HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kreatiniini, lapset, vuorokausivirtsasta

8826 dU-KreaL

Osatutkimukset

U -Krea

Tiedustelut

Puh. 471 74304

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näyte

Virtsan keräysastia säilytetään jääkaappilämpötilassa. Hyvin sekoitetusta ja mitatusta vuorokausivirtsasta lähetetään 10 ml (pienet lapset 1 ml) laboratorioon. Vuorokausivirtsan määrä, keräysaika ja lapsen paino on kirjattava. Näyte säilyy viisi vuorokautta jääkaapissa.

Menetelmä

Entsymaattinen

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Lapset, 0 - 1 KK 60 - 130 umol/kg
Lapset, 2 - 12 KK 90 - 130 umol/kg
Lapset, 1 - 12 V 90 - 250 umol/kg

Tulkinta

Määritystä käytetään valtaosin P-Krea-määrityksen yhteydessä kreatiniinipoistuma-arvon (clearance) laskemista varten. Clearance-mittaus on herkempi toteamaan lievän munuaisten vajaatoiminnan kuin seerumin kreatiniinimääritys.

Virtsan kreatiniinieritys on verrannollinen lihasmassaan ja säilyy normaalioloissa yksilöllä melko vakiona. Määritystä on sen vuoksi käytetty myös kontrolloimaan sitä, että vuorokausivirtsa on kerätty kokonaan talteen ja muiden aineiden virtsaerityksen suhteuttamiseksi kreatiniiniin. Virtsan kreatiniinieritys voi seerumipitoisuuden tavoin nousta lihapitoisen aterian jälkeen. Lihasrasitus voi myös lisätä virtsan kreatiniinieritystä. Eritys on alentunut vaikeissa munuaistaudeissa ja lihasatrofioissa.

Tutkimus dU-KreaL päivitetty 30.11.2010 / AH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 16.10.2019 klo 01:10.