HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fibroblastikasvutekijä-23, plasmasta

9468 P -FGF23

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Outi Itkonen: outi.itkonenathus.fi / 050 427 9277 ja lääkäri Helene Markkanen: helene.markkanenathus.fi / 050 427 1612

Indikaatiot

P -FGF23:n tutkimusindikaatio on fosfaattitasapainon häiriötilojen ja luuston sairauksien selvittely. Hypofosfatemian syyn selvitys.

Näyteastia

EDTA-putki 7 ml

Näyte

1 ml EDTA-plasmaa. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Kaksi kertaa kuukaudessa.

Viitearvot

Kaikki 26 - 110 kRU/l

Tulkinta

FGF23 on luun tuottama, fosfaattitasapainoa säätelevä hormoninkaltainen tekijä. FGF23 pilkkoutuu verenkierrossa proteolyyttisesti, mutta vain pilkkoutumattomal-la FGF23:lla on seerumin fosfaattipitoisuutta säätelevä vaikutus.

FGF23 laskee plasman fosfaattipitoisuutta lisäämällä fosfaatin eritystä virtsaan ja vähentämällä fosfaatin imeytymistä suolistossa. FGF23 lisää fosfaatin eritystä virtsaan vähentämällä fosfaatin takaisinottoa primaarivirtsasta. Fosfaatin imeytyminen suolistossa vähenee, koska FGF23 inhiboi 25(OH)-D-vitamiinin 1-hydoksylaatiota munuaisissa ja vähentää aktiivisen 1,25-(OH)2-D-vitamiinin (kalsitriolin) synteesiä ja fosfaatin imeytymistä edistävää vaikutusta suolistossa.

P-FGF23 liittyy hypofosfatemiaan, jota tavataan mm. perinnöllisten hypofosfateemisten riisitautien (mm. X-kromosomaalinen hypofosfatemia (XLH), autosomaalisen dominanttin hypofosfatemian (ADHR), autosomaalisen resessiivinen hypofosfatemian sekä onkogeeniseen hypofosfateemiseen osteomalasian (OHO) eli tuumoriosteomalasian (TIO) yhteydessä. Kohonneita seerumin FGF23-pitoisuuksia tavataan munuaisten vajaatoimintapotilailla.

Tutkimus P -FGF23 päivitetty 25.10.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.