HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

HI-virus 1, resistenssimääritys, plasmasta

6666 P -HIV1Res

Tiedustelut

THL, Virusinfektiot -yksikkö, laboratorio puh: 029 524 8453, erikoistutkija Kirsi Liitsola puh: 029 524 8832

Yhteyshenkilöt

lääkäri Maija Lappalainen: maija.lappalainenathus.fi / 040 838 4004 ja lääkäri Satu Suuronen: satu.suuronenathus.fi / 040 705 0259

Indikaatiot

Uusissa todetuissa hiv-tartunnoissa primaariresistenssimääritys ennen hoidon aloittamista. Antiviraalihoidossa olevat kompliantit potilaat, joiden lääkehoito pettää, tai alle mittausrajan olevaa tulosta ei saavuteta (HUOM! Resistenssimääritys edellyttää virusmäärän tutkimista P-HIV1Nh).

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näyte

Näyteputki asetetaan muoviseen kuljetuskoteloon (Mekalasi, Sulab), joka kääritään selluloosavanuun ja suljetaan sen jälkeen muoviseen salpapussiin. Salpapussi ja lähete pakataan näytteiden lähetyslaatikkoon (Mekalasi). Lähete sijoitetaan pakkauksessa muovisen salpapussin ulkopuolelle.

Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä (+10-30C). Kokoverinäyte ei saa jäätyä kuljetuksen aikana. Viruksen nukleiinihapon tuhoutumisen estämiseksi näytteen on oltava tutkivassa laboratoriossa (THL) näytteenottoa seuraavana päivänä. Näytteitä ei tule toimittaa laboratorioon perjantaisin eikä pyhien aattopäivinä. Näyte lähetetään suoraan THL:n Virusinfektiot -yksikköön.

Samanaikaisesti HIV-1 resistenssi ja integraasi -näytteen kanssa tulee ottaa kvantitatiivinen nukleiinihappomääritys (P-HIV1Nh). Ennen määrityksen aloittamista THL tarkistaa puhelimitse näytteenlähettäjältä näytteen virusmäärän.

Menetelmä

Käänteiskopiointipolymeraasiketjureaktio (RT-PCR). Sekvensointi. Testi sisältää RT (käänteinen transkriptaasi), PI (proteaasi) ja INI (integraasi) alueet. Osittain alihankintana teetettävä tutkimus. Tutkimus alihankitaan THL:sta. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Yleistä

Tutkimuspaikka on THL, Virusinfektiot -yksikkö, Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki. Lisätietoja: Erikoistutkija Kirsi Liitsola puh: 029 524 8832.

Tulkinta

HIV-1 -resistenssi- ja -integraasiresistenssimäärityksen virusmäärän raja-arvo on 300 kopiota/ml.Todettujen mutaatioiden perusteella laaditaan tulkinta, joka ilmoitetaan lääkeresistenssiprofiilina. Vastauksessa eritellään lääkeresistenssiprofiili ja havaitut mutaatiot. Hoitava lääkäri arvioi havaitun resistenssin perusteella lääkehoidon vaihtotarpeen.

Huomautuksia

Näytteen mukana tulee toimittaa täytetty THL:n HIV-lähete. Samanaikaisesti HIV-1 -resistenssi ja -integraasi -näytteen kanssa tulee ottaa kvantitatiivinen nukleiinihappomääritys (P-HIV1Nh). Ennen määrityksen aloittamista THL tarkistaa puhelimitse näytteenlähettäjältä näytteen virusmäärän.

Vanhoista näytteistä, joista on aiemmin tehty HIV-resistenssi (P-HIVNhRE), voi pyytää edelleen erillistä integraasiresistenssin määritystä.

Tutkimus P -HIV1Res päivitetty 04.04.2024 / PT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.