HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Sertolitsumabi, seerumista

6579 S -Serto

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Pitoisuusmääritys annoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Esivalmistelu

Näytteet tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus). Jos tästä poiketaan tai jos potilaalla on käytössä biosimilaarivalmiste, tulee tästä ilmoittaa lähetteessä potilashuomautuksena, jotta lausuntoa antavalla lääkärillä olisi käytettävissään nämä tiedot tuloksen oikein tulkitsemiseksi.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1-2 ml seerumia. (Analyysiteknisistä syistä näytemäärää ei tule ylittää.) Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

1 - 2 viikon välein

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Yleistä

TNF-alfa -salpaajahoitoja käytettäessä lääkkeen annoksen tai annostelutiheyden tarve voi olla yksilöllinen ja muuttua hoidon aikana. Siten lääkepitoisuuden mittaus juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuus) voi auttaa arvioimaan yksilöllistä annostelutarvetta ja siten helpottaa hoidon optimointia. Määrityksen tekeminen voi parantaa kustannustehokkuutta joko mahdollistamalla lääkeaineen annosteluvälin pidentämisen tai auttamalla välttämään tarpeetonta annosteluvälin tihentämistä tai annoksen nostamista.

Vasta-ainepohjaisia biologisia lääkkeitä vastaan kehittyy merkittävällä osalla hoitoa saavista potilaista lääkevasta-aineita. Näiden määrittäminen kliinisen hoitovasteen hiipuessa ja/tai lääkkeen jäännöspitoisuuden ollessa matala voi auttaa yksilöllisten lääkityspäätösten tekemisessä.

Tulkinta

Sertolitsumabin jäännöspitoisuuden tarkka tavoitealue ei ole tiedossa (kliininen näyttö on toistaiseksi puutteellista).

Kirjallisuus

Krieckaert C, Rispens T, Wolbink G. Immunogenicity of biological therapeutics: from assay to patient. Curr Opin Rheumatol 2012, 24(3):306-11.

Sipponen T, Kolho K-L. TNF-alfan salpaajien pitoisuusmääritys tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. Duodecim 2013, 129(5):499-505.

Bartelds GM, Krieckaert CL, Nurmohamed MT, van Schouwenburg PA, Lems WF, Twisk JW, Dijkmans BA, Aarden L, Wolbink GJ. Development of antidrug antibodies against adalimumab and association with disease activity and treatment failure during long-term follow-up. JAMA. 2011, 305(14):1460-8.

Korswagen LA, Bartelds GM, Krieckaert CL, Turkstra F, Nurmohamed MT, van Schaardenburg D, Wijbrandts CA, Tak PP, Lems WF, Dijkmans BA, van Vugt RM, Wolbink GJ. Venous and arterial thromboembolic events in adalimumab-treated patients with anti-adalimumab antibodies: A case series and cohort study. Arthritis Rheum 2011, 63(4):877-83.

Gordon KB, Gandhi M. Strategies for treatment with anti-tumor necrosis factor agents in psoriasis: maintaining efficacy and safety for the long haul. Arch Dermatol 2010, 146(2):186-8.

Tutkimus S -Serto päivitetty 30.11.2023 / TL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 01.12.2023 klo 00:42.