HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kemia ja hematologia, kemia

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

A   (sivun alkuun)

A-vitamiini, seerumista, paastotilassa fS-A-Vit
ADA-Indeksi Pt-ADA-Ind
Adalimumabi, seerumista, seerumista S -Adalimu
Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä Li-ADA
Adenosiinideaminaasi, pleuranesteestä Pf-ADA
Adenosiinideaminaasi, punktionesteestä Af-ADA
Adenosiinideaminaasi, seerumista S -ADA
Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta P -ALAT
Albumiini, askitesnesteestä As-Alb
Albumiini, keräysvirtsa cU-Alb
Albumiini, mikroalbuminuria, yövirtsasta (aamuvirtsasta) nU-Alb
Albumiini, plasmasta P -Alb
Albumiini, vatsaontelon dialyysinesteestä Pd-Alb
Albumiini, virtsasta U -Alb
Albumiini, vuorokausivirtsasta dU-Alb
Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta U -AlbKre
Albumiinin ja kreatiniinin suhde, yövirtsasta (aamuvirtsasta) nU-AlbKre
Aldolaasi, seerumista S -Aldol
Alfa-1-antitrypsiini, seerumista S -Antitry
Alfa-1-antitrypsiini, ulosteesta F -Antitry
Alfa-1-fetoproteiini -AFP
Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä Am-AFP
Alfa-1-fetoproteiini, seerumista S -AFP
Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta cU-A1Miglo
Alfa-1-mikroglobuliini, virtsasta U -A1Miglo
Alfa-1-mikroglobuliinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta U -A1MiKre
Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista S -AFOS-Is
Alkalinen fosfataasi, plasmasta P -AFOS
Alkoholit, seerumista S -Alko
Alkoholit, virtsasta U -Alko
Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa fP-NH4-ion
Amylaasi -Amyl
Amylaasi, haimaperäinen, askitesnesteestä As-AmylP
Amylaasi, haimaperäinen, plasmasta P -AmylP
Amylaasi, haimaperäinen, virtsasta U -AmylP
Amylaasi, isoentsyymit, seerumista S -Amyl-Is
Amylaasi, plasmasta P -Amyl
Amylaasi, virtsasta U -Amyl
Angiotensiini-1-konvertaasi, aivo-selkäydinnesteestä Li-ACE
Angiotensiini-1-konvertaasi, askitesnesteestä As-ACE
Angiotensiini-1-konvertaasi, pleuranesteestä Pf-ACE
Angiotensiini-1-konvertaasi, seerumista, paastotilassa fS-ACE
Anionivaje, plasmasta P -Angap
Aryylisulfataasi A, valkosoluista L -ARYLS-A
ASAT/trombosyytit -indeksi Pt-APRI
Aspartaattiaminotransferaasi, plasmasta P -ASAT
B1-vitamiini, verestä, paastotilassa fB-B1-Vit
B6-Vitamiini, verestä, paastotilassa fB-B6-Vit

B   (sivun alkuun)

B12-vitamiini, seerumista S -B12-Vit
B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut, seerumista S -B12-TC2
Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista S -B2Miglo
Beeta-amyloidi 42 proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä Li-BAm42
Beeta-hydroksibutyraatti, pika, verestä B -OHButM
Beeta-hydroksibutyraatti, plasmasta P -OHButyr
Bilirubiini, plasmasta P -Bil
Bilirubiinikonjugaatit, plasmasta P -Bil-Kj

C   (sivun alkuun)

C-reaktiivinen proteiini (kval), plasmasta P -CRP-O
C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista S -hs-CRP
C-reaktiivinen proteiini, plasmasta P -CRP
Chylus, pleuranesteestä Pf-Chylus

D   (sivun alkuun)

D-Vitamiini-1,25-OH, seerumista S -D-1,25
D-vitamiini-25-OH, seerumista S -D-25
Desialotransferriini, seerumista S -CDT

E   (sivun alkuun)

E-Vitamiini, seerumista, paastotilassa fS-E-Vit
Elastaasi 1, ulosteesta F -Elast1
Erytrosyytit, nivelnesteestä Sy-Eryt
Etanoli, plasmasta P -EtOH
Etanoli, seerumista S -EtOH
Etyyliglukuronidi mekoniumista Me-Etg

F   (sivun alkuun)

Ferritiini, plasmasta P -Ferrit
Fibrosis-4 indeksi Pt-FIB-4
Folaatti, seerumista, paastotilassa fS-Folaat
Fosfaatti, epäorgaaninen, plasmasta P -Pi
Fosfaatti, epäorgaaninen, virtsasta U -Pi
Fosfaatti, epäorgaaninen, vuorokausivirtsasta dU-Pi
Fosfatidyylietanoli, verestä B -PEth
Fosfo-Tau-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä Li-FosTau
fP-Lipoproteiini, apoB/A1-suhde fP-ApoB/A1
fP-Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B fP-Apot
FS-Lipoproteiini, apo B/apoA1-suhde fS-ApoB/A1
FS-Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B fS-Apot

G   (sivun alkuun)

Glomerulussuodosnopeus, estimoitu Pt-GFRe
Glomerulussuodosnopeus, estimoitu CKD-EPI kaavalla kystatiini C:stä Pt-GFReKCE
Glukoosi, aivo-selkäydinnesteestä Li-Gluk
Glukoosi, askitesnesteestä As-Gluk
Glukoosi, dialyysinesteestä Di-Gluk
Glukoosi, kvalitatiivinen, plasmasta P -GLUK-O
Glukoosi, lapsivedestä Am-Gluk
Glukoosi, nivelnesteestä Sy-Gluk
Glukoosi, plasmasta P -Gluk
Glukoosi, plasmasta, paastotilassa fP-Gluk
Glukoosi, pleuranesteestä Pf-Gluk
Glukoosi, yövirtsasta (aamuvirtsasta) nU-Gluk
Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 1, 2 h) Pt-Gluk-R1
Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 2 h) Pt-Gluk-R
Glukoosikoe, oraalinen, pitkä (0, 1, 2, 3, 4, 5 h) Pt-Gluk-R2
Glutamyylitransferaasi, plasmasta P -GT
Happoemästase ja elektrolyytit, kapillaariverestä cB-Het-Ion
Happoemästase ja elektrolyytit, laskimoverestä vB-Het-Ion
Happoemästase ja elektrolyytit, sekoittuneesta laskimoverestä mB-HET-Ion
Happoemästase ja elektrolyytit, valtimoverestä aB-Het-Ion
Happoemästase ja pO2 (sikiö), kapillaariverestä cB-HETa-mi
Happoemästase ja pO2, kapillaariverestä cB-HE-Tase
Happoemästase ja pO2, keskuslaskimoverestä zB-HE-Tase
Happoemästase ja pO2, napalaskimoverestä uV-HE-Tase
Happoemästase ja pO2, napavaltimoverestä uA-HE-Tase
Happoemästase ja pO2, napaverestä uB-HE-Tase
Happoemästase ja pO2, sekoittuneesta laskimoverestä mB-HE-Tase
Happoemästase ja pO2, valtimoverestä aB-HE-Tase
Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, keskuslaskimoverestä zB-HET-Oks
Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, laskimoverestä vB-HET-Oks
Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, sekoittuneesta laskimoverestä mB-HET-Oks
Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, valtimoverestä aB-HET-Oks
Happoemästase, laskimoverestä vB-HE-Tase

H   (sivun alkuun)

Haptoglobiini, plasmasta P -Haptog
Hemoglobiini-A1c, verestä B -HbA1c
Hemoglobiini-A1c, vieritesti, verestä B -HbA1cVT
Hemoglobiini-A2, verestä B -Hb-A2
Hemoglobiini, fetaali, napaverestä uB-Hb-F
Hemoglobiini, fetaali, verestä B -Hb-F
Hemoglobiini, ihmisen (kval), ulosteesta F -hHb-O
Hemoglobiini, virtsasta U -Hb
Hemosideriini (kval), virtsasta U -Hemsi-O
Hikikoe (pilokarpiini iontoforeesi) Pt-Hiki-R
Homokysteiini, plasmasta P -Hcyst
Immunofiksaatio, aivo-selkäydinnesteestä Li-ImmFix

I   (sivun alkuun)

Immunofiksaatio, seerumista S -ImmFix
Immunofiksaatio, virtsasta U -ImmFix
Immunofiksaatio, vuorokausivirtsasta dU-ImmFix
Immunofiksaatiotutkimus, daratumumabi, seerumista S -DaraFix
Immunoglobuliini A-puutostutkimus, seerumista S-IgA-puut
Immunoglobuliini A, plasmasta P -IgA
Immunoglobuliini D, seerumista S -IgD
Immunoglobuliini G, indeksi, aivo-selkäydinnesteestä Li-IgG-Ind
Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen , aivo-selkäydinnesteestä Li-IgG-Oc
Immunoglobuliini G, plasmasta P -IgG
Immunoglobuliini M, plasmasta P -IgM
Immunoglobuliini, kevyt ketjut, vapaat, seerumista S -IgLc-V
Immunoglobuliinit, plasmasta P -Ig
Indosyaniinivihreäkoe Pt-ICG-R
Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3, seerumista S -IGFBP3
Interleukiini 6, lapsivedestä Am-IL6
Interleukiini 6, plasmasta P -IL6
Interleukiini 8, seerumista S -IL8
Interleukiini-2:n reseptori, liukoinen, plasmasta P -IL2R
Kalium, dialyysinesteestä Di-K

K   (sivun alkuun)

Kalium, plasmasta P -K
Kalium, virtsasta U -K
Kalium, vuorokausivirtsasta dU-K
Kalprotektiini, ulosteesta F -Calpro
Kalsium, albumiinikorjattu, plasmasta P -Ca-albk
Kalsium, ionisoitunut seerumista S -Ca-Ion
Kalsium, ionisoitunut, plasmasta P -Ca-Ion
Kalsium, plasmasta P -Ca
Kalsium, virtsasta U -Ca
Kalsium, vuorokausivirtsasta dU-Ca
Keruloplasmiini, seerumista S -Kerulo
Kiteet (kval), nivelnesteestä Sy-Kide-O
Kloridi, plasmasta P -Cl
Kloridi, ulosteesta F -Cl
Kloridi, virtsasta U -Cl
Kloridi, vuorokausivirtsasta dU-Cl
Kolesteroli, high density lipoproteiinit, plasmasta P -Kol-HDL
Kolesteroli, high density lipoprotein, plasmasta fP-Kol-HDL
Kolesteroli, low density lipoproteiinit, plasmasta P -Kol-LDL
Kolesteroli, low density lipoprotein, plasmasta fP-Kol-LDL
Kolesteroli, plasmasta P -Kol
Kolesteroli, plasmasta, paastotilassa fP-Kol
Koliiniesteraasi ja dibukaiiniluku, seerumista S -CHE-DN
Koliiniesteraasi, seerumista S -CHE
Komplementti C3 (muu kuin seerumi) -C3
Komplementti C3, seerumista S -C3
Komplementti C4, seerumista S -C4
Kreatiinikinaasi, isoentsyymit, seerumista S -CK-Is
Kreatiinikinaasi, kokonaisaktiivisuus S -CK-tot
Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa, plasmasta P -CK-MBm
Kreatiinikinaasi, plasmasta P -CK
Kreatiniini, plasmasta P -Krea
Kreatiniini, virtsasta U -Krea
Kreatiniini, vuorokausivirtsasta dU-Krea
Kreatiniinin poistuma Pt-Krea-Cl
Kystatiini C, plasmasta P -KysC
Laktaasi, kudosnäytteestä Ts-Laktaas
Laktaatti, aivo-selkäydinnesteestä Li-Laktaat

L   (sivun alkuun)

Laktaatti, D- ja L-muoto, virtsasta U -LaktD+L
Laktaatti, nivelnesteestä Sy-Laktaat
Laktaatti, plasmasta, paastotilassa fP-Laktaat
Laktaatti, pleuranesteestä Pf-Laktaat
Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit, seerumista S -LD-Is
Laktaattidehydrogenaasi, plasmasta P -LD
Leukosyytit, vasta-aineet, seerumista S -LeukAbO
Likvorin albumiinin suhde seerumin albumiiniin, aivo-selkäydinnesteestä Li-/S-Albs
Likvorin osoitus, eritteestä Se-Likvo-O
Likvorin spektri (320-640 nm) Li-Spektri
Lipaasi, eritteestä Se-Lipaas
Lipaasi, plasmasta, paastotilassa fP-Lipaas
Lipaasi, vatsaontelon dialyysinesteestä Pd-Lipaas
Lipoproteiini (a), seerumista, paastotilassa fS-Lipo(a)
Lipoproteiini, apo A1, plasmasta P -LipoA1
Lipoproteiini, apo A1, plasmasta, paastotilassa fP-LipoA1
Lipoproteiini, apo A1, seerumista fS-LipoA1
Lipoproteiini, apo B, plasmasta P -LipoB
Lipoproteiini, apo B, plasmasta, paastotilassa fP-LipoB
Lipoproteiini, apo B, seerumista fS-LipoB
Lipoproteiini, apo B/apoA1-suhde, plasmasta P -ApoB/A1
Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B, plasmasta P -Apot
Lysotsyymi, pleuranesteestä Pf-LZM
Lysotsyymi, seerumista S -LZM

M   (sivun alkuun)

Magnesium, plasmasta P -Mg
Magnesium, virtsasta U -Mg
Magnesium, vuorokausivirtsasta dU-Mg
Maltaasi, kudosnäytteestä Ts-Maltaas
Methemoglobiini, laskimoverestä vB-Hb-Met
Metyylimalonaatti, seerumista S -MetMal
Myoglobiini, plasmasta P -Myogl

N   (sivun alkuun)

NAFLD Fibrosis Score Pt-NFS
Natrium, dialyysinesteestä Di-Na
Natrium, plasmasta P -Na
Natrium, virtsasta U -Na
Natrium, vuorokausivirtsasta dU-Na
Natriureettinen peptidi, B -tyypin N-terminaalinen propeptidi, plasmasta P -proBNP
Nesteen osoitus, eritteestä Se-Neste-O

O   (sivun alkuun)

Oksalaatti, plasmasta P -Oksal
Oreksiini A, aivo-selkäydinnesteestä Li-OreksA
Osmolaliteetti, plasmasta P -Osmol
Osmolaliteetti, seerumista S -Osmol
Osmolaliteetti, virtsasta U -Osmol
Osmolaliteetti, yövirtsasta (aamuvirtsasta) nU-Osmol

P   (sivun alkuun)

P -Komplementti Faktori B, aktivaatiotuotteet P -FakBb
Pepsinogeeni 1, seerumista fS-Pepsin1
Prealbumiini, lapset, seerumista, seerumista S -PrealbL
Prealbumiini, seerumista S -Prealb
Prokalsitoniini, plasmasta P -PCT
Proteiini, aivo-selkäydinnesteestä Li-Prot
Proteiini, askitesnesteestä As-Prot
Proteiini, fraktiot, aivo-selkäydinnesteestä Li-Prot-Fr
Proteiini, fraktiot, seerumista S -Prot-Fr
Proteiini, fraktiot, virtsasta U -Prot-Fr
Proteiini, fraktiot, vuorokausivirtsasta dU-Prot-Fr
Proteiini, keräysvirtsasta cU-Prot
Proteiini, nivelnesteestä Sy-Prot
Proteiini, pleuranesteestä Pf-Prot
Proteiini, seerumista S -Prot
Proteiini, virtsasta U -Prot
Proteiini, vuorokausivirtsasta dU-Prot
Proteiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta U -ProKre
Rasvahapot, hyvin pitkäketjuiset (22 C), seerumista, paastotilassa fS-VLCFA

R   (sivun alkuun)

Rasvahapot, vapaat, seerumista, paastotilassa fS-FFA
Rauta, plasmasta, paastotilassa fP-Fe
Reumafaktori, plasmasta P -RF
S100-proteiini, lapsivedestä Am-S100

S   (sivun alkuun)

S100-proteiini, seerumista S -S100
S -Abatasepti S -Abatas
Sakkaraasi, kudosnäytteestä Ts-Sakraas
Sappinesteen primaarisen sklerosoivan kolangiitin inflammaatiomarkkeripaketti, sapesta Bi-Inflamm
Sinkki, vuorokausivirtsasta dU-Zn
Sokerit, pelkistävät (kval), ulosteesta F -Soke-O
Solut, aivo-selkäydinnesteestä Li-Solut
Solut, askitesnesteestä As-Solut
Solut, nivelnesteestä Sy-Solut
Solut, pleuranesteestä Pf-Solut
Solut, vatsaontelon dialyysinesteestä Pd-Solut
Tau-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä Li-Tau

T   (sivun alkuun)

Transferriini, plasmasta, paastotilassa fP-Transf
Transferriinin rautakyllästeisyys, plasmasta, paastotilassa fP-Trfesat
Transferriinireseptori, plasmasta P -TfR
Triglyseridit, plasmasta P -Trigly
Triglyseridit, plasmasta, paastotilassa fP-Trigly
Troponiini I, plasmasta P -TnI
Troponiini T (kval), plasmasta P -TnT-O
Troponiini T, plasmasta P -TnT
Tuumorinekroositekijä, alfa, seerumista S -TNF

U   (sivun alkuun)

Uraatti, plasmasta P -Uraat
Uraatti, rasburikaasihoito, plasmasta P -UraRasb
Uraatti, virtsasta U -Uraat
Uraatti, vuorokausivirtsasta dU-Uraat
Urea, plasmasta P -Urea
Urea, virtsasta U -Urea
Urea, vuorokausivirtsasta dU-Urea

V   (sivun alkuun)

Vascular Endothelial Growth Factor D, seerumista S -VegfD
VB-Hb-CO vB-Hb-CO
Vegf, seerumista S -Vegf
Verikaasuanalyysi (pO2, pCO2, pH ja laskenta), laskimoverestä vB-VeKaas
Verikaasuanalyysi (pO2, pCO2, pH ja laskenta), valtimoverestä aB-VeKaas
Virtsan osoitus punktionesteestä Se-Virts-O
Viskositeetti, plasmasta P -Viskos

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 30.11.2022 klo 01:25.