HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2010

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2010.117. HUSLAB kehittää palveluaan ns. hälytysrajat ylittävien potilastulosten ilmoittamisessa

2010.116. Seerumin Inhibiini B, 20040 S -InhibB, tutkimus muuttuu 15.12.2010 alkaen

2010.115. Veren sytomegalovirus pp65 antigeeni, -CMViAg tutkimuksen lopettaminen 1.1.2011 alkaen

2010.114. Bakteriologian osaston Joulunajan tiedote 2010

2010.113. Antistafylolysiini -tutkimuksen, S -ASTA 1100, menetelmä-, viitearvo- ja yksikkömuutos 10.1.2011

2010.112. Virtsan huumeseulojen, U -Huum-O ja U -Huum-Su, tutkimusvalikoimaa karsitaan 3.1.2011 alkaen

2010.111. Loppiaisviikon poikkeusaikataulut koskien Ly-TbSpot, B -TbIFNg ja B -CD4Sup -näytteitä

2010.110. Chlamydia trachomatis, näytteenottovälineiden muuttuminen 1.1.2011 lähtien

2010.109. Plasman albumiinimäärityksen tulostaso muuttuu Hyvinkään sairaalan laboratoriossa 17.12.2010 klo 8 alkaen

2010.108. Virtsan bakteerivärjäysten, U -BaktVr 1158, lopettaminen

2010.107. Seerumin amikasiinin S -AMI KL 3000, määritysmenetelmä ja tekopaikka muuttuvat 15.12.2010 alkaen

2010.106. Meilahden sairaalan Päivystyslaboratorio muuttaa 1.12.2010 - tiedote hoitoyksiköille

2010.105. Meilahden sairaalan Päivystyslaboratorio muuttaa 1.12.2010 - tiedote laboratorioille

2010.104. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset KL 4337 B -Ly-S viikolla 51

2010.103. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset KL 4337 B -Ly-S viikolla 48

2010.102. Meilahden patologian laboratorion näytteiden lähetysohje

2010.101. Seerumin trypsinogeeni-2, 4173 S -Trypg2, viitearvot muuttuvat 1.12.2010 alkaen

2010.100. Troponiini T -määritysmenetelmä, yksikkö ja päätösraja muuttuvat 1.12.2010 alkaen

2010.99. Hyytymistutkimuspakettien tutkimuslähetteet korvataan sähköisillä esitietokysymyksillä 1.12.2010 alkaen

2010.98. Muutoksia tutkimuksissa Mianseriini, S -Mians ja Moklobemidi, S -Moklob, 1.11.2010 alkaen

2010.97. Lohjan ja Porvoon sairaaloiden veritilaukset Vertillä 23.11.2010 alkaen

2010.96. Plasman kvalitatiivinen Troponiini T -tutkimus lopetetaan Kirurgisen sairaalan laboratoriossa 3.11.2010 alkaen

2010.95. Vertti -verivalmisteiden tilausohjelmaan muutoksia Jorvin sairaalassa 10.11.2010

2010.94. Uusi tutkimus, seerumin hepsidiini, 6151 S -Hepsid

2010.93. Kokoveren everolimuusin tekopaikka ja määritysmenetelmä muuttuvat 1.11.2010 alkaen

2010.92. Peijaksen patologian laboratorio tiedottaa

2010.91. Multilab -tietojärjestelmässä 1.6. - 6.9.2010 esiintyneet aiheettomat viitearvohälytykset korjattu

2010.90. S -Gangliosidi Gm1 vasta-aineet -tutkimuksen vastausyksikkö ja viitearvot muuttuvat 1.11.2010

2010.89. Molekyylipatologian laboratorion muutto 1.11.2010

2010.88. Seerumin fibroblastikasvutekijä-23 -tutkimus, 20557 S -FGF23, lopetetaan 1.11.2010 alkaen

2010.87. Västra Nylands- och Lojo sjukvårdsområdens KNFs remisser och utlåtanden i Mediatri

2010.87. Länsi-Uudenmaan ja Lohjan sairaanhoitoalueiden KNF lähetteet ja lausunnot Mediatriin

2010.86. Västra Nylands- och Lojo sjukvårdsområdens KNFs remisser och utlåtanden i Pegasos

2010.86. Länsi-Uudenmaan ja Lohjan sairaanhoitoalueiden KNF lähetteet ja lausunnot Pegasokseen

2010.85. Kliniska neurofysiologins KNFs remisser och utlåtanden i Weblab Clinical f.o.m 2.11.2010

2010.85. Kliinisen neurofysiologian KNF lähetteet ja lausunnot Weblab Clinicaliin 2.11.2010 alkaen

2010.84. Ly-TbSpot -näytteiden, ELISPOT, lähettäminen jatkossa

2010.83. Isotooppitutkimusten lähetteet ja lausunnot Weblab Clinicaliin

2010.82. Kvantitatiivinen HBsAg-määritys tutkimusvalikoimaan 11.10.2010

2010.81. P -APTT -tutkimuksen aloitus Lohjan sairaalan laboratoriossa 1.10.2010 alkaen

2010.80. Tekopaikka muuttuu tutkimuksilla P -TNFA, P -IL8, P -IL6 ja Am-IL6 1.10.2010 alkaen

2010.79. Isotooppitutkimukset mukaan sähköiseen QPati -lähetelausuntojärjestelmään Hgin terveyskeskuksissa

2010.78. Fibriinin D-dimeerit -tutkimuksen lyhenne muuttuu 1.10.2010 P -FiDD, 4113

2010.77. Hyvinkään sairaanhoitoalueen KLF ja KNF lähetteet ja lausunnot Finstariin

2010.76. Hyvinkään sairaanhoitoalueen KLF ja KNF lähetteet ja lausunnot Pegasokseen

2010.75. KLF ja KNF lähetteet ja lausunnot Weblab Clinicaliin Hyvinkään sairaanhoitoalueella

2010.74. Seerumin estronin, 1375 S -Estroni, viitearvot ovat muuttuneet

2010.73. Uusi tutkimus Hervan ja Vuopalan taudin valtamutaatioiden DNA-tutkimus tarjolla

2010.72. Malmin sairaalan laboratorion muutto Marian sairaalaan 16.9.2010

2010.71. Plasman liukoisen interleukiini 2 reseptorin menetelmä vaihtuu

2010.70. KFI-kuvantamistutkimusten lyhenteet muuttuvat 21.9.2010 alkaen

2010.69. B-AGU-D geenitesti sisältää jatkossa sekä valtamutaation että harvinaisemman mutaation 1.9.2010 alkaen

2010.68. Viitearvomuutos 30.8.2010 tutkimus S -CandAg, 1626

2010.67. Intoksikaatiotutkimusten pyyntökäytäntö muuttuu Peijaksen sairaalassa 1.9.2010

2010.66. Tutkimus S -NemeAb, 2330, lopetetaan 1.9.2010

2010.65. Uusi tutkimus S -YersAbL aloitetaan ja tutkimus S -YersEIA lopetetaan 1.9.2010

2010.64. Synnynnäinen pitkä QT -oireyhtymä, KCNQ1- tai KCNH2-geenin yksittäisen mutaation tutkimus

2010.63. Synnynnäinen pitkä QT -oireyhtymä, KCNQ1- ja KCNH2-geenien valtamutaatioden tutkimus

2010.62. Tutkimuksen U -Trypsinogeeni 2, osoitus virtsasta lopettaminen Jorvissa ja Peijaksessa 1.9.2010 alkaen

2010.61. S -C4-Ty, fenotyypitys -tutkimuksen lopettaminen ja B -C4-D, DNA -tutkimuksen aloitus 23.8.2010

2010.60. Kiireellisten veriviljelynäytteiden pyyntökäytännön nopeuttaminen

2010.59. P -proBNP -tutkimuksen numero muuttuu 1.7.2010

2010.58. Lähetteiden, näytepurkkien ja kuljetuslaatikoiden lähettäminen

2010.57. Kliinisen neurofysiologian toiminnot kesällä 2010

2010.56. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset B -Ly-S viikolla 25

2010.55. Uusien tutkimusnimikkeiden -ZoonNhO ja -ZoonVi käyttöönotto 4.6.2010

2010.54. Tutkimuksen -BorrVi, 4097, lopettaminen 7.6.2010

2010.53. KFI ja KNF lähetteet ja lausunnot Keravan Finstariin

2010.52. KFI ja KNF lähetteet ja lausunnot Vantaan Finstariin

2010.51. KFI ja KNF lähetteet ja lausunnot Hgin Pegasokseen Lns ja Peijas

2010.50. KFI ja KNF lähetteet ja lausunnot Weblab Clinicaliin Lns ja Peijas

2010.49. Sikiön ja istukan lähettäminen Meilahden patologian keskuslaboratorioon

2010.48. Tutkimusten B -RMRP-D ja Ts-RMRP-D lopettaminen 1.6.2010 alkaen

2010.47. Uusi tutkimus Immunofenotyypitys, multippeli myelooma

2010.46. Näytteenottokäytäntö muuttuu Tammiharjun sairaalassa 1.6.2010

2010.45. Tutkimuksen S -CandAb, 1627, lopettaminen 1.6.2010

2010.44. Muuttunut käytäntö, Octaplas-jääplasman sulattaminen Jorvin sairaalan verikeskuksessa 27.05.2010 alkaen

2010.43. Intoksikaatiotutkimusten pyyntökäytäntö muuttuu Jorvin sairaalassa 26.05.2010

2010.42. Seerumin desialotransferriinin tekopaikka muuttuu 19.5.2010

2010.41. Sikiön kehityshäiriöseulontatutkimuksessa S -Tr1Seul siirrytään ATK-välitteiseen tilauskäytäntöön

2010.40. KFI ja KNF lähetteet ja lausunnot Weblab Clinicaliin Jorvin sairaalassa

2010.39. Molekyylikaryotyypitys, koko genomin tutkiminen aCGH-menetelmällä

2010.38. Muutoksia HBV-nukleiinihappotutkimusten tulostukseen

2010.37. Tutkimuksen Alfa-1-antitrypsiini, ulosteesta, 3341 F -Antitry, viitearvot ovat muuttuneet 3.5.2010 alkaen

2010.36. KFI ja KNF lähetteet ja lausunnot Weblab Clinicaliin

2010.35. Seerumin karsinoembryonaalisen antigeenin, S -CEA, määritysmenetelmän tulostaso muuttuu 29.4.2010 alkaen

2010.34. Tutkimusten S -Nocardia, vasta-aineet ja S -Actinomyces, vasta-aineet lopettaminen 26.4.10

2010.33. Viitearvomuutos 26.4.10 S -BopeAbA, Bordetella pertussis IgA-luokan vasta-aineet

2010.32. Meckelin oireyhtymän geenitesti on muuttunut kattavammaksi 9.4.2010 alkaen

2010.31. KFI ja KNF lähetteet ja lausunnot Pegasokseen

2010.30. AML1 ETO-geenien fuusiotranskriptin määritys; t 8;21 , kvantitatiivinen, luuytimestä

2010.29. CBFB MYH11-geenien fuusiotranskriptin määritys; inv 16 , kvantitatiivinen, luuytimestä

2010.28. TEL AML1-geenien fuusiotranskriptin määritys; t 12;21 , kvantitatiivinen, luuytimestä

2010.27. Laboratorion näytteenottokiertojen aikataulu muuttuu HYKS sairaaloiden vuodeosastoilla 3.5.2010 alkaen

2010.26. Seerumin lääkeainetutkimusten, S -Klona, C -Voricon, S -Itracon, tekopaikassa ja viitearvoissa muutoksia

2010.25. Oikean näyteputken valinta klamydia-tutkimuksissa

2010.24. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset KL 4337 B -Ly-S viikolla 13

2010.23. Kevään ja kesän poikkeusaikataulut koskien Ly-TbSpot, B-TbIFNg ja B-CD4Sup-näytteitä

2010.22. Parasitologisten näytteiden kestokiinnitteen vaihtaminen EcoFix -tuotteeseen

2010.21. Uusi tutkimus 20837 -MDRsVi, -Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely

2010.20. Kvantitatiivisen B -BCR-QR -tutkimuksen, 4894, näyteputki ja tulosten esittämistapa muuttuvat

2010.19. HbA1c-tutkimuksen pyyntö- ja vastauskäytäntö muuttuvat 3.3.2010 alkaen

2010.18. HbA1c-vieritestin pyyntö- ja vastauskäytäntö muuttuvat 3.3.2010 alkaen

2010.17. Muutoksia HIV-1-nukleiinihappotutkimusten tulostukseen

2010.16. Muutoksia seerumin ja virtsan hydroksiproliinitutkimuksissa sekä kromograniini A- ja B-tutkimuksen viitearvoissa

2010.15. Viitearvomuutoksia tutkimuksissa S -Osteokalsiini, S -IGFBP3 ja S -D-vitamiini-1,25-OH

2010.14. Seerumin SCC-antigeenin 3639 S -SCC-Ag määritysmenetelmä muuttuu 1.2.2010 alkaen

2010.13. Seerumin paroksetiinin S -Paroks ja seerumin haloperidolin S -Halop tutkimuksissa muutoksia 28.1.2010 alkaen

2010.12. Vertti -verivalmisteiden tilausohjelmaan muutoksia Peijaksen sairaalassa 3 2 2010

2010.11. Nimikemuutos S -BartAbG, immunologian osasto, 1.2.2010 alkaen

2010.10. KL-nrot muuttuvat virologisissa tutkimuksissa

2010.09. Muutoksia Keliakiatutkimus, laaja S -KeliLa -yhdistelmätutkimukseen 1.2.2010 alkaen

2010.08. Uusi tutkimus diabeteksen diagnostiikkaan, S -IA2, vasta-aineet S -IA2Ab 1.2.2010

2010.07. Menetelmä-, vastaustapa- ja viitearvomuutos deaminoitujen gliadiinipeptidien vasta-ainetutkimuksissa 1.2.2010

2010.06. Borrelia burgdorferi, osoitus PCR-reaktiolla, näytteenlaadun ja tilausnumeron muutos 1.2.2010 alkaen

2010.05. Nimikemuutoksia immunol. tutkimuksissa, S -Jo1Ab, B -LyImSup, S -EhrlAbG, S -TysabrAb

2010.04. Plasman kromograniini A -tutkimuksen (6041 fP-CgA) viitearvot ovat muuttuneet

2010.03. Vertti- verivalmisteiden tilausohjelman muutoksia Hyvinkään sairaalassa 27 1 2010

2010.02. Uusi tutkimusnimike. Ts-Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus 4764 Ts-PADColo

2010.01. Amiodaroni ja flekainidi -tutkimuksissa viitearvot, näytteen lähetysohje ja tekotiheys muuttuneet 21.12.2009 alkaen


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 24.06.2022 00:31.