HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tietoa mikrobilääkeherkkyystulkinnan muutoksesta

Uusi I - ydinasiat, video

Uusi I - ydinasiat, PDF

Uusi I – Mikrobilääkehoito-oppaan annostusohje, PDF

HUS Mikrobilääkehoito –opas (sivu 3) Herkkyysmäärityksen I-vastauksen vaikutus mikrobilääkeannostukseen, muutos 17.5.2021 alkaen

Lääkärilehti 9 2021, Bakteerien mikrobilääkeherkkyyden tuloksen tulkinta muuttuu

Lääkärilehti 9 2021 pääkirjoitus, Mikrobilääkeherkkyyden vastauskäytännön muutos koskee kaikkia lääkäreitä

EUCASTin webinaaritallenteita SIR-tulkintojen muutoksesta ja sen taustasta