HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Trombosyytit, funktiotutkimus PFA-laitteella, verestä

8076 B -TrFuPFA

Osatutkimukset

B -KO/ADP1, B -KO/ADP2, B -KO/ADP3, B -KO/EPI1, B -KO/EPI2 ja B -KO/EPI3

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Hyytymislaboratorio 050 468 3910 tai 09 471 74303.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Primaarihemostaasin häiriöiden selvittely. Desmopressiinihoidon vastearviointi.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 3 x 2.7 ml

Näyte

Tutkimus on tehtävä 3 h kuluessa näytteenotosta. Vain arkisin. Näyte on lähetettävä huoneenlämmössä mahdollisimman pian laboratorioon, ei kuitenkaan putkipostilla. Oltava laboratoriossa viim. klo 15.00. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä laittaa sekoittajalle. Tarkka näytteenottoaika on merkittävä työkorttiin tai putkeen. (Lapset: voidaan ottaa tarvittaessa vain 2 x 2,7 ml)

Menetelmä

Tutkimus tehdään PFA-laitteella. Kapillaarissa virtaava veri joutuu kosketuksiin kollageeni/adrenaliini- tai kollageeni/ ADP -laukaisuaineiden kanssa. Tämä käynnistää verihiutaleiden adheesion ja aggregaation, ja vähitellen virtaus kapillaarissa pysähtyy. Laite rekisteröi ajan, joka kuluu kapillaarin tukkeutumiseen ("tukosaika").

Verihiutaleiden toimintaa mitataan sekä kollageeni/adrenaliini (Ko/Epi) että kollageeni/ADP (Ko/ADP) - kyveteillä.

Tekotiheys

Arkisin klo 8-15

Tulokset valmiina

Viimeistään seuraavana päivänä. Kiireellisenä pyydettynä näytteenottopäivänä.

Tulkinta

Tutkimusta käytetään primaarihemostaasin häiriöiden (von Willebrandin tauti, verihiutaleiden funktiohäiriöt, verihiutaleiden toimintaa estävien lääkeaineiden vaikutus) selvittelyssä. Näiden toteamisessa PFA-menetelmä on aiemmin käytössä ollutta Ivyn vuotoaikatutkimusta herkempi spesifisyyden ollessa samaa luokkaa. Lisäksi tutkimus on toistettavuudeltaan parempi.

Tukosaikojen viitearvot ovat kollageeni/adrenaliinille (KO/ EPI) 82-150 s ja kollageeni/ADP:lle (KO/ADP) 62-100 s.

Verihiutaleiden toimintahäiriössä ja yleensä von Willebrandin taudissa sekä kollageeni/adrenaliini- että kollageeni/ADP-vasteet ovat heikentyneet (tukosajat pidentyneet). ASA:n aiheuttamassa verihiutaleiden toimintahäiriössä tyypillisesti kollageeni/adrenaliini - vaste on heikentynyt, mutta vaste kollageeni/ADP:lle on normaali.

Tutkimus ei anna luotettavaa kuvaa verihiutalefunktiosta, jos potilaalla on trombosytopenia (<50-100 x109/l), matala hematokriitti (<30%) tai uremia.

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautuksia

Lausuntoa varten tarvitaan tieto hematokriitista ja trombosyyttitasosta, joten tilaa myös tutkimus 2474 B -PVKT.

Näytteenotossa ja potilasohjauksessa noudatetaan yleisiä esivalmisteluohjeita. Näytteet pyritään ottamaan aamulla ja vain kevyen aterian jälkeen (varsinaista paastoa ei tarvita). Tutkimuspyyntöön merkitään näytteenoton todellinen ajankohta. Tupakointia, alkoholia ja ruumiillista rasitusta tulee välttää näytteenottoa edeltävän vuorokauden aikana. Potilaan etenkin hemostaasiin vaikuttava (antitromboottiset lääkkeet, korvaushoidot) lääkitys ja potilaan akuutti tilanne (esim. vuoto, infektio, raskaus, maksan ja munuaisten toiminta, anemia, trombosyyttimäärä) vaikuttavat tulokseen ja sen tulkintaan, joten tulosten tulkitsijalla (kliinikko tai lausuntojen antaja) tulee olla mahdollisimman tarkat tiedot näistä. Tarvittaessa otettavia tulehduskipulääkkeit (ibuprofeeni tms.) tulee välttää vähintään 5-7 päivää ennen näytteenottoa.

Analysoitavan näytteen tulee olla mahdollisimman tuore, minkä vuoksi suositellaan näytteenottoa lähellä tekopaikkalaboratoriota eli Meilahden alueella.

Tutkimusta tilattaessa tulee vastata seuraaviin esitietokysymyksiin: 1) Saako asetyylisalisyylihappoa? 2) Onko vuototaipumusta? 3) Onko trombosytopenia? 4) Viesti tulkitsijalle

Tutkimus B -TrFuPFA päivitetty 08.06.2023 / JTL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.