HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Perusverenkuva, trombosyytit ja neutrofiilit, verestä

8370 B -PVK+Ne

Osatutkimukset

B -Eryt, B -Hb, B -HKR, B -Leuk, B -Neut, B -Trom, E -MCH, E -MCHC, E -MCV ja E -RDW

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (arkipäiväaikana), päivystysaikana oman laboratorion päivystysnumerosta (HUSLAB-talo, Meilahden alueen sairaalat päivystysaikana puh. 050 305 1424)

Yhteyshenkilöt

kemisti Katariina Alagrund: katariina.alagrundathus.fi / 0504272475 ja lääkäri Päivi Helminen-Pacius: paivi.helminenathus.fi / (09) 471 71370 / 050 427 0475

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näytemäärä 3 - 4 ml EDTA-verta. Ehdoton minimimäärä 3 -4 ml:n EDTA -putkessa on 1 ml. Ehdoton minimimäärä 1 ml:n EDTA -putkessa on 0,5 ml. Mikroputkessa näytemäärä on 500 µl EDTA-verta (ehdoton minimimäärä 250 µl). Miniminäytemääriä ei saa alittaa, koska se vääristää veri-EDTA -suhdetta ja aiheuttaa virheellisen tuloksen. Näyte säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia ja jääkaapissa 36 tuntia.

Menetelmä

Impedanssimittaus ja virtaussytometrinen partikkelilaskenta (solut). Fotometrinen mittaus (Hb). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana tai seuraavana päivänä.

Tulkinta

Viitearvot: Ks. tutkimus 2475 B-PVK+TKD.

Huomautuksia

HUSLABin laitekanta yhdenmukaistataan siten, että 2018 alusta lähtien kaikissa laboratorioissa on käytössä samanlaiset verenkuva-analysaattorit. Analysaattoreilla tehdään kaikkia verenkuvatutkimuksia. B-Neut voidaan matalimmillaan vastata tasolle 0.05 E9/l.

Neutrofiililaskentaa ei koneellisesti voi aina suorittaa. Syynä voi olla esim. neutropenia tai se, että näytteessä on runsaasti granulopoieesin varhaismuotoja (joista neutrofiilit eivät ole aina koneellisesti erotettavissa). Mikäli pyyntönä on 2475 B-PVK+TKD, tehdään tällöin mikroskooppinen leukosyyttien erittelylaskenta (2225 B-Diffi). Sitä ei pääsääntöisesti tehdä, jos pyyntönä on 8370 B-PVK+Ne tai 8694 B-PVKTNeE.

Joillakin potilailla trombosyytit voivat muodostaa kasoja in vitro. Verenkuva-analysaattorit eivät aina tunnista kasoja trombosyyteiksi (kasojen suuren koon vuoksi), jolloin analysaattorin antama lukema voi olla virheellisen matala. Trombosyyttien kasautumistaipumuksesta johtuvaa virheellistä trombosytopeniaa kutsutaan pseudotrombosytopeniaksi. Kun B-Trom on alle 50 E9/l (riippuen myös analysaattorin antamista varoituksista ja potilaan aiemmista tuloksista), tarkistetaan laboratoriossa mikroskooppisesti ilman eri pyyntöä, onko näytteessä trombosyyttikasoja. Tuloksesta annetaan lausunto. Pseudotrombosytopeniassa voi olla hyötyä, jos näyte otetaan sitraattiputkeen tai siten, että näytteenotosta näyte toimitetaan analysoitavaksi 1 - 3 min kuluessa. Laboratorio voi antaa tästä suosituksen B-Trom-tuloksen yhteydessä. Hoitoyksikön tulee puolestaan seuraavaa tutkimusta tilatessaan varmistaa, että tieto välittyy näytteenottajalle.

Perusverenkuvaan on 1.4.2009 alkaen lisätty uusi osatutkimus, 20408 E-RDW (E -Punasolujen kokojakauma). Ks. lisätietoja ohjekirjasta ko. tutkimuksen kohdalta.

Tutkimus B -PVK+Ne päivitetty 25.03.2024 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.06.2024 klo 00:41.