HUSLAB - tutkimusohjekirja

Potilasohjeet

Ohjeita laboratoriotutkimuksiin tulevalle (urologia)

Virtsanäytteenotto-ohjeet, Youtube-videot

Homovanillinaatti (dU-HVA)

Hydroksi-indolyyliasetaatti (dU-5HIAA)

Metanefriinit ja normetanefriinit (dU-MetNor)

Metoksihydroksimandelaatti (dU-MOMA)

Näyte virtsan punasolujen muototutkimusta varten

Näytteenotto virtsasta klamydia- ja tippuri tutkimusta varten

Ohjeita laboratoriotutkimuksiin tulevalle (urologia)

Oksalaatti (dU-Oksal)

Pussivirtsanäytteenotto kotona

Toiminta vahingon sattuessa boorihappo

Toiminta vahingon sattuessa natriumhydroksidi

Toiminta vahingon sattuessa suolahappo

Virtsanäyte Albumiini-Kreatiniini määritystä varten

Virtsanäytteenotto kotona, miehet ja pojat

Virtsanäytteenotto kotona, naiset ja tytöt

Vuorokausivirtsan keräys kalsium-magnesium-tai fosfaattimääritystä varten

Vuorokausivirtsan keräys kotona

Vuorokausivirtsan keräys uraattimääritystä varten

Yövirtsan keräys albumiinimääritystä varten


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 16.11.2023 14.33.