HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus GFR (KA1MN)

7310 Pt-GlomFR

Tiedustelut

Isotooppiyksikkö Meilahti (09) 471 72554

Yhteyshenkilöt

lääkäri Jukka Schildt: jukka.schildtathus.fi / 050 427 2011 ja lääkäri Juanita Nino Quintero: juanita.nino-quinteroathus.fi / 040 646 8880

Indikaatiot

Munuaistoiminnan mittaus ja munuaistoksisten lääkeaineiden käytön seuranta.

Esivalmistelu

Varmistettava, ettei potilas ole saanut äskettäin radioaktiivisia aineita.

Suoritus

Aikuiset: Ennen merkkiaineen injektiota otetaan 10 ml laskimoverta hepariiniputkeen. Injektion jälkeen otetaan verinäytteitä (10 ml) toisen käden laskimosta noin 150, 180, 210, 240 ja 270 minuutin kuluttua. Potilaan paino ja pituus on ilmoitettava, koska tulos suhteutetaan potilaan pinta-alaan.

Lapset: Injektion jälkeen otetaan verinäytteitä (5 ml) toisen käden laskimosta noin 90, 150, 210 ja 240 minuutin kuluttua minuutin tarkkuudella. Potilaan paino ja pituus ilmoitettava, koska tulos suhteutetaan potilaan pinta-alaan.

Menetelmä

Merkkiaineena on 99Tc-DTPA, joka suodattuu vain glomerulusten kautta. Menetelmä mittaa glomerulusfiltraation nopeutta. Verinäytteet mitataan gammalaskurilla.

Tulokset valmiina

1-2 päivän kuluttua (aikuiset), seuraavana päivänä (lapset).

Tulkinta

Mittaustuloksia verrataan viitearvoihin. Nuoren aikuisen glomerulusclearance on 120±20 ml/min/1,73 m2. Clearance laskee kuitenkin selvästi iän mukana.

Viitearvot: yli 2 v: 80-160 ml/min/1.73 m2 ja alle 2v: hieman alemmat. (ref. Piepsz et. al. 1994, EUR J Nucl Med 21:12-16)

Lapsilla erityisesti huomattava: Jakaantumistilavuus 15-30% kehon painosta (yli 1 vuotiailla). Jos jakaantumistilavuus 30-40% kehon painosta yli 1 vuotiailla tulokseen lisätään kommentti: Jakaantumistilavuus suuri, onko merkkiaineen injisointi onnistunut.

Huomautuksia

Lapsille annettava aktiivisuus määräytyy potilaan painon mukaan. Aikuiselle annettava aktiivisuus ja efektiivinen sädeannos sekä raskaana oleville ja imettäville erilliset ohjeet http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet

Tutkimus Pt-GlomFR päivitetty 06.04.2021 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.