HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Huumeseulonta, suppea, kvalitatiivinen, virtsasta

8560 U -Huum-Su

Osatutkimukset

U -Amfet-O, U -Bendi-O, U -Canna-O, U -Koka-O, U -Krea, U -Ominp-H, U -Opiaa-O ja U -pH-Huu

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579

Yhteyshenkilöt

kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0401831877 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Lähete

Huumenäytteenotto, valvottu

Indikaatiot

Huumausaineen osoittaminen virtsasta.

Näyteastia

Virtsaputki lisäaineeton

Näyte

Virtsanäyte otetaan kertanäytteestä kahteen vakuumiputkeen (Virtsaputki lisäaineeton, Vacutest, 10 ml). Lähetys huoneenlämpöisenä. Näytteenotossa ja näytteen säilytyksessä tulee huolehtia siitä, että näytettä ei päästä manipuloimaan. Analyysiin tarvittava näytemäärä: A-näyte 10 ml + B-näyte 10 ml

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Määritysmenetelmänä on fotometrisesti mitattava immunokemiallinen reaktio, jossa yksittäiset huumausaineet mitataan semikvantitatiivisesti. Asetettujen raja-arvojen (engl. cut-off value) perusteella vastauksena annetaan NEGAT, POSIT tai uutena lisävastausmuotona käyttöönotettu RAJALÖYDÖS.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulkinta

Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä on mitattava määrä ko. huumetta tai sen metaboliittia, negatiivinen löydös, että ei ole. Rajalöydös kuvaa parhaiten raja-arvon lähellä olevaa tulosta. Yksittäisten huumausaineiden vastausmuodot perustuvat taulukossa oleviin pitoisuusrajoihin:

 Huume     NEGAT     RAJALÖYDÖS    POSIT
 U -Amfet-O  < 450 ng/ml  450 - 550 ng/l  > 550 ng/ml
 U -Bendi-O  < 170 ng/ml  170 - 230 ng/ml  > 230 ng/ml
 U -Canna-O  < 40 ng/ml   40 - 60 ng/ml  > 60 ng/ml
 U -Koka-O  < 270 ng/ml  270 - 330 ng/ml  > 330 ng/ml
 U -Opiaa-O  < 270 ng/ml  270 - 330 ng/ml  > 330 ng/ml

Huumeseulonta on tarkoitettu vain lääketieteellistä käyttöä varten. Tulosta ei pidä ilman varmistusmäärityksiä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia vaikutuksia potilaalle.

Näytteestä määritetään myös kreatiniinipitoisuus, ominaispaino ja pH, joiden perusteella arvioidaan onko virtsaa mahdollisesti manipuloitu.

 Virtsan pH-arvot 4 - 9 ovat normaaleja.
 Ominaispainon tulee olla välillä 1.005 - 1.035 kg/l
 Mikäli kreatiniini on 0.5 - 2 mmol/l ja ominaispaino
 e.m. rajoissa, näyte on laimeaa,
 mutta kelpaa analysoitavaksi.
 Mikäli kreatiniini on alle 0.5 mmol/l,
 näyte ei vastaa normaalia virtsaa
 eikä kelpaa analysoitavaksi.

Mikäli Kreatiniini on alle 0.5 mmol/l, tuloksen yhteyteen tulee tästä huomautus. Huom! Lasten tuloksia on arvioitava ikä ja koko huomioiden. Alle 12-vuotiaille lapsille em. huomautusta ei anneta.

Eri huumausaineiden säilyminen virtsassa käytön jälkeen:

 Amfetamiini     3-5 päivää pH:sta riippuen
 Bentsodiatsepiinit:
  flurazepam    1-2 päivää
  oxazepam     3-7 päivää
 Kannabinoidit
  satunnainen käyttäjä 3-5 päivää
  jatkuva käyttäjä 2 viikkoa
  jatkuva isokokoinen käyttäjä 30 päivää
 Kokaiini      2-3 päivää
 Opiaatit      2-4 päivää

Huomautuksia

 Tutkimus sisältää seuraavat
  U-pH
  U-Ominaispaino
  U-Krea
  amfetamiiini
  bentsodiatsepiinit
  kannabis
  kokaiini
  opiaati

Näytettä säilytetään analysoinnin jälkeen pakastettuna kaksi kuukautta, minkä aikana on mahdollista pyytää varmistusanalyysi. Varmistusmääritykset lähetetään Vita laboratoriot Oy:lle.

Menetelmä muuttunut 30.11.2016 alkaen. Yksilötasolla ja erityisesti bentsodiatsepiinien, opiaattien ja kannabiksen kohdalla positiivisen tuloksen raja-arvo voi poikeata aiemmasta menetelmästä riippuen siitä, mitä ko. ryhmän aineita näyte sisältää.

Tutkimus U -Huum-Su päivitetty 02.04.2019 / AT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.10.2019 klo 01:09.