HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Huume- ja lääkeainetutkimus, osoitus lapsenpihkasta

6471 Me-HuumL-O

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Näyte

Näytteeksi tarvitaan vähintään 2 g lapsenpihkaa kuivassa ulostepurkissa. Mukaan ei saa tulla yhtään ns. maitokakkaa. Näyte säilytetään jääkaapissa 2-3 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Näyte toimitetaan HUSLAB-talon näytteiden vastaanottoon.

Menetelmä

Nestekromatografia-lentoaikamassaspektrometria ja nestekromatografia-tandem massaspektrometria (HPLC-QTOF/MS ja LC-MS/MS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

8 työpäivää

Tulokset valmiina

8-10 työpäivän aikana

Tulkinta

Mekonium-näytteestä tutkitaan HPLC-QTOF/MS ja LC-MS/MS-menetelmillä seuraavat yleisesti väärinkäytetyt aineet, jotka raportoidaan lausunnossa kvalitatiivisesti: Amfetamiini, metamfetamiini, MDMA (ekstaasi), MDA, MDPV, metyylifenidaatti. Kokaiinin aineenvaihduntatuote bentsoyyliekgoniini. Opiaatit: 6-monoasetyylimorfiini (heroiinin aineenvaihduntatuote), kodeiini, morfiini, dihydrokodeiini. Opioidit: oksikodoni, metadoni, EDDP, buprenorfiini, norbuprenorfiini, naloksoni, tramadoli ja sen aineenvaihduntatuote, fentanyyli, hydromorfoni. Bentsodiatsepiinit: diatsepaami, nordiatsepaami, tematsepaami, oksatsepaami, alpratsolaami, klonatsepaami, flunitratsepaami, loratsepaami, midatsolaami, nitratsepaami, bromatsepaami, lormetatsepaami, tetratsepaami, fluratsepaami. Tsopikloni, tsolpideemi. Kannabis.

Lisäksi noin 200 huumaus- ja lääkeaineen kvalitatiivinen seulonta HPLC-QTOF/MS-menetelmällä. HPLC-QTOF/MS -menetelmällä todettuja tutkimustuloksia suositellaan käytettäväksi ainoastaan hoidollisessa tarkoituksessa, sillä ne eivät sisällä erillisiä varmistusmäärityksiä.

Tulokset ilmoitetaan muodossa positiivinen/negatiivinen. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löydetyt yhdisteet ja onko löydös varmistettu sekä HPLC-QTOF/MS että LC-MS/MS-menetelmillä. Huom! Monet synnytyksen aikana annetuista lääkeaineista havaitaan tällä tutkimuksella, koska mekonium kontaminoituu lapsen virtsasta.

Tutkimus Me-HuumL-O päivitetty 21.11.2023 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 05.12.2023 klo 00:41.