HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Transferriinin rautakyllästeisyys, plasmasta, paastotilassa

8855 fP-Trfesat

Osatutkimukset

fP-Fe ja fP-Transf

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 74304

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Paula Savola: paula.savolaathus.fi / 0408218846

Indikaatiot

Hemokromatoosin epäily ja hemokromatoosin venesektiohoitovasteen seuranta. Anemiadiagnostiikassa raudanpuutteen osoittamiseksi ei suositella fP-Fe-tutkimusta, vaan plasman ferritiini- (P -Ferrit, tutkimusnumero 4826) ja transferriinireseptori- (P -TfR, tutkimusnumero 4720) tutkimuksia yhdessä.

Esivalmistelu

Potilas on ravinnotta edellisestä illasta klo 20 lähtien. Näyte tulisi ottaa aamulla klo 7 ja 9 välillä johtuen rauta-arvon vuorokausivaihtelusta. Fe-arvot ovat korkeimmillaan n. neljä tuntia heräämisestäa. Uni-valve-rytmillä on merkitystä. Mikäli potilas on syönyt, ei näytettä oteta, vaan potilas ohjataan näytteenottoon uudelleen riittävän paastoajan kuluttua. Poikkeuksena rautamyrkytysepäily.

Suoritus

Tutkimus sisältää tutkimukset fP-Fe (KL 4529) ja fP-Transf (KL 4567).

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

0.5 ml hemolysoitumatonta Li-hepariiniplasmaa, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy 2 vuorokautta jääkaapissa. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Lapset, alle 2 KK 30 - 53 %
2 KK - 13 V 12 - 43 %
Aikuiset, yli 13 V 17 - 52 %

Tulkinta

Kun potilaalta on samanaikaisesti määritetty fP-Fe ja fP- Transf, lasketaan transferriinin rautakyllästeisyys (fP - Trfesat) seuraavasti (yksikkönä %):

fP-Trfesat = 3.825 × fP-Fe (µmol/l) / fP-Transf (g/l)

Transferriinin rautakyllästeisyys on aikuisilla keskimäärin n. 30 %. Kohonnut rautakyllästeisyys (yli 55-60 %) voi viitata hemokromatoosiin, refraktääriseen tai aplastiseen anemiaan tai hypotyreoosiin. Matala rautakyllästeisyys viittaa yhdessä kohonneen transferriinipitoisuuden kanssa raudanpuutteeseen, mutta viiterajoissa oleva rautakyllästeisyys ei sulje lievää raudanpuutetta pois. Anemiadiagnostiikassa luotettavamman kuvan elimistön rautastatuksesta saa plasman transferriinireseptorin (P -TfR) ja ferritiinin (P -Ferrit) määrityksillä.

Tutkimus fP-Trfesat päivitetty 29.06.2022 / PS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2022 klo 01:31.