HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Aivojen dopamiinireseptoreiden gammakuvaus (AA5PN)

8115 Pt-D2-ResG

Tiedustelut

KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020

Yhteyshenkilöt

lääkäri Jukka Schildt: jukka.schildtathus.fi / 050 427 2011 ja lääkäri Arja Uusitalo: arja.uusitaloathus.fi / 050 428 4746

Indikaatiot

Epidepride- tai IBZM-merkkiaineet soveltuvat parkinsonismin varhais- ja erotusdiagnostiikkaan. Epidepride kertyy striatumin lisäksi myös ekstrastriataalisiin aivoalueisiin (talamus, hypotalamus, temporaalilohkot), joita ei IBZM-merkkiaineella voida luotettavasti kuvata. Epidepride kertyy D2-dopamiinireseptoreihin merkitsevästi paremmin kuin IBZM.

Esivalmistelu

Mahdollinen neuroleptinen lääkitys on lopetettava viikkoa ennen tutkimusta. L-dopa on lopetettava vähintään 12 tuntia ennen merkkiaineen injektiota. Dopaminergiset aineet (bromkriptiini, lisuridi, apomorfiini) pienentävät merkkiaineen sitoutumista reseptoriin kuten myös vigabatriini ja kalsiumsalpaajat.

Esilääkitykseksi kilpirauhasen suojaamiseksi annetaan aikuisille natriumperkloraattia 300mg p.o. (Irenat 300mg/ml) noin puoli tuntia ennen kuvausaineinjektiota.

Ikä vuosina/määrä (mg): 0 - 5 vuotta 100 mg (5 tippaa), 5 - 10 vuotta 200 mg (10 tippaa) ja yli 10 vuotta 300 mg (15 tippaa)

Suoritus

Epidepride-merkkiaineella ekstrastriataaliset reseptorit kuvataan ½ tunnin ja striataaliset reseptorit 3 tunnin kuluttua merkkiaineinjektiosta. IBZM-merkkiaineella kuvaus suoritetaan noin 1,5-2 tuntia merkkiaineen injektiosta. Tutkimus tehdään kaksipäisellä gammakameralla.

Menetelmä

Merkkiaineena suositellaan käytettäväksi 123I-epidepridiä, joka kertyy sekä ekstrastriataalisiin että striataalisiin postsynaptisiin D2-dopamiinireseptoreihin kun taas 123I-IBZM kiinnittyy vain striataalisiin reseptoreihin epideprideä heikommin.

Tulkinta

Alkavassa hemiparkinsonismissa kontralateraalisen striatumin D2-reseptoritiheys on suurentunut. Idiopaattisessa Parkinsonin taudissa IDP-reseptoritiheys on normaali, kun taas Parkinsonin taudin kaltaisissa oireyhtymissä D2-reseptoritiheys on yleensä normaalia pienempi. Leikekuvista arvioidaan merkkiaineen alueellista jakaumaa aivoissa ja lasketaan striatumin dopamiinireseptoritiheyttä kuvaavia semikvantitatiivisia suhdelukuja, joissa referenssialueina (eivät sisällä dopamiinireseptoreita) käytetään okkipitaalilohkoa tai pikkuaivoja (striatum/pikkuaivot, caudatus/pikkuaivot, putamen/pikkuaivot jne). Epidepridiä käytettäessä kuvattaessa 1 tunti injektion jälkeen voidaan laskea semikvantitatiivisia suhdelukuja myös temporaalilohkolle, talamukselle ja hypotalamukselle.

Vastaus sisältää tomografiakuvasarjan, kertymäsuhdelaskelman ja lausunnon.

Huomautuksia

Aikuiselle annettava aktiivisuus ja efektiivinen sädeannos sekä raskaana oleville ja imettäville erilliset ohjeet http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet

Tutkimus Pt-D2-ResG päivitetty 01.08.2023 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.