HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Neuropakettitutkimus, aivo-selkäydinnesteestä

8835 Li-Neu

Osatutkimukset

Li-HHV6AbG, Li-HHV6AbM, Li-HSV1AbG, Li-HSV2AbG, Li-HSVAbM, Li-MypnAbG, Li-MypnAbM, Li-VZVAbG ja Li-VZVAbM

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, Neurovirologia ja Elisa -työpiste, puh. 050 427 2126

Yhteyshenkilöt

lääkäri Satu Kurkela: satu.kurkelaathus.fi / 050 428 4183

Lähete

Virustutkimus

Indikaatiot

Keskushermostoinfektiot, kuten meningiitit, enkefaliitit ja myeliitit, erityisesti ensimmäisen sairausviikon jälkeen. Seurantanäyte n. 2-3 viikon kuluttua oireiden alusta voi olla hyödyllinen, mikäli ensimmäinen näyte on otettu varhain oireiden alussa eikä diagnoosia muulla keinoin ole saatu. Ensimmäisten 7-10 sairausvuorokauden aikana ensisijaisia tutkimuksia ovat likvorin nukleiinihappotutkimukset (mm. paketit Li-HHVNh1 ja Li-HHVNh2).

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

2 ml likvoria tehdaspuhtaassa, kierrekorkillisessa muoviputkessa. Ehdoton miniminäytevolyymi on 300 µl. Samanaikaisesti otettu seeruminäyte (1-2 ml seerumia, tutkimus S-Neu 8836) on välttämätön löydösten merkityksen arvioimiseksi.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulokset valmiina

1-5 työpäivän kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Selkäydinnesteessä ei normaalisti esiinny mitattavia määriä vasta-aineita (EIU <5). Mikäli likvorissa todetaan IgG-luokan vasta-aineita, tehdään näytteestä end-point -titraus rinnan seerumin kanssa. Likvorissa esiintyvän vasta-ainetason ja vasta-aineiden seerumi-likvori-suhteen diagnostisesta merkityksestä annetaan aina lausunto. Likvorissa ei normaalisti esiinny IgM-luokan vasta-aineita, minkä vuoksi positiivista IgM-tulosta voidaan yleensä pitää diagnostisena. IgM-vasta-aineille ei tehdä seerumi-likvor-vertailua. Selkäydinnestenäytteessä saatetaan myös todeta vasta-aineita (jopa IgM-luokan), mikäli veriaivoeste (BBB) on vaurioitunut tai mikäli näyte on esim. näytteenoton yhteydessä kontaminoitunut verellä.

Likvorin nukleiinihappomääritykset (ks. esim. Li-HHVNh1, Li-HHVNh2 ja -EvirNhO) ovat ensisijaisesti suositeltavia infektion alkuvaiheessa, optimaalinen löydösteho on n. 7-10 vrk aikana oireiden alusta. Vasta-aineet ilmestyvät likvoriin yleensä vasta ensimmäisen sairausviikon jälkeen. Nukleiinihaponosoitus- ja vasta-ainetutkimukset täydentävät toisiaan. Pitkittyneissä infektioissa ja jälkioireiden diagnostiikassa nukleiinihaponosoituksesta on vain harvoin hyötyä, mutta vasta-aineet kannattaa tutkia.

Keskushermostoinfektioita voivat aiheuttaa myös mm. respiratoriset ja enterovirukset (ks. respiratoristen ja enterovirusten vasta-aineet EIA-menetelmällä, Li-VirEIA), Chlamydia pneumoniae, Dengue-virus, EBV, CMV, HIV, Japanin enkefaliitti -virus, puutiaisenkefaliittivirus (TBE), West Nile -virus (WNV), borreliat ja Toxoplasma gondii. Näiden taudinaiheuttajien diagnosoimiseksi tehtävät tutkimukset tulee pyytää erikseen eivätkä ne kuulu Neuropakettitutkimuksen hintaan.

Tutkimus Li-Neu päivitetty 21.08.2018 / ILL

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 29.01.2020 klo 01:14.