HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

HI-virus 1, integraasiresistenssi, plasmasta

6665 P -HIViniR

Tiedustelut

THL,Virusinfektiot-yksikkö, laboratorio puh: 029 524 8453, Erikoistutkija Kirsi Liitsola puh: 029 524 8832

Yhteyshenkilöt

lääkäri Maija Lappalainen: maija.lappalainenathus.fi / 040 838 4004 ja lääkäri Satu Suuronen: satu.suuronenathus.fi / 040 705 0259

Lähete

HIV-tutkimus, THL

Indikaatiot

Uusissa todetuissa hiv-tartunnoissa integraasin primaariresistenssimääritys ennen hoidon aloittamista. Antiviraalihoidossa olevat kompliantit potilaat, joiden lääkehoito pettää tai alle mittaussrajan olevaa tulosta ei saavuteta (HUOM! Määrityksen edellyttämä virusmäärä >200 kopiota/ml).

Huom! Integraasiresistenssimääritys sisältyy tutkimukseen P -HIV1Res (22690). Tämä tutkimus on tarkoitettu vanhoille näytteille, joista on aiemmin tehty HIV-resistenssi (P -HIVNhRE).

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Menetelmä

Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta. Tekopaikka on THL, Virusinfektio-yksikkö. Resistenssitestaus perustuu HI-viruksen integraasigeenejä koodaavan alueen monistamiseen ja sekvenointiin.

Tekotiheys

Kolmen viikon sisällä näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Sekvenssistä tunnistetaan resistenssiin assosioituneet mutaatiot. Mutaatioiden perusteella laaditaan tulkinta viruksen lääkeherkkyydestä. Vastauksessa ilmoitetaan viruksen herkkyys integraasilääkkeille sekä havaitut mutaatiot. Lisäksi ilmoitetaan viruksen alatyyppi. Hoitava lääkäri arvioi vastauksen perusteella potilaan lääkehoidon ja tekee hoitoon liittyvät päätökset.

Huomautuksia

Vastaukset pyritään toimittamaan postitse näytteen lähettäjälle kolmen viikon sisällä. Kiireellisissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virusinfektiot-yksikköön puhelimitse: Kirsi Liitsola puh: 029 524 8832, laboratorio puh: 029 524 8453.

Tutkimus P -HIViniR päivitetty 25.04.2024 / ILL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.