HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Etanersepti, seerumista

6584 S -Etane

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Etanerseptin annoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Esivalmistelu

Näyte otetaan juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus). Jos tästä poiketaan, merkitään tieto näytteen lausunto-kenttään näytteenoton yhteydessä.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1-2 ml seerumia (analyysiteknisistä syistä näytemäärää ei tule ylittää!). Seerumi erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

1 - 2 viikon välein

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Yleistä

Etanerseptiä käytetään mm. nivelreuman, spondylartriitin, psoriaasiartriitin ja läiskäpsoriaasin hoidossa.

Farmakokinetiikka: Etanersepti imeytyy hitaasti ihonalaisesta injektiokohdasta ja huippupitoisuus saavutetaan noin 48 tuntia kerta-annoksen jälkeen. Etanersepti poistuu hitaasti elimistöstä. Sen puoliintumisaika on noin 70 tuntia.

Yhteisvaikutukset: Etanerseptilla ei ole todettu kliinisesti merkittäviä farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia. Samanaikaisessa käytössä muiden luuydinsupressiota aiheuttavien lääkkeiden kanssa mm. infektioiden ja neutropenian riski voi kasvaa.

Tulkinta

Etanerseptia käytettäessä lääkkeen annoksen ja annostelutiheyden tarve on yksilöllinen ja voi muuttua hoidon aikana. Etanerseptin hoitovasteen ja jäännöspitoisuuksien välisen riippuvuuden osalta kliininen näyttö on puutteellista.

Etanerseptin jäännöspitoisuuden tavoitepitoisuudeksi on esitetty 1,2 mg/l ylittäviä arvoja. Nivelreumaa sairastavilla potilailla hyvän hoitovasteen saaneilla potilailla etanerseptipitoisuudet ovat olleet keskimäärin 2,3 mg/l.

Vasta-aineiden muodostus etanerseptia vastaan on vähäistä, eikä vasta-aineiden ole todettu olevan etanerseptia neutralisoivia.

Lähteet:

Chen DY ym. Significant associations of antidrug antibody levels with serum drug trough levels and therapeutic response of adalimumab and etanercept treatment in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2015,74:e16.

Manriquez J ja Alsina-Gibert M. Determination of adalimumab and etanercept trough levels and drug antibodies in long-term psoriasis treatment: a single-centre cohort study. Clin Exp Dermatol. 2017,42:14-20.

Plasencia C ym. Comparing a tapering strategy to the standard dosing regimen of TNF inhibitors in rheumatoid arthritis patients with low disease activity. Clin Exp Rheumatol. 2016,34:655-62.

Sanmarti R ym. Towards optimal cut-off trough levels of adalimumab and etanercept for a good therapeutic response in rheumatoid arthritis. Results of the INMUNOREMAR study. Ann Rheum Dis. 2015,74:e42.

Zhou H. Clinical pharmacokinetics of etanercept: a fully humanized soluble recombinant tumor necrosis factor receptor fusion protein. J Clin Pharmacol. 2005,45:490-7.

Huomautuksia

Terapeuttinen alue päivitetty 31.1.2024.

Tutkimus S -Etane päivitetty 08.02.2024 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.