptiiniarvoja. Kopeptiinipitoisuus nousee myös neuroendokriinisen stressireaktion seurauksena akuuteissa vaikeissa sairaustiloissa. Polydipsiassa ja ADH:n täydellisessä tai osittaisessa puutteessa kopeptiinipitoisuus on matala.

Viite: Koistinen H. Plasman kopeptiini - kliinikon monitoimityökalu? Duodecim 2012, 128, 1541-9

Huomautuksia

Tilaa myös 2443, S -Osmol -tutkimus, sillä kopeptiinin arvo on aina suhteutettava samanaikaisesti määritettyyn seerumin osmolaliteettiin (2443 S -Osmol). Yksinään mitattu tulos on hyödytön.

Tutkimus korvaa plasman antidiureettinen hormoni - tutkimuksen (1094 P -ADH) 25.4.2012 lähtien. HUOM. 3.12.2018 Viitearvomuutos: Mikäli osmolaliteettia ei ole määritetty, uusi viitearvo on 0.8 - 28.2 pmol/l (aikaisemmin 1-28.2 pmol/l).

Tutkimus P -Kopept päivitetty 14.02.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.