HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Vertaileva genominen hybridisaatio -mikrolevytesti, verestä

8262 B -VGH-ML

Tiedustelut

Genetiikan laboratorio 050 428 6393, 050 428 6912.

Yhteyshenkilöt

sairaalageneetikko Tarja Salonen: tarja.salonenathus.fi / 0504286393 ja sairaalageneetikko Anne Juvonen: anne.juvonenathus.fi / 0504286912

Lähete

Geneettiset tutkimukset

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään kromosomitutkimuksia täydentävänä tutkimuksena hematologisissa maligniteeteissa.

Suoritus

DNA-eristys, DNA:n leimaaminen ja hybridisoiminen kaupalliselle 180 000 oligonukleotidin mikrosirulle (OGT Cancer+SNP 180k array). Geenien kopiomäärän lukeminen laserskannerilla ja analysointi tietokoneohjelmalla.

Näyteastia

EDTA-putki

Näyte

3-5 ml perifeeristä verta EDTA-putkeen. Näytteen säilytys ensisijaisesti huoneenlämmössä (1-5 vrk). Pidempiaikainen säilytys jääkaapissa. Näytteen mukaan liitetään lähete "Lähete geneettistä maligniteetteihin liittyvää tutkimusta varten", jonka saa HUSLABin nettisivuilta osoitteesta http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet. Lähetys: Meilahden alueella otettu näyte lähetetään välittömästi Genetiikan laboratorioon (putkipostiasema HUSLAB-talon moniajoasema 6300). Meilahden ulkopuolelta tuleva näyte toimitetaan osoitteella HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto, Topeliuksenkatu 32, Tunnus 5000493, Info MNVO, 00006 VASTAUSLÄHETYS. Kiireelliset näytteet pyydetään merkitsemään paketin ulko- ja sisäpuolelle merkinnällä "Kiireellinen".

Menetelmä

Molekyylikaryotyypitys (aCHG). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Joka toinen viikko

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Tulkinta

Tutkimuksen avulla voidaan osoittaa DNA:n kopiomäärän suhteellisia muutoksia (esim. kromosomien tai kromosomialueiden monosomiat ja trisomiat, deleetiot ja duplikaatiot, sekä korkea-asteiset monistumat) jopa yksittäisen geenin tarkkuudella. Tutkimuksessa käytetyn sirun resoluutio on koko genomin laajuisesti n.50-200kb. Lisäksi tunnetuissa maligniteetteihin liittyvissä geeneissä on kohdennettu resoluutio, joka kattaa osan geeneistä jopa eksonin tarkkuudella. Menetelmällä ei voida havaita balansoituneita kromosomien ja geenien uudelleenjärjestymiä eikä vain pienessä osassa soluja esiintyviä DNA:n kopiomäärän muutoksia. Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.

Huomautuksia

Tutkimusta kutsutaan myös molekyylikaryotyypitykseksi tai CGH-array-tutkimukseksi.

Tutkimus B -VGH-ML päivitetty 08.11.2017 / AJ

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.10.2019 klo 01:09.