HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

D-vitamiini-25-OH, D3- ja D2-muodot, seerumista

9746 S -D-25-32

Osatutkimukset

S -D2-25 ja S -D3-25

Tiedustelut

Erikoiskemian laboratorio puh. (09) 471 72932

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Leena Lindstedt: leena.lindstedtathus.fi / 050-4286646

Indikaatiot

Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely, kun D3- ja D2-pitoisuus tarvitaan erikseen. Huom! D-vitamiinin puutteen/yliannostuksen diagnostiikassa tutkimus 1220 P -D-25.

Näyteastia

Seerumi-lasiputki 5 ml

Näyte

Vähintään 1,5 ml seerumia. Verinäyte otetaan lasiputkeen, joka ei sisällä hyytymisaktivaattoria eikä geeliä (BD, tuotenro Z367624). Geeli ja lisäaineet häiritsevät HPLC-menetelmää aiheuttaen virheellisen korkeita pitoisuuksia. Näyte suojataan suoralta auringonvalolta kaikissa näytteen käsittelyvaiheissa.

Seerumi erotellaan Greinerin putkeen (Vacuette, tuotenro 459001). Mekalasin punaisen muoviputken (tuotenro 12513) v. 2010-2011 käyttöön otettu uusi materiaali häiritsee HPLC-menetelmää aiheuttaen virheellisen korkeita pitoisuuksia. Hemolyysiä on vältettävä. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC). Menetelmä on antaa kvantitatiiviset tulokset molemmista 25- OH-D- vitamiinimuodoista (D3 ja D2). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kerran kahdessa viikossa.

Viitearvot

Tavoitearvo kaikilla yli 50 nmol/l

Tulkinta

Elimistön D-vitamiini muodostuu ihossa UV-valon vaikutuksesta 7-dehydrokolesterolista (D3-muoto) ja osa saadaan ravinnon mukana tulleesta D- vitamiinista (D3- ja D2 -muodot). Maksassa niistä muodostetaan hydroksylaation kautta 25-OH-D-vitamiinia (S -D-25), joka on verenkierrossa esiintyvä pääasiallinen D- vitamiinimetaboliitti. S -D-25: llä on auringon valoa seuraava vuodenaikavaihtelu. Pitoisuus on korkeimmillaan loppukesällä ja matalimmillaan keskitalvella. S -D-25 metaboloituu 1,25(OH)2-D-vitamiiniksi (S -D-1,25) pääosin munuaisissa sijaitsevan 1- hydroksylaasientsyymin vaikutuksesta. 1,25(OH)2-D-vitamiinia esiintyy verenkierrossa pieninä pitoisuuksina ja se kuvastaa biologisesti aktiivin D-vitamiinin määrää.

S-D25:n määritys riittää D-vitamiinin puutos- ja yliannostustilojen selvittämiseen. S-D-25:n pitoisuus korreloi paremmin D-vitamiinin puutteen kliinisiin oireisiin ja löydöksiin ja kuvastaa paremmin myös elimistön D- vitamiinivarastoja ja D-vitamiinin saantia kuin 1,25(OH)2-D- vitamiini (S -D-1,25). S -D-1,25:n määritys tulisi varata vain erityistapauksiin, joissa selvitetään 1- hydroksylaatioon vaikuttavia sairauksia tai perinnöllisiä D- vitamiiniaineenvaihdunnan tauteja.

D-vitamiinin puutteen voivat aiheuttaa vähäinen auringonvalo (UV) tai puutteellinen ravinto (vanhuksilla ja laitospotilailla), G -I-kanavan, maksan tai munuaisten sairaudet tai pitkäaikainen epilepsialääkitys. D-vitamiinin puute aiheuttaa lapsille riisitaudin ja aikuisille osteomalasian. Vaikean puutteen rajana on pidetty tasoa 25 nmol/l. Lievä D- vitamiinin puute voi aiheuttaa sekundaarisen hyperparatyreoosin ja osteoporoosin. S -D-25- pitoisuus nousee D- vitamiini-hoidon aikana.

D-vitamiinin viitearvot- ja tavoitetasot vaihtelevat riippuen lähteestä ja määritysmenetelmästä.Osteoporoosin Käypä hoito-suosituksen mukainen 25-OH-D-vitamiinin pitoisuuden tulkinta on seuraava:

Alle 25 nmol/l: vakava puutos

Alle 50 nmol/l: puutos

50-75 nmol/l: yleensä riittäväksi katsottu pitoisuus

75-120 nmol/l: tavoitepitoisuus osteporoosipotilaalla

Toksinen pitoisuus yli 375 nmol/l.

P -D-25 -vitamiinipitoisuus 50 nmol/l on minimitaso, joka tulisi ylittyä kaikkina vuodenaikoina. Kirjallisuuden mukaan D-vitamiinitasoa 75 nmol/l tai yli pidetään luuston hyvinvoinnin kannalta suositeltavana.

Huomautuksia

D-vitamiinin puutteen tai yliannostuksen tutkimisessa käytetään tutkimusta 1220 S -D-25.

Tämän tutkimuksen spesifinen nestekromatografinen menetelmä antaa kvantitatiiviset tulokset molemmista 25OH-D-vitamiinin muodoista (D3- ja D2). Immunologiset menetelmät mittaavat vaihtelevasti 25OH- D-vitamiinin D3- ja D2-muotoja, mikä osin selittää tulostasoerot eri menetelmien välillä.

Tutkimus S -D-25-32 päivitetty 22.10.2019 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 05.07.2020 klo 01:10.