HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista

8022 S -hs-CRP

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Tapio Lahtiharju: tapio.lahtiharjuathus.fi / 0401447947

Indikaatiot

Piilevän tulehduksen diagnosointi ja seuranta. Aterotromboosin ja sepelvaltimotaudin riskin arviointi.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0.5 ml seerumia (määritys voidaan suorittaa myös Li-hepariini- tai EDTA- plasmasta).

Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Vastasyntyneet alle 0.26 mg/l
Lapset, 8 vrk - 17 v 0.06 - 3 mg/l
Miehet, alkaen 18 v 0.05 - 2.5 mg/l
Naiset, alkaen 18 v 0.05 - 3 mg/l

Tulkinta

Jo lievästikin koholla olevan seerumin tai plasman CRP-pitoisuuden on osoitettu liittyvän lisääntyneeseen aterotromboosin ja sepelvaltimotaudin riskiin, joka on kolesteroli-, HDL-Kol- ja LDL-Kol-pitoisuuksista riippumaton. On esitetty, että paikallinen, lievä krooninen tulehdus voi vaurioittaa verisuonten endoteelia ja aiheuttaa paikallisia verihyytymiä. Tämäntapaisten muutosten on esitetty liittyvän ateroskleroosin kehittymiseen. CRP- pitoisuus on herkkä tulehduksen mittari. Oman tutkimuksemme mukaan CRP-pitoisuuden mediaaniarvo on terveillä naisilla 0,6 mg/l ja miehillä 0,45 mg/l. Sepelvaltimotaudin, aivovaltimotapahtumien ja perifeerisen valtimotaudin suhteellinen riski on tutkimusten mukaan pieni, kun CRP-arvo on alle 1,0 mg/l, keskitasoa CRP-arvoilla 1,0 - 3,0 mg/l ja suuri CRP-arvon ylittäessä 3,0 mg/l.

Aspiriini- ja statiini-hoidoista hyötyvät selvimmin potilaat, joiden CRP ylittää 3 mg/l. Statiinihoidon on osoitettu alentavan koholla olevaa CRP-arvoa. CRP-pitoisuus voi olla koholla myös diabeetikoilla ja metabolista oireyhtymää sairastavilla. Em. löydösten syy-yhteys ateroskleroosiin on vielä avoin. Hampaiden tukikudoksen tulehdus (parodontiitti) nostaa myös CRP-arvoa. Sukupuolihormonien käyttö voi jonkin verran nostaa CRP-tasoa. CRP-pitoisuuden ollessa koholla on uusintamääritys suositeltava 3 - 6 viikon kuluttua.

Huomautuksia

Viitearvot muuttuneet 4.5.2004. Tulostasomuutos 2.6.2020: Valmistaja on muuttanut menetelmän vakiointia vastaamaan paremmin kansainvälisen referenssimateriaalin tasoa. Tämän seurauksena HUSLABin tulostaso on 15% aiempaa matalampi 2.6.2020 alkaen. Viitearvot pysyvät ennallaan.

Tutkimus S -hs-CRP päivitetty 18.06.2020 / PL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.06.2024 klo 00:41.