HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Hyytymistutkimus, suppea, plasmasta

8665 P -Hyyttek

Osatutkimukset

P -APTT, P -AT3, P -Fibr, P -FiDD, P -FVIII., P -Trombai ja P -TT

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591 ja lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064

Indikaatiot

Äkillinen verenvuoto ja hyytymishäiriöt vaikeiden yleissairauksien, invasiivisten toimenpiteiden ja antitromboottisen tai fibrinolyyttisen hoidon yhteydessä. DIK (yleistynyt intravaskulaarinen koagulaatio). Vaikea-asteisen tromboosin hoidon seuranta. Maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan vuotovaaran arviointi.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy sentrifugoimatta ja erottelematta huoneenlämmössä noin 8 tuntia. Lähetys huoneenlämpöisenä. Kyseessä on aina akuutin hyytymishäiriön selvittely. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Mikäli potilaalla on fraktioimaton hepariinihoito (UFH), säilyy näyte erottelematta 2 h ajan huoneenlämmössä ja se on eroteltava, jos näytettä ei voida toimittaa analyysiin 2 tunnin sisällä.

Menetelmä

Katso osatutkimusten kohdalta.

Tekotiheys

Päivittäin ympäri vuorokauden

Tulokset valmiina

Saman päivän aikana.

Yleistä

Kyseessä on pakettitutkimus, joka muodostuu yksittäisistä, erillisistä osatutkimuksista. Osatutkimusten tulokset tulevat nähtäväksi tietojärjestelmään (Weblab tms.) heti, kun yksittäinen tulos valmistuu laboratoriossa.

Tulkinta

Äkillisen hyytymishäiriön, tukoksen ja/tai verenvuodon selvittely. Tutkimus soveltuu akuuttien vuototilanteiden hoidon valintaan ja seurantaan sekä kliinisen vuotovaaran arviointiin harkittaessa invasiivista toimenpidettä, antitromboottista yhdistelmähoitoa tai fibrinolyyttistä hoitoa.

Äkillisessä vaikeassa verenvuodossa seuraa nopea yleinen hyytymistekijöiden kulutus. K-vitamiinin vajauksessa, esim. varfariinihoidon aikana, imeytymishäiriössä tai laajakirjoisen antibioottihoidon yhteydessä, hyytymistekijöiden FII, FVII, FIX ja FX tasot laskevat, minkä seurauksena P-TT laskee, mutta APTT on yleensä viitealueella.

Maksan toimintavajauksessa laskevat ensimmäiseksi niiden hyytymistekijöiden tasot, joiden puoliintumisaika verenkierrossa on lyhyt. Em. syystä sopivia maksan synteesikyvyn muutoksen indikaattoreita ovat P-AT3 (T1/2 70 h) ja P-TT. P-TT mittaa hyytymistekijöiden FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta: tulos on lähes sama kuin matalimman em. hyytymistekijän aktiivisuus. Maksan vajaatoiminnassa P-TT seuraa kohtalaisen tarkasti FVII:n pitoisuutta. FVII:n lyhyen puoliintumisajan (T1/2 verenkierrossa 5 h) vuoksi P-TT reagoi erittäin nopeasti maksan synteesikyvyn muutoksille (P-TT voi olla matala K-vitamiinin puutteessa ja antikoagulaation aikana). Vaikeassa maksan vajaatoiminnassa APTT pitenee ja fibrinogeenipitoisuus laskee. Akuutissa maksan toiminnanvajauksessa ja DIK:ssa P-FVIII -taso nousee (akuutin faasin proteiini).

Vaikeassa DIK:ssa hyytymistekijätasot laskevat lähtötasoistaan lisääntyneen kulutuksen vuoksi. Samalla P- FiDD nousee merkkinä fibriinin hajoamistuotteista. Erityisesti AT3 on herkkä DIK:n aiheuttaman kulutuksen indikaattori.

Käytössä oleva antikoagulaatiohoito vaikuttaa hyytymistekijätuloksiin ja on huomioitava tuloksia tulkittaessa. Suorista oraalisista antikoagulantteista dabigatraani vaikuttaa trombiiniriippuvaisiin ja rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani FXa-riippuvaisiin hyytymistutkimuksiin: 1) P- Trombai (Trombiiniaika) havaitsee trombiinin estäjän dabigatraanin käytön erittäin herkästi. Se sopii mm. komplianssin osoittamiseen. Jos trombiiniaika on normaali, dabigatraanivaikutusta ei ole. Toisaalta tutkimus on liian herkkä, koska mittaamattoman pitkiä hyytymisaikoja saadaan jo n 100 µg/l dabigatraanipitoisuuksilla. Suorat FXa-estäjät rivaroksabaani, apiksabaani tai edoksabaani eivät vaikuta trombiiniaikaan. 2) P-APTT ei ole riittävän herkkä osoittamaan dabigatraanin, rivaroksabaanin, apikasabaanin tai edoksabaanin vaikutusta. APTT-aika voi pidentyä näiden vaikutuksesta, mutta mahdollinen piteneminen on laboratoriokohtaista. 3) P-TT ei ole riittävän herkkä osoittamaan suorien oraalisten antikoagulanttien vaikutusta. Pitoisuudet voivat olla hyvinkin korkeat, vaikka P-TT on vain hieman alentunut.

Tutkimus P -Hyyttek päivitetty 04.12.2023 / SV

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.06.2024 klo 00:41.