HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kollagen I:n beta-karboksiterminaalinen telopeptidi (CTx)

9662 fP-CTx

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Christel Pussinen: christel.pussinenathus.fi / 0504279789 ja lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064

Indikaatiot

Luustosairaudet, joissa luun vaihdunta on muuttunut/nopeutunut (esim. Pagetin tauti, fibroottinen dysplasia, luustometastaasit). Osteoporoosin hoidon lääkevalinta ja lääkehoidon tehon seuranta.

Esivalmistelu

Potilas paastoaa 12 h ennen näytteenottoa. Näytteenotto aamulla klo 7:30-8:30. Aamulla ennen näytteenottoa voi juoda lasin vettä. Kahvia, teetä ja sokeripitoisia juomia tulisi välttää.

Korkeita biotiiniannoksia (> 5 mg/päivä) käyttävillä henkilöillä näytteenotto tulisi suorittaa aikaisintaan 8 tunnin kuluttua viimeisimmästä biotiiniannoksesta. Korkeiden biotiiniannosten on todettu häiritsevän avidiini-biotiinileimaa käyttävien vasta-ainetestien tulosten luotettavuutta.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

1 ml EDTA-paastoplasmaa (minimimäärä 0,5 ml). Näyte pakastetaan, säilytetään ja lähetetään pakastettuna. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli näyte saapuu keskuslaboratorioon 24 tunnin sisällä näytteenotosta. Muutoin näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Hemolyysi häiritsee määritystä. Näyte otetaan 12 tunnin paaston jälkeen, aamulla klo 7:30 - 8:30. Aamunäytteenotto on tärkeä CTX:n vuorokausivaihtelun takia.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssiin perustuva immunokemiallinen menetelmä (ECLIA). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

5 kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Viitearvot

Miehet 17-50 v alle 0.58
Naiset 17-44 v alle 0.57
Miehet 51-70 v alle 0.7
Naiset yli 55 v alle 1
Miehet yli 70 v alle 0.85

Tulkinta

CTX kuvastaa luun vaihduntaa, ensisijaisesti luun hajoamista. Sen pitoisuus on suurentunut tiloissa, joissa luun hajoaminen ja vaihdunta ovat nopeutuneet (esim. Pagetin tauti, fibroottinen dysplasia, myelooma, luustometastaasit). Luukato eli osteoporoosi voi johtua joko vähentyneestä luun rakentumisesta (seurannaisilmiönä CTx pieni) tai lisääntyneestä hajoamisesta (CTx suuri) tai molemmista. Normaalisti luun hajoaminen ja rakentuminen ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa (=coupling), jonka vuoksi hajoamisen lisääntyminen lisää rakentumista.

Suurin osa osteoporoosilääkkeistä (bisfosfonaatit, denosumabi, estrogeenit, raloksifeeni) vähentää ensimmäiseksi luun hajoamista (fP -CTX ja U -INTP pienenevät) ja coupling-ilmiön kautta luun rakentumista, jolloin hoitovasteen merkkinä PINP, osteokalsiini ja luustoperäinen AFOS pienenevät. Luun rakentumista lisäävässä hoidossa (teriparatidi) sekä rakentuminen että hajoaminen (fP -CTX, U -INTP suurenevat) lisääntyvät, rakentuminen suhteellisesti enemmän kuin hajoaminen (=terapeuttinen ikkuna). Hyvän hoitovasteen merkkinä teriparatidi suurentaa PINP:n ja muiden luun rakentumista mittaavien merkkiaineiden pitoisuutta suhteellisesti enemmän kuin hajoamisen merkkiaineita (fP -CTX, U -INTP).

Viitearvot 7.8.2018 alkaen

Naiset, alle 17 v. ei viitearvoja, 17 - 44 v. alle 0.57 µg/l, 45 - 55 v. premenopaussi alle 0.57 µg/l postmenopaussi alle 1.00 µg/l, 56v. ja vanhemmat alle 1.00 µg/l

Miehet, alle 17 v. ei viitearvoja, 17 - 50 v. alle 0.58 µg/l, 51 - 70 v. alle 0.70 µg/l, 71 v. ja vanhemmat alle 0.85 µg/l

Huomautuksia

Aamunäytteenotto on tärkeä CTX:n vuorokausivaihtelun takia. Korkeita biotiiniannoksia (> 5 mg/päivä) käyttävillä henkilöillä näytteenotto tulisi suorittaa aikaisintaan 8 tunnin kuluttua viimeisimmästä biotiiniannoksesta. Korkeiden biotiiniannosten on todettu häiritsevän avidiini-biotiinileimaa käyttävien vasta-ainetestien tulosten luotettavuutta.

Viitearvot muuttuneet 7.8.2018, menetelmä pysynyt samana.

Tutkimus fP-CTx päivitetty 08.12.2020 / CP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 07.12.2022 klo 01:30.