HUSLAB - tutkimusohjekirja

Potilasohjeet

5-Hydroxindolacetat (S -5HIAA) förberedelser inför blodprovstagning

Anvisning för den som kommer till narkotikatestning i arbetslivet

Anvisningar för dig er som kommer på laboratorieprov

Anvisningar för er som kommer på labprov (urologi)

Avföringsprov för bestämning av elastas

Avföringsprov för bestämning av kalprotektin

Avföringsprov för bestämning av porfyriner

Avföringsprov för Clostridium difficile

Avföringsprov för färgning av amöbaprov

Bakterrieodling av avföringsprov i gel transportrör

Dexametasonprov

Fl-StrBVi provtagning hemma

Förberedelser för provtagning av nagelsvamp

Glukosprov (sockerbelastning)

Hemoglobin i avföringen

Homovanillinat (dU-HVA)

Hydroxiindolylacetat (dU-5HIAA)

Insamling av natturing för bestämning av albumin

Insamling av urin under ett dygn i hemmet

Insamling av urin under ett dygn i hemmet för bestämning av kalcium, magnesium eller fosfat

Klamydia- och gonorreprov från urinen

Laktosbelastning

Metanefrin och normetanefrin - förberedelser inför blodprovstagning

Metanefriner och normetanefriner (dU-MetNor)

Metoxihydroximandelat (dU-MOMA)

OXALAT (dU-Oksal)

Parasitprov från avföring

Parasitprov från avföring (F-ParaNhO eNat)

Prov för springmask

Prov för undersökning av formen på röda blodkroppar i urinen

Provtagning av kortisol i saliv

Provtagning av kortisol i saliv2012

Provtagning med urinpåse hemma

Provtagning på barn

Påvisande av helicobacterantigen i avföring

Samling av urin under ett dygn för bestämning av urat

Spirometriundersökning och bronkodilatationsprov

Undersökning av magsäcken med gastropanel

Upphostningsprov för tuberkulosundersökning

Urinprov för analys av Albumin-Kreatinin

Urinprovtagning hemma, kvinnor och flickor

Urinprovtagning hemma, män och pojkar

Vidta följande åtgärder vid olycksfall, om ni utsatts för natriumhydroxid

Vidta följande åtgärder vid olycksfall, om ni utsatts för saltsyra

Värming av barnets hälar före provtagningen

Åtgärd vid olycksfall – kontakt med borsyra, natriumborat

Övervakad urinprovstagning för drotestning


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 08.12.2018 01:06.