HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Elektroenkefalografia (EEG), hälytysindikaatiot

6504 Pt-EEG-Häl

Tiedustelut

Erillisen ohjeen mukaan yhteydenotto päivystävään KNF-lääkäriin.

Indikaatiot

Tätä tutkimuskoodia käytetään virka-ajan ulkopuolella hälytystyönä tehtävän koko pään päivystys-EEG:n tilaamiseen

Virka-ajan ulkopuolisen päivystys-EEG-tutkimuksen indikaatio on status epilepticus-epäily. Tutkimusta voidaan joissain tilanteissa käyttää myös elvytyksen jälkeisen mahdollisen aivovaurion asteen arvioimisen tukena. Meilahden sairaalassa status epilepticus-epäilyissä tehdään ensin suppeampi ns. myssy-EEG. Jos halutaan koko pään EEG virka-ajan ulkopuolella, pitää asiasta konsultoida KNF-lääkäriä. Konsultaatiopyyntö lähetetään tekstiviestillä hälytys-EEG-ryhmään kuuluville KNF-lääkäreille (erillisen ohjeen mukaan). Myös Uudessa lastensairaalassa virka-ajan ulkopuolisen koko pään EEG:n järjestämistä varten tarvitaan yhteydenotto KNF-lääkäriin. Yhteydenotto tapahtuu puhelimitse erillisen ohjeen mukaan.

Tutkimus tilataan Apotti-järjestelmästä, mutta lisäksi vaaditaan yhteydenotto KNF-lääkäriin erillisten ohjeiden mukaisesti. Meilahdessa koko pään hälytys-EEG-tutkimuksen tilaamiseen voi käyttää myös aikuisten päivystys-EEG:n koodia Pt-EEG-3 (6281).

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Esivalmistelu

Tutkimusta varten pään iholle tulee olla mahdollista asettaa mittauselektrodeja. Hiusten ja hiuspohjan olisi suotavaa olla mahdollisimman puhtaat ja kuivat. Päivystys-EEG:n takia lääkityksen ei yleensä tehdä muutoksia. Poikkeuksena esim. anestesian keventämisen yhteydessä tehtävät tutkimukset.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Suoritus

Tutkimuksessa käytetään EEG-myssyä tai pään iholle kiinnitetään yksittäisiä elektrodeja sekä tarraelektrodeja. Rekisteröinti tapahtuu potilaan maatessa sängyllä silmät kiinni.

Menetelmä

KNF-hoitaja tekee rekisteröinnin. EEG:tä mitataan elektrodimyssyn tai ihon pinnalle asetettavien elektrodien avulla. EEG:n lisäksi mitataan silmänliikkeitä ja EKG:ta ihon pinnalta. Tutkimus tehdään yleensä potilaan ollessa makuuasennossa. Aivosähkötoiminnan reaktiivisuutta tutkitaan käyttämällä erilaisia aktivaatioita potilaan kliinisen tilanteen mukaan (esim. silmien avaaminen ja sulkeminen, vilkkuvalo, ääni- ja tuntoärsykkeet sekä hyperventilaatio). Tutkimus kestää yleensä noin 1-1,5 tuntia. Tutkimus on vaaraton.

Uusi lastensairaala: Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Yleistä

TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tulkinta

EEG:n tulkitsee KNF-lääkäri ja tutkimuksesta tulee lausunto Apotti -järjestelmään. Lisäksi lausunto voi olla luettavissa paikallisissa potilas- tai laboratoriotietojärjestelmissä. Vastauksen tutkimuksesta saa saman päivän aikana paikallisten käytäntöjen mukaan puhelimitse ja/tai kirjallisena.

Tutkimus Pt-EEG-Häl päivitetty 22.02.2023 / NJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2023 klo 00:43.