HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2002

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2002.61. Muutoksia ripuliepidemiapakettiin (F -VirEpid)

2002.60. Papilloomavirukset (HPV), high risk, DNA-osoitus

2002.59. Muutoksia ja tarkennuksia virologiassa (S -HCVAb, -HBVNhO, -HBVNh, S-HIVAbCt)

2002.58. Virtsan kappa- ja lambdaketjujen immunokemiallinen määritys lopetetaan

2002.57. Uusi tutkimus EGFR –geenin monistumatutkimus (Ts-EGFRISH)

2002.56. Folaatin (fS- ja fE-) määritysmenetelmien ja viitearvojen muutos

2002.55. P -CK-MBm -menetelmän tulostaso muuttuu

2002.54. Uusi tutkimus kroonisen lymfaattisen leukemian fluoresenssi in situ -hybridisaatiotutkimus

2002.53. Helsingin terveysviraston tilaamien laboratoriotutkimusten tulosten näkyminen HYKSssä

2002.52. S –inhibiini B-määritys, tekopaikan muutos

2002.51. Porfobilinogeeni (kval), virtsasta tekopaikka muuttuu

2002.50. Sappihappomäärityksen tekotiheys muuttuu

2002.49. Pelastuskulkuneuvossa suuronnettomuustilanteissa otetut verinäytteet

2002.48. Virtsa- ja sappikivianalyysin tekopaikka muuttuu

2002.47. Prostataspesifisen antigeenin (PSA) näytemuoto muuttuu

2002.46. Parathormonin näytteenkäsittely- ja lähetysohjeet ovat muuttuneet

2002.45. Sytomolekyyligenetiikan laboratorio uusi tutkimus hematologinen fuusiogeeniseulonta

2002.44. Muutoksia immunologisiin tutkimuksiin S -ENAAb, S -ENAAbLa, S -Scl70Ab, S -ANAAb-A, S -DNAAb

2002.43. Laakson sairaalan proteiinikemialliset tutkimukset siirtyvät Meilahden sairaalaan

2002.42. Immunokemia muuttaa Laaksosta Meilahteen

2002.41. Muutos glykohemoglobiinin määrityksessä

2002.40. Meilahden sairaalan isotooppilaboratorioiden isotooppikuvien ja –tulosteiden siirtyminen HUSpacsiin

2002.39. Salisylaatin tekopaikan muutos

2002.38. Matovasta-aineet eosinofiliapotilaalta (S -MatoAb)

2002.37. B -Laktoosimalabsorptioon liittyvä geenimuutos, DNA-tutkimus otetaan käyttöön

2002.36. Seerumin barbituraatti- ja bentsodiatsepiiniosoitusmenetelmien muutos

2002.35. Keuhkojen preoperatiivinen isotooppitutkimus gammakameralla, uudistetut esitutkimusohjeet

2002.34. Laktaatti- ja ammoniakkimenetelmien muutos

2002.33. Totaali tyroksiinin määrittäminen lopetettu

2002.32. Kreatiniinin määritysmenetelmä muuttuu Kirurgisessa sairaalassa

2002.31. Uusi tutkimus virtsan alfa-1-mikroglobuliini

2002.30. Litium- sekä koliiniesteraasi- ja dibukaniinilukumääritysten tekopaikan muutos

2002.29. Virtsan metyylihistamiinin määritys lopetetaan

2002.28. Porfyriatutkimusten tekopaikka muuttuu

2002.27. Kemian tutkimusten analysointi siirtyy Herttoniemen sairaalan laboratoriosta Meilahteen

2002.26. Lääkeaineiden tekopaikan muutoksia

2002.25. Laboratorion tietojärjestelmissä käyttökatkos

2002.24. C. trachomatis-DNA –tutkimukset (-ChtrNhO) tikkunäytteiden näytteenottoputki vaihtuu

2002.23. Kudostransglutaminaasi, IgA-vasta-aineet, muutos menetelmään ja viitearvoihin

2002.22. Koskelan lab. Kemiallisten perustutkimusten ensisijainen näytemuoto seerumista plasmaksi

2002.21. Plasman käyttö kemiallisten perustutkimusten ensisijaisena näytemuotona laajenee

2002.20. Uusi makroprolaktiinin määritysmenetelmä otetaan käyttöön

2002.19. Kätilöopiston lab. Kemiallisten perustutkimusten ensisijainen näytemuoto seerumista plasmaksi

2002.18. Huumeanalytiikan keskittäminen ja yhtenäistäminen

2002.17. Uusi vaihtoehtoinen määritysmenetelmä Bilirubiini, lapset

2002.16. Kemiallisten perustutkimusten ensisijainen näytemuoto muuttuu 18.3.2002 seerumista plasmaksi

2002.15. Uusi tutkimus C4-komplementti, fenotyypitys plasmasta

2002.14. S -17-hydroksiprogesteroni-lapset määritysmenetelmä muuttuu

2002.13. S -17-hydroksiprogesteronin määritysmenetelmä muuttuu

2002.12. Muutos lateksin IgE-vasta-aineiden määritysmenetelmässä

2002.11. Virtsan kreatiniinimääritykseen uusi tutkimusnimike alle 13-vuotiaille lapsille

2002.10. Keskushermostoinfektioiden pakettitutkimukset muuttuvat

2002.09. Herpesvirus 6 (HHV-6), vasta-aineet, muutos

2002.08. 11-deoksikortisolin määritysmenetelmä muuttuu

2002.07. Istukkagonadotropiinin määritysmenetelmissä, tekoajoissa ja pyyntökäytännöissä muutoksia

2002.06. Seerumin kalsitoniinin määritysmenetelmä muuttuu

2002.05. Muutoksia tutkimuksiin Glomerulustyvikalvo, vasta-aineet, IF ja Kudostransglutaminaasi

2002.04. Kliinisen neurofysiologian (KNF) tutkimukset 1.1.2002 alkaen

2002.03. Kliinisen fysiologian (KLF) ja isotooppilääketieteen tutkimukset 1.1.2002 alkaen

2002.02. Neulanpistopyyntöpaketit neulanpistopaketti lähde ja neulanpistopaketti kohde

2002.01. Muutoksia hepatiitti C-viruksen genotyypin määrityksessä


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 21.05.2024 06:14.