HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2011

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2011.78. Tutkimuksen kreatiinikinaasi, isoentsyymit, seerumista 2137 S -CK-Is tulosten valmistumisaika pitenee

2011.77. 2.1.2012 käyttöön uusi tutkimus -AspeAg 6004 -Aspergillus antigeeni

2011.76. B -AITLa ja S -AITMu yhdistelmätutk yhteydessä tehdyn proteiinielektroforeesi-lisätutk lopettaminen

2011.75. Bakteriologian osaston joulunajan tiedote 2011

2011.74. S -B12-TC2 määritysmenetelmä ja viitearvo muuttuvat 2.1.2012 alkaen

2011.73. Ihon ja limakalvon immunofluoresenssitutkimukset

2011.72. S -KeliSeu-, S -KeliSu- ja S -KeliLa- tutkimusten osatutkimuksen IgAKeli viitearvomuutos 15.12.2011 alk

2011.71. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset viikoilla 51 2011 ja 1 2012

2011.70. Itsenäisyyspäivän, joulun ja loppiaisen poikkeusaikataulut koskien B -LyTbIFN, B -TbIFNg ja B -CD4Sup -näytteitä

2011.69. Tutkimusta S -CDT (4101) S -Desialotransferriini tehdään jälleen

2011.68. Vastauskäytäntömuutos Karbapenemaasia tuottava enterobakteeri on nyt CPE

2011.67. Seerumin, selkäydinnesteen, pleuranesteen ja virtsan lysotsyymin määritysmenetelmä ja viitearvot muuttuvat

2011.66. Tutkimus S -CDT (4101) S -Desialotransferriini keskeytetään toistaiseksi

2011.65. Uusi tutkimus P -Dabi-Ta suoran trombiininestäjän dabigatraanin pitoisuuden määritt. on otettu käyttöön 1.11.2011

2011.64. Virtsanäytteeen väkevyyden ilmoittaminen virtsan partikkelien peruslaskennassa 22.11.2011 alkaen

2011.63. SPR Veripalvelussa tehtävän 4268 B -NAIT -tutk. tilaus-ja vastauskäytännöt muuttuvat atk-välitteisiksi 2.11.2011

2011.62. SPR Veripalvelussa tehtävien raskaudenaikaisten veriryhmävasta-aineiden tilaus- ja vastauskäytännöt muuttuvat

2011.61. SPR Veripalvelussa tehtävien trombosyyttitutkimusten tilaus- ja vastauskäytäntö muuttuvat ATK-välitteisiksi

2011.60. Troponiini T-osoitustestin standardointi, yksikkö ja päätösraja muuttuvat 18.10.2011 alkaen

2011.59. Erillisen paperivastauksen lähettäminen lopetetaan lausunnolliselle seerumin elektroforeesille

2011.58. Tutkimus S -CandAg (1626); S -Candida, antigeeni on lopetettu toistaiseksi 11.10.2011 alkaen

2011.57. Sytomegalovirus, nukleiinihappo, muutos käytettävään menetelmään ja tulosrajaan 17.10.2011 lähtien

2011.56. Respiratoriset virukset, nukleiinihappo kval , uusi menetelmä käyttöön 10.10.2011 alkaen

2011.55. Punktionesteiden solulaskennan menetelmä, tekopaikka ja likvorin leukosyytt. viitevälin yläraja muuttuvat 26.9.2011

2011.54. Lyhyen oraalisen glukoosikokeen lyhenne muutetaan muotoon Pt-Gluk-R 20.9.2011 alkaen

2011.53. Seerumin HI-virus, antigeeni ja vasta-aineet yhd.tutk. tekopaikka muuttuu 20.9.2011 alkaen

2011.52. Numero- ja nimikemuutoksia geneettisissä tutkimuksissa

2011.51. Uusi tutkimus MGMT-geenin promoottorialueen metylaatiotutkimus

2011.50. S -Proteiniaasi 3 - ja S -Myeloperoksidaasi, IgG vasta-aineet -tutk menetelmä ja viitearvot muuttuvat 5.9.2011

2011.49. S -Goodpasturen syndrooma vasta-aineet -tutkimuksen menetelmä ja viitearvot muuttuvat 5.9.2011

2011.48. Muutoksia yhdistelmätutkimukseen S -Munuaistautien immunologiset tutkimukset 5.9.2011

2011.47. Ryhmänmukaiseen jääplasmaan siirrytään 22.8.2011 alkaen

2011.46. Muutokset tutkimuksen S -HepyAb osatutkimuksissa S -HepyAbA ja S -HepyAbG

2011.45. Bakteriologian osaston toiminta juhannuksena 2011

2011.44. Juhannusviikon poikkeusaikataulut koskien B -TbIFNg ja B -CD4Sup - näytteitä

2011.43. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset (KL 4337 B -Ly-S) viikolla 25

2011.42. Helatorstain poikkeusaikataulut koskien B -LyTbIFN, B -TbIFNg ja B -CD4Sup -näytteitä

2011.41. Seerumin amitriptyliinin ja nortriptyliinin tekopaikka muuttuu 1.6.2011 alkaen

2011.40. Paastoplasman parathormonin ja paastoseerumin C-peptidi, proinsuliinin tekopaikka muuttuu 1.6.2011 alk

2011.39. Seerumin gonadotropiinien määritysmenetelmä, tekopaikka ja viitearvot muuttuvat 1.6.2011 alkaen

2011.38. Seerumin prokollageeni IIIn aminoterm. propeptidin viitearvot ja tekopaikka muuttuvat 7.6.2011 alkaen

2011.37. Seerumin kollageeni In karboksiterm. telopeptidin määr.men., viitearvot ja tekop muuttuvat 7.6.2011 alk

2011.36. Seerumin prokollageeni In aminoterminaalisen propeptidin tekopaikka ja tekotiheys muuttuvat 7.6.2011 alk

2011.35. S -TrofAb -osatutk lopettaminen S- AITEndo- ja S -SterAb -tutk 13.6.2011 alk

2011.34. Seerumin ja lapsiveden erytropoietiinin menetelmä muuttuu 10.5.2011 lähtien

2011.33. Plasman Neutrofiilin gelatinaasiin assosioitu lipokaliini -tutk tekopaikka muuttuu 9.5.2011

2011.32. AntiFXa-tutkimuksen pyyntökäytäntöjen selkeyttäminen Peijaksen sairaalassa

2011.31. Bakteriologisten näytteiden vastaanottoaika pitenee arkisin 9.5.2011 alkaen

2011.30. Uusi tutkimus B -PNH laaja tutkimus (20991 B -PNH-La) 16.5.2011 alkaen

2011.29. Nimikemuutoksia immunologissa tutkimuksissa 16.5.2011 alkaen

2011.28. Nielun streptokokkiviljelypyyntönä on seulontatutkimus Ps-StrVi (2703)

2011.27. Virtsan Neutrofiilin gelatinaasiin assosioitu lipokaliini -tutkimuksen tekotiheys muuttuu 9.5.2011 alkaen

2011.26. Seerumin Netilmysiini (3236 S -Netil) -tutkimuksen tekotiheys muuttuu

2011.25. Virtsan albumiinitutkimusten (mikroalbuminuria) tekopaikka muuttuu 16.5.2011 alkaen

2011.24. Virtsan partikkelien peruslaskennan vastauskäytäntöä muutetaan ja virtsan erytrosyyttien viiterajaa tark 2.5.2011

2011.23. Virtsan dysmorfisten erytrosyyttien (4210 U -ErytDys) tekopaikka muuttuu 16.5.2011 alkaen

2011.22. Seerumin metotreksaatin (2346 S -MTX) tekopaikka muuttuu 4.5.2011 alkaen

2011.21. Pääsiäisen 2011 aukioloajat bakteriologian osastolla

2011.20. Lohjan sairaanhoitoalueen patologian laboratorioon lähetettävien terveyskeskusnäytteiden tekopaikka muuttuu 2.5.2011

2011.19. Pääsiäisen ja helatorstain poikkeusaikataulut koskien Ly-TbSpot, B -TbIFNg ja B -CD4Sup -näytteitä

2011.18. Seerumin ionisoituneen magnesiumin (13745 S -Mg-Ion) tekopaikka muuttuu 15.4.2011 alkaen

2011.17. Uusi geenimonistustesti M. tuberculosiksen ja rifampisiiniresistenssin toteamiseen

2011.16. Plasman myoglobiini -tutkimus otetaan käyttöön Jorvin sairaalan laboratoriossa 15.4.2011

2011.15. Likvorin virtaussytometrisen pintamerkkitutkimuksen näyteastia muuttuu

2011.14. Kliinisen neurofysiologian osaston Meilahden toimipisteen siirtyminen väistötiloihin

2011.13. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset KL 4337 B-Ly-S viikolla 16

2011.12. Punasolujen ja seerumin folaatin (1414 fE -Folaat ja 1416 fS -Folaat) tekopaikka muuttuu 4.4.2011 alkaen

2011.11. Uusi tutkimus Seerumin anti Müllerin hormoni 8296 S -AMH

2011.10. Uusi tutkimus Ihmisen epididymaalinen antigeeni 4 seerumista

2011.09. Virtsatieinfektioiden päivystysdiagnostiikan karsiminen

2011.08. Tutkittujen potilasnäytteiden säilyttämiskäytännöt muuttuvat Meilahden sairaalan laboratoriossa

2011.07. Isotooppitutkimusten tekopaikat 1.4.2011 alkaen

2011.06. Kätilöopiston patologian laboratorio muuttaa 25.2.2011 Meilahteen osoitteeseen Haartmaninkatu 3 C

2011.05. Veren siklosporiinin, sirolimuusin sekä takrolimuusin tekopaikka muuttuu 16.2.2011 alkaen

2011.04. Tutkimuksen seerumin Trijodityroniini (S-T3 KL 2772) lopettaminen 24.1. lähtien

2011.03. Muutoksia Trisomia-PCR-näytteiden lähetyksessä ja niihin liittyvissä tiedusteluissa

2011.02. Uusi tutkimus BCR ABL-fuusioproteiinien osoittaminen luuytimestä ja verestä, virtaussytometrinen immunohelmimääritys

2011.01. Hemoglobiini-A1c -tutkimuksen, 6128 B -HbA1c, tekopaikka muuttuu 17.1.2011 alkaen


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 21.05.2024 06:14.