HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fragmentaatioaste, punasoluista

8368 E -Fragm

Tiedustelut

HUSLAB-talo, erikoishematologian laboratorio(09) 471 72575, päivystysaikana HUSLAB-talo 050 305 1424

Yhteyshenkilöt

lääkäri Marja-Leena Järvi-Holopainen: marja-leena.jarvi-holopainenathus.fi / 050 428 0993 ja lääkäri Päivi Helminen-Pacius: paivi.helminenathus.fi / (09) 471 71370 / 050 427 0475

Indikaatiot

Punasolujen fragmentaatioasteen arviointi fragmentaatiohemolyysissä tai sen epäilyssä.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

MEILAHDEN SAIRAALA-ALUEEN ULKOPUOLELTA TULEVAT NÄYTTEET: Näytteenotosta vastaava laboratorio tekee 4 sivelyvalmistetta kolmen tunnin sisällä näytteenotosta. Sivelyvalmisteet (värjäämättömät) lähetetään näyteputken mukana HUSLAB-taloon (arkipäivisin erikoishematologian laboratorioon (4. krs), päivystysaikana automaatiolaboratorioon (K1 krs).

MEILAHDEN SAIRAALA-ALUEELTA TULEVAT NÄYTTEET:

Arkipäivisin: Näytteen tulee olla HUSLAB-talon eikoishematologian laboratoriossa (4. krs) kolmen tunnin sisällä näytteenotosta. Yli kuuden tunnin ikäistä näytettä ei tutkita, sillä punasolumorfologia muuttuu EDTA-näytteessä nopeasti. Tulos on valmiina samana päivänä, jos näyte on toimitettu erikoishematologian laboratorioon klo 12 mennessä.

Päivystysaikana: Näyteputki lähetetään HUSLAB-talon automaatiolaboratorioon (K1 krs), jossa sivelyvalmisteet vedetään. Näytteen tulee olla automaatiolaboratoriossa kolmen tunnin sisällä näytteenotosta. Sivelyvalmisteet värjätään ja mikroskopoidaan erikoishematologian laboratoriossa. Ilta- ja yöaikaan pyydetyt tutkimukset mikroskopoidaan seuraavana päivänä. Viikonloppuisin ja arkipyhinä valmisteet mikroskopoidaan klo 10-14.

Menetelmä

MGG-värjätyn veren sivelyvalmisteen punasolufragmenttien suhteellisen osuuden semikvantitatiivinen, mikroskooppinen määrittäminen.

Tekotiheys

Arkisin klo 7-15, viikonl ja arkipyhät 10-14

Tulokset valmiina

Samana päivänä tai seuraavana päivänä

Tulkinta

Fragmentaatiohemolyysi johtuu yleensä vaurioituneessa mikroverenkierrossa tapahtuvasta punasolujen mekaanisesta rikkoutumisesta, jota tavataan mm. DIC:ssa, TTP:ssa, HUS:ssa, raskausmyrkytyksessä, karsinooman metastasoinnissa, vaskuliiteissä, munuaisen verenkiertoa tuhoavissa sairauksissa, sydämen läppävioissa, kokokehosädetyksen ja joidenkin lääkkeiden jälkeen.

Fragmentaatioastetta voidaan arvioida mikroskooppisesti laskemalla fragmenttien osuus kaikista punasoluista MGG-värjätystä veren sivelyvalmisteesta. Normaalisti punasolufragmentteja tavataan hyvin vähän tai ei ollenkaan (58 terveen henkilön otoksessa kaikilla fragmenttien osuus oli <0.3%). Löydös on jossain määrin viitteellinen fragmentaatiohemolyysiin, mikäli punasolufragmettien osuus punasoluista on 1-2%. Tulokset yli 2% viittaavat vahvasti fragmentaatiohemolyysiin.

Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että punasolujen lieväasteista fragmentaatiota esiintyy monessa hematologisessa sairaudessa kuten talassemiassa, synnynnäisessä elliptosytoosissa, megaloblastisessa anemiassa ja kroonisessa raudanpuuteanemiassa. Fragmentaatio ei näissä tapauksissa johdu vaurioituneesta mikroverenkierrosta eikä tutkimus ole tarkoitettu näiden tilojen seurantaan.

Tutkimus E -Fragm päivitetty 27.08.2021 / MLJH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.