HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Homepölykeuhkopaneeli, IgG vasta-aineet, seerumista

8444 S -HopöIgG

Osatutkimukset

S -AspFumG, S -AurPulG, S -MicFaeG ja S -PenSppG

Tiedustelut

Allergiatutkimukset, puh. 050 448 5262

Yhteyshenkilöt

kemisti Katariina Alagrund: katariina.alagrundathus.fi / 0504272475 ja lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470

Indikaatiot

Tutkimuksen indikaatio on homepölykeuhkosairauden epäily.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

Näytteeksi tarvitaan vähintään 1 ml seerumia. Lähetysohje HUSLABissa: Lähetä näyte sentrifugoimattomana huoneenlämmössä geeliputkessa HUSLAB-talon automaatiolaboratorioon. Eroteltu seerumi säilyy 5 vuorokautta jääkaapissa ja kuukausia pakastettuna -20C. Lähetysohje HUSLABin ulkopuolisille laboratorioille: Lähetä näyte sentrifugoituna huoneenlämmössä geeliputkessa (kts. yleiset lähetysohjeet). Älä lähetä näytettä viikonloppua tai pyhäpäiviä vasten. Säilytä tällöin näyte jääkaapissa. Eroteltu seerumi säilyy 5 vuorokautta jääkaapissa ja kuukausia pakastettuna -20C.

Menetelmä

Immunofluorometrinen. Phadia ImmunoCAP.

Tulokset valmiina

2 viikossa

Tulkinta

Paneeli sisältää seuraavat tutkimukset:

 Aspergillus fumigatus, IgG vasta-aineet
 Aureobasidium pullulans, IgG vasta-aineet
 Micropolyspora faeni, IgG vasta-aineet
 Penicillium (5 lajia), IgG vasta-aineet

Jokaiselle tutkittavalle homeelle on määritetty viiteväestön mediaani ja 90%:n persentiiliarvo (kts. ko. osatutkuimuksen kohdalta). Tuloksesta annetaan lausunto. Vasta-aineiden esiintyminen kuvaa altistumista homeelle.

Kun homespesifisiä IgG-vasta-ainepitoisuuksia verrataan eri ryhmien välillä esim. kahta eri työyhteisöä tms.), oireita ilmoittaneen ryhmän tuloksia voidaan pitää merkkinä altistumisesta silloin, jos IgG-pitoisuus on selvästi suurentunut useilla tutkituista henkilöistä (yli 90%:n persentiilin) ja jos verrokkiryhmän tulokset eivät poikkea oleellisesti terveen väestön mediaaniarvoista. Yksittäisen henkilön homespesifisiä IgG-tuloksia on huomattavasti vaikeampi tulkita. Terveenkin ihmisen vasta-ainepitoisuudet vaihtelevat suuresti, joten vain huomattavasti suurentuneita vasta-ainepitoisuuksia (yli 90%:n persentiilin) voidaan pitää merkkinä normaalia voimakkaammasta altistumisesta.

IgG-vasta-ainemäärityksiä ei suositella käytettäväksi kosteusvaurioihin liitettyjen oireiden selvittelyssä. Viite: Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tutkimus S -HopöIgG päivitetty 15.06.2023 / ALL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.02.2024 klo 00:43.