HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Sieni, nukleiinihappo (kval)

6705 -SienNhO

Tiedustelut

Bakteriologian laboratorio, puh. 050 427 1229 tai (09) 471 73040

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Jenni Antikainen: jenni.antikainenathus.fi / 050 452 6712 ja lääkäri Nathalie Friberg: nathalie.fribergathus.fi / 050-428 6876

Indikaatiot

Steriilin alueen kudosnäytteiden analysointi sieni- infektioepäilyssä, varsinkin sieniviljelyn jäädessä negatiiviseksi.

Suoritus

Työpäivinä (ma-pe).

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Steriilin alueen näyte, kuten kudospala (n. 3x3mm) tai aspiraatti (0,5 ml, vähint. 0,2 ml). Säilytys jääkaapissa.

Näyte toimitetaan kuivassa steriilissä putkessa ilman säilytysaineita. Näyte otetaan mahdollisimman aseptisesti varoen iho- ja ympäristökontaminaatiota, koska ympäristössämme on runsaasti sieni-itiöitä, jotka voivat antaa tutkimuksessa väärän positiivisen tuloksen. Näyteastiaan EI saa lisätä kostutusta eikä mitään muuta kuin itse näytteen. Nukleiinihapon osoitusta PCR-tekniikalla ei voida kontaminaatioriskin vuoksi tehdä, jos laboratorioon saapuneessa näyteastiassa on jotain muuta kuin näytettä.

Näytteeksi ei kelpaa ihon pintanäytteet (iho, kynnen palat) tai runsaasti normaaliflooraa sisältävät näytteet (kuten yskösnäyte).

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla sekä löydöksen tunnistaminen sekvensoimalla.

13.11.2017 alkaen -SienNhO (21087) tutkimus ei enää sisällä sieniviljelyä Pu-SienVi (3508), vaan näytteet ja tilaukset tarvitaan erikseen näihin tutkimuksiin. Pu-SienVi tutkimus sisältää myös näytteen natiivitutkimuksen.

Tulokset valmiina

3-5 työpäivän kuluessa

Tulkinta

Mahdollisen patogeenin DNA:n löytymistä on pidettävä merkityksellisenä. Useimmat sienet ovat kuitenkin opportunistipatogeeneja, jolloin kliinikon oma arvio potilaskohtaisesti mahdollisesta merkityksestä on ensiarvoinen. Menetelmä on herkkä ja sillä todetaan myös iholta tai näytteenotossa ympäristöstä tulleet kontaminantit. Mikäli löydös on selvä kontaminantti, se mainitaan vastauksessa. Löydösten identifiointi ei onnistu useampaa sienilajia sisältävästä näytteestä.

Huomautuksia

Sienten nukleiinihapon osoitus sisältää vain PCR-tutkimuksen. Viljelytutkimus (Pu-SienVi) on tilattava erikseen ja siihen lähetetään oma näyte.

Lähetteeseen on merkittävä näytteen laatu tarkasti sekä lähetetietoihin tarkka kuvaus potilaan kliinisestä tilasta, sienilääkityksestä ja mahdollisista viitteistä sieni- infektioon.

Menetelmällä tunnistuvat hiivasienet hyvin lajitasolle, rihmasienistä Aspergillus-lajit ryhmätasolle sekä muut opportunistisesti patogeeniset sienet esim. Fusarium- ja Scedosporium-lajit vähintään sukutasolle.

Tutkimus -SienNhO päivitetty 16.04.2024 / JA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.06.2024 klo 00:41.