HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Huumepikaseula, kvalitatiivinen, virtsasta, päivystyskäyttöön

8062 U -Huseula

Osatutkimukset

U -Amfet-O, U -Bendi-O, U -Bupre-O, U -Canna-O, U -Fenta-O, U -Koka-O, U -Metad-O, U -Metam-O, U -Oksik-O, U -Opiaa-O, U -Trama-O ja U -Trisy-O

Tiedustelut

Meilahden automaatiolaboratorio, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Intoksikaatioepäily. Huumeiden käytön epäily. Pikatesti on tarkoitettu ainoastaan päivystyskäyttöä varten. Muissa tapauksissa tulee käyttää tutkimusta U-Huum-O (KL 4221).

Näyteastia

Muovipullo 50 ml

Näyte

50 ml:n muovipullo tai huumevirtsakeräyspurkki. Lapsilta riittää pienempikin määrä, vähintään 10 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Immunokemiallinen pikatesti. Menetelmä sisältää seuraavat kvalitatiiviset määritykset: amfetamiini, metamfetamiini, bentsodiatsepiinit (tunnistaa yleisimmät Suomessa käytössä olevat bentsodiatsepiinit), kannabis, kokaiini, opiaatit (morfiini, kodeiini, heroiini ja näiden metaboliitit), metadoni, buprenorfiini, oksikodoni, fentanyyli, tramadoli ja trisykliset masennuslääkkeet.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Huumeseula on tarkoitettu vain lääketieteellistä käyttöä varten. Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä saattaa olla mitattavia määriä ko. huumetta/lääkeainetta tai sen metaboliittia. Tulosta ei pidä ilman varmistusmäärityksiä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia vaikutuksia potilaalle. Joissain tapauksissa huumeseulonnan positiivinen tulos voi olla virheellinen tai johtua ristireagoinnista toiseen lääkeaineryhmään kuuluvan aineen kanssa. Fentanyyli-testi saattaa ristireagoida buspironin ja venlafaksiinin kanssa.

Huumeseulan osatutkimusten cut-off rajat (-/+) ovat: amfetamiini 1000 ng/ml, metamfetamiini 1000 ng/ml, bentsodiatsepiinit 300 ng/ml, kannabinoidit 50 ng/ml, kokaiini 300 ng/ml, opiaatit 300 ng/ml, metadoni 300 ng/ml, buprenorfiini 10 ng/ml, oksikodoni 100 ng/ml, fentanyyli 20 ng/ml, tramadoli 100 ng/ml ja trisykliset masennuslääkkeet 1000 ng/ml. On huomattava, että bentsodiatsepiineja, opiaatteja ja trisyklisiä masennuslääkkeitä mittaavat osatutkimukset mittaavat useita ko. ryhmän aineita ja niiden metaboliitteja, joten testi voi tulla positiiviseksi vaikka yksittäisen aineen pitoisuus olisi alle cut-off-tason.

Huomautuksia

Kvalitatiivinen pikatesti on tarkoitettu ainoastaan päivystyskäyttöön ja otetaan hoitoyksikössä. Ks. myös tutkimukset U-Huum-O (KL 4221) ja U-Huum-Su (KL 8560).

Näytettä säilytetään analysoinnin jälkeen pakastettuna yksi kuukausi, minkä aikana on mahdollista pyytää varmistusanalyysi. Varmistusmääritykset lähetetään Vita Laboratoriot Oy:lle.

Tutkimus U -Huseula päivitetty 12.09.2022 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.