HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Huumeseulonta, suppea, kvalitatiivinen, virtsasta

8560 U -Huum-Su

Osatutkimukset

U -Amfet-O, U -Bendi-O, U -Canna-O, U -Koka-O, U -Krea, U -MDMA-O, U -Ominp-H, U -Opiaa-O ja U -pH-Huu

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Lähete

Huumenäytteenotto, valvottu

Indikaatiot

Huumausaineen osoittaminen virtsasta.

Näyteastia

Virtsaputki lisäaineeton

Näyte

Virtsanäyte otetaan kertanäytteestä kahteen vakuumiputkeen (Virtsaputki lisäaineeton, Vacutest, 10 ml). Lähetys huoneenlämpöisenä. Näytteenotossa ja näytteen säilytyksessä tulee huolehtia siitä, että näytettä ei päästä manipuloimaan. Analyysiin tarvittava näytemäärä: A-näyte 10 ml + B-näyte 10 ml. Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Määritysmenetelmänä on fotometrisesti mitattava immunokemiallinen reaktio, jossa yksittäiset huumausaineet mitataan semikvantitatiivisesti. Asetettujen raja-arvojen (engl. cut-off value) perusteella vastauksena annetaan NEGAT tai POSIT.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulkinta

Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä on menetelmälle määritellyn pitoisuusrajan ylittävä pitoisuus ko. huumetta tai sen metaboliittia, negatiivinen vastaus, että ei ole. Kyseessä on kuitenkin immunologinen tutkimus, jossa käytetyt vasta-aineet saattavat reagoida muidenkin aineiden kanssa. Toisaalta seulonnan kattavuus on rajallinen, eikä se kata välttämättä kaikkia tiettyyn aineryhmään kuuluvia yhdisteitä.

Yksittäisten huumausaineiden/aineryhmien vastausmuodot perustuvat taulukossa oleviin pitoisuusrajoihin:

 Huume     NEGAT    POSIT
 U -Amfet-O  < 500 ng/ml  > 500 ng/ml
 U -Bendi-O  < 200 ng/ml  > 200 ng/ml
 U -Canna-O  < 50 ng/ml  > 50 ng/ml
 U -Koka-O  < 300 ng/ml  > 300 ng/ml
 U -Opiaa-O  < 300 ng/ml  > 300 ng/ml
 U -MDMA-O  < 500 ng/ml  > 500 ng/ml

Huumeseulonta on tarkoitettu vain lääketieteellistä käyttöä varten. Tulosta ei pidä ilman varmistusmäärityksiä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia vaikutuksia potilaalle.

Näytteestä määritetään myös kreatiniinipitoisuus, ominaispaino ja pH, joiden perusteella arvioidaan onko virtsaa mahdollisesti manipuloitu.

 Virtsan pH-arvot 4 - 9 ovat normaaleja.
 Ominaispainon tulee olla välillä 1.005 - 1.035 kg/l
 Mikäli kreatiniini on 0.5 - 2 mmol/l ja ominaispaino
 e.m. rajoissa, näyte on laimeaa,
 mutta kelpaa analysoitavaksi.
 Mikäli kreatiniini on alle 0.5 mmol/l,
 näyte ei vastaa normaalia virtsaa
 eikä kelpaa analysoitavaksi.

Mikäli kreatiniini on alle 0.5 mmol/l, tuloksen yhteyteen tulee tästä huomautus. Huom! Lasten tuloksia on arvioitava ikä ja koko huomioiden. Alle 12-vuotiaille lapsille em. huomautusta ei anneta.

Eri huumausaineiden säilyminen virtsassa käytön jälkeen:

 Amfetamiini     3-5 päivää pH:sta riippuen
 Bentsodiatsepiinit:
  flurazepam    1-2 päivää
  oxazepam     3-7 päivää
 Kannabinoidit
  satunnainen käyttäjä 3-5 päivää
  jatkuva käyttäjä 2 viikkoa
  jatkuva isokokoinen käyttäjä 30 päivää
 Kokaiini      2-3 päivää
 Opiaatit      2-4 päivää

Huomautuksia

 Tutkimus sisältää seuraavat
  U-pH
  U-Ominaispaino
  U-Krea
  amfetamiiini
  bentsodiatsepiinit
  kannabis
  kokaiini
  opiaati
  ekstaasi (MDMA)

Näytettä säilytetään analysoinnin jälkeen pakastettuna kaksi kuukautta, minkä aikana on mahdollista pyytää varmistusanalyysi. Varmistusmääritykset lähetetään Vita laboratoriot Oy:lle.

Menetelmä on muuttunut 4.12.2019 alkaen. Yksilötasolla voidaan havaita vähäisiä herkkyyseroja aiempaan menetelmään nähden riippuen mm. siitä, mitä ko. ryhmän aineita näyte sisältää.

Tutkimus U -Huum-Su päivitetty 03.07.2023 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.04.2024 klo 00:42.