HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval)

6466 -CV19NhO

Yhteyshenkilöt

lääkäri Maija Lappalainen: maija.lappalainenathus.fi / 040 838 4004, lääkäri Satu Kurkela: satu.kurkelaathus.fi / 050 428 4183 ja sairaalamikrobiologi Raisa Loginov: raisa.loginovathus.fi / 050 4279759

Indikaatiot

Koronavirusinfektion (COVID-19) epäily

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Ylähengitystienäytteet:

Ensisijainen näytelaatu on NENÄNIELUTIKKUNÄYTE.

Kuvalliset nenänielunäytteenotto-ohjeet: https://hussote.sharepoint.com/sites/12239/Nytteenottoohjeet/N%C3%A4ytteenotto-ohjeet/Korona-nen%C3%A4nielun%C3%A4ytteenotto%20ty%C3%B6ohje%20n%C3%A4ytteenottajalle.pdf

ja

https://hussote.sharepoint.com/sites/12239/Nytteenottoohjeet/N%C3%A4ytteenotto-ohjeet/Korona-nen%C3%A4nielun%C3%A4ytteenotto%20ty%C3%B6ohje%20avustajalle.pdf

Toissijainen näytelaatu on NIELUTIKKUNÄYTE.

Vaihtoehtoinen näytelaatu on NENÄNIELUIMULIMANÄYTE tai vuotoherkille potilaille SIERAINNÄYTE.

Vaikeaoireisista potilaista suositellaan otettavaksi samanaikaisesti näyte myös ALAHENGITYSTEISTÄ (esim. trachea-aspiraatti, BAL-neste).

Näytteet on toimitettava tutkivaan laboratorioon kylmäkuljetuksena (+4 C). Näyte säilyy n. 3 tuntia huoneenlämmössä. Näytteet ovat mahdollisesti tartuntavaarallisia, joten ne on pakattava siten, että vaikka näyteputki vuotaisi, ei nestettä pääse kuljetuslaatikkoon. Siksi näytteet on pakattava kahteen salpapussiin kuljetusta varten: jokainen näyte omaan salpapussiinsa, ja tämä salpapussi vielä toiseen salpapussiin, johon voi pakata useampia salpapussiin pakattuja näyteputkia, jos ne ovat samaa kiireellisyysluokitusta. Näytekuljetuslaatikon päälle tulee merkitä selkeästi INFEKTIOHÄLYTYS. Samaan kuljetuslaatikkoon voi pakata usean potilaan hengitystienäytteitä, jos ne ovat samaa kiireellisyysluokitusta. Kuljetuslaatikot tulee merkitä näkyvästi alla olevia kiireellisyysluokitusmerkintöjä käyttäen.

Merkintätavat: TEHO: teho- ja valvontaosastojen potilasnäytteet, elinluovuttajan näytteet POT: muiden sairaalahoitoisten potilaiden näytteet TYÖ: terveydenhuollon työntekijöiltä otetut näytteet Muita, esim. kotihoidossa olevien potilaiden näytteitä ei erikseen merkitä.

Menetelmä

Reaaliaikainen käänteiskopiointipolymeraasiketjureaktio (reaaliaikainen RT-PCR). Akkreditoitu menetelmä. Osittain alihankintana teetettävä tutkimus.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, vuorokauden ympäri

Tulkinta

Positiivinen tulos on merkki SARS-CoV-2-virusinfektiosta.

Tutkimus -CV19NhO päivitetty 30.03.2022 / NFS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 25.05.2022 klo 01:26.