HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Edoksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasmasta, plasmasta

6459 P -aFXaEdo

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Edoksabaanin pitoisuusseuranta erityistilanteissa

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 4 h huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 4 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen. Eroteltu plasma säilyy 8 h huoneenlämmössä (tarvittaessa pakastettava). Näytettä ei saa kirkastaa ultrafuugaamalla.

Menetelmä

Määritetään, kuinka paljon tutkittava plasma inhiboi aktivoitua hyytymistekijä X:ta (anti-FXa -aktiivisuus) ja tulos muutetaan edoksabaani-pitoisuudeksi käyttämällä tunnettua vakiota.

Tekotiheys

Päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Edoksabaani (Lixiana) on peroraalinen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu suoraan hyytymistekijän Xa estoon.

Edoksabaanilla on tällä hetkellä myyntilupa syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon aikuispotilailla sekä systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla.

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita: annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 1-2 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti on 10-14 h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto.

P -aFXaEdo -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta tehokkaan ja turvallisen hoitotason tavoitteet sekä mahdollisen yliannostuksen tai alihoidon rajat ovat vakiintumatta. Yhteensä 101 eteisvärinäpotilasta sisältävässä tutkimuksessa (1) saatiin seuraavat lääkeainepitoisuudet potilailla: 30 mg x1 annoksella (n=53), huippupitoisuus Cmax 169 µg/l (vaihteluväli 10-400 µg/l), jäännöspitoisuus 38 µg/l (7-147). 60 mg x1 annoksella (n=48), huippupitoisuus Cmax 301 µg/l (60-569), jäännöspitoisuus 39 µg/l (13-110).

Samanaikainen muu FXa-estolääkitys vaikuttaa myös tulokseen (esim. hepariini, LMWH-hoito siirtymävaiheessa, rivaroksabaani tai apiksabaani).

Edoksabaani vaikuttaa myös muihin, FXa-riippuvaisiin hyytymistutkimuksiin.

Hyytymisen seulontakokeet 1731 P -TT, 4520 P -INR ja 2783 P -APTT eivät ole riittävän herkkiä osoittamaan edoksabaanin vaikutusta. TT-% voi alentua ja APTT-aika pidentyä edoksabaanin vaikutuksesta, mutta muutoksen suuruus on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta).

Andexaneetti alfa (Ondexxya) vaikuttaa tuloksiin tasoja nostavasti, joten lääkkeen jälkeen mitattuna tulos ei ole luotettava.

Viite: 1) Testa S ym. Thromb Res 2019

Tutkimus P -aFXaEdo päivitetty 04.12.2023 / SV

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.