HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2019

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2019.96. Pyyntökäytäntömuutos tutk. F -Adenovirus, antigeenios. ja F -Rotavirus, antigeenin os. HUSLAB Kymenlaakson lab. 8.1.2020

2019.95. Kalsitoniini-tutkimuksen menetelmä, tulostaso ja viitevälit muuttuvat 8.1.2020 alkaen

2019.94. Tuotantokatko S -C3-nefriittitekijätutkimuksessa päättyy 23.12.2019

2019.93. Pariisin luokitukseen siirtyminen virtsan irtosolunäytteiden vastaamisessa

2019.92. Alzheimerin taudin selkäydinnesteen biomerkkiaineiden viitearvot muuttuvat 1.1.2020

2019.91. Tuotantokatkos Valpr-V, Fenyt-V ja Karba-V-tutkimuksissa 18.12.2019 alkaen

2019.90. THSD7A-vasta-ainemääritys primaarin membranoosin nefropatian diagnostiikkaan otetaan käyttöön 8.1.2020

2019.89. Rekoveriini-vasta-ainemääritys paraneoplastisen retinopatian diagnostiikkaan otetaan käyttöön 8.1.2020 alkaen

2019.88. Punasolujen PNH-tutkimus lopetetaan 2.1.2020

2019.87. Muutoksia useiden neuronaalisten vasta-aineiden viitearvoissa ja menetelmissä 8.1.2020 alkaen

2019.86. Muutoksia CrneAg -tutkimuksissa

2019.85. Tutkimusten S -hCG-B-V, S -TATI ja S -Trypg2 tekopaikka muuttuu 1.1.2020 alkaen

2019.84. Akvaporiini 4, vasta-aineet, seerumista, menetelmä- ja viitearvomuutos 16.12.2019 alkaen

2019.83. -InfRPAK-ryhmätutkimuksen negatiivisten antigeenitulosten julkaisukäytäntö on muuttunut 9.12.2019 lähtien

2019.82. Huumetutkimuksissa muutoksia 4.12.2019 alkaen

2019.81. Allergiatutkimuksissa muutoksia S -PölyRyh lopetetaan ja korvataan tutkimuksella S -PölyEr 2.12.2019

2019.80. Joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 poikkeusaikataulut koskien B -Ly-S, B -LyTbIFN, B -TbIFNg ja B -PNH -näytteiden lähettämistä

2019.79. Harvoin käytettyjä allergiatutkimuksia lopetetaan

2019.78. Uusia fuusiogeenitutkimuksia syöpänäytteiden tutkimiseen 25.11.2019 alkaen

2019.77. Tuotantokatko S -C3-nefriittitekijätutkimuksessa 15.11.2019 alkaen

2019.76. Helicobacter pylorin -vasta-ainediagnostiikkaan tarjotaan 2.12.2019 alk. S -HepyAbG-tutk., S -HepyAb-tutk.paketti lopetetaan

2019.75. F -BaktVIP ja F -EHECVTx -tutkimuksen PCR-menetelmä vaihtuu ja näyteputki muuttuu 26.11.2019

2019.74. Respiratoriset virukset, nukleiinihappo (kval) -tutk. rakenne ja menetelmä muuttuvat 20.11.2019

2019.73. Ekinokokkivasta-aineet poistuvat matovasta-ainepaketista 20.11.2019

2019.72. Terveysasemien tilaamissa U -KemSeul -tutkimuksissa yksittäisiä vastaamattomia tuloksia

2019.71. Seerumin kortisolin tulkintaan tarkennus 30.10.2019 alkaen

2019.70. D-vitamiini-tutkimusten indikaatiot tarkentuvat, ensisijaisen tutkimuksen (P -D-25) menetelmä muuttuu 30.10.2019

2019.69. Hormonitutkimuksissa muutoksia 30.10.2019 alkaen

2019.68. Kemian tutkimuksissa muutoksia HUS-alueella 30.10.2019 alkaen

2019.67. Sydänmerkkiaineiden tutkimusmuutokset 30.10.2019 alkaen

2019.66. Lääkepitoisuustutkimusten määritysmenetelmät muuttuvat 30.10.2019 alkaen

2019.65. Anemiatutkimuksissa muutoksia HUS-alueella 30.10.2019 alkaen

2019.64. Seerumin komplementti C3 ja komplementti C4 -tutk. otetaan käyttöön vast. plasmatutk. tilalle 25.10.2019 alk

2019.63. Kilpirauhastutkimusten menetelmä, tulostaso ja viitevälit muuttuvat 28.10.2019 alkaen

2019.62. Kasvainmerkkiaine-tutkimusten menetelmä ja tulostaso muuttuvat 28.10.2019 alkaen

2019.61. B -Retik verenkuvatutkimusten osatutkimukseksi 22.10.2019 alk. samalla E -Retik -tutk. tilauskäytäntö muuttuu

2019.60. Edoksabaani-pitoisuuden määrittämiseksi uusi tutkimus P -aFXaEdo käyttöön ja P -Dabi-Ta -tutkimuksen numero vaihtuu 23.10.2019

2019.59. PSA-tutkimuksien menetelmä, tulostaso ja viitevälit muuttuvat 21.10.2019 alkaen

2019.58. Kemian tutkimusmuutokset alkavat laboratorioittain HUS-alueella

2019.57. B -Sezary lopetaan 18.9.2019 ja tutkimuksen korvaa B -LyDiKLL, jonka yhteydessä on tilattava myös B -LyDiff-T

2019.56. Kemian tutkimuksissa muutoksia HUS-alueella 18.9.2019 alkaen

2019.55. Päivystysaikaisessa malariadiagn. otetaan käyttöön nukleiinihappo-osoitus Meilahden alueen, Malmin ja Raaseporin sairaaloissa 25.9.2019

2019.54. Kemian ja immunokemian tutk. tulossa muutoksia HUS-alueella syksyn 2019 aikana, vaihtoprojekti jatkuu kevääseen 2020 asti

2019.53. Uusi -GenUusL-tutk aiemmin tehdyn tutk uudelleenarviointiin ja lausumiseen Genetiikan laboratoriossa 1.9.2019 alkaen

2019.52. Muutoksia B -TbIFNg tutkimuksen rakenteessa, näytteenotossa ja vastauskäytännöissä 4.9.2019 alkaen

2019.51. Muutos tutkimuksen Virus, vasta-aineet osatutkimuksiin, Klamydia-vasta-aineet lopetetaan

2019.50. P -C1InhBk tutkimus lopetetaan 3.9.2019 ja uusi tutk S -C1InhB käyttöön 4.9.2019 alkaen

2019.49. S -HAE-tutkimuksen C1InhBk-osatutkimuksen menetelmä, viitearvo ja näyteastia muuttuvat 4.9.2019

2019.48. Respiratoriset virukset, nukleiinihappo (kval) osatutkimuksia -RSVNhO, InfANHO- ja InfBNhO ei vastata 16.8.2019 lähtien

2019.47. HUSLAB lopettaa harvinaiset -ACE -LZM sekä U -LZM ja dU-LZM -tutkimukset vähäisen käytön vuoksi

2019.46. Seerumin prolaktiinin määritysmenetelmä muuttuu 2.9.2019

2019.45. Muutoksia Leishmania-diagnostiikassa 4.9.2019 alkaen

2019.44. D-dimeeri-tutkimuksen uusi määritysmenetelmä otetaan käyttöön vaiheittain 27.8.2019

2019.43. Alihankittavien genetiikan tutkimusten tilaamiskäytäntöjä selkeytetään

2019.42. Uusi genetiikan alihankintatutkimus otetaan käyttöön Genetiikan laboratoriossa 12.8.2019 alkaen

2019.41. Perusterveydenhuollon asiakkaille Patologian erikoisalan vastauksia jäänyt tulostumatta hälytyslistalle 5.6. alkaen

2019.40. Alfa-1-Mikroglobuliinin tutkimusmenetelmä muuttuu 7.8.2019

2019.39. Virtsan partikkelien erittelylaskenta 1941 U -Diffi lopetetaan 5.8.2019 alkaen vähäisen kliinisen käytön vuoksi

2019.39. Korjaus U-Solut tutkimuksen numeroon. Virtsan partikkelien erittelylaskenta 1941 U -Diffi lopetetaan 5.8.2019 alkaen vähäisen kliinisen käytön vuoksi

2019.38. HE4 -tutkimuksen menetelmä- ja tulostasomuutos 1.8.2019 alkaen

2019.37. Muutoksia periytyvän rinta- ja munasarjasyöpäalttiuden NGS-paneelitestauksessa Genetiikan laboratoriossa 15.7.2019 alkaen

2019.36. Tuotantokatko salmonellavasta-ainemäärityksen S -O4.5.12-osatutkimuksessa päättyy 24.6.2019

2019.35. Uusi alihankintatutkimus autoimmuunin enteropatian diagnostiikkaan S -Enterosyyttivasta-aineet 24.6.2019 alkaen

2019.34. Uusi Pt-FIB-4 indeksitutkimus maksafibroosin seulontaan 10.6.2019 alkaen

2019.33. Juhannuksen 2019 poikkeusaikataulut koskien E -Coombp, B -LyTbIFN, B -PNH ja B -TbIFNg -näytteiden lähettämistä

2019.32. Seerumin Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit -tutkimuksen vastauskäytäntö muuttuu 17.6.2019

2019.31. Myeloomatutkimuksiin kuuluvien immunofiksaatiotutkimusten tilauskäytäntö muuttuu 17.6.2019

2019.30. Ei-kiireellisissä immunologissa immunofenotyypitystutkimuksissa tuotantokatko 5.7.-2..8.2019

2019.29. Kromograniini A -tutkimuksessa muutoksia 17.6.2019 alkaen

2019.28. BNP-tutkimuksessa Natriureettinen peptidi laatuongelma ja vastausviiveitä

2019.27. Lääkeainemääritysten tulosvälitys THLn kanssa siirtyy sähköiseksi 3.6.2019

2019.26. Seerumin immunoglobuliini Dn määritysmenetelmä ja viitearvot muuttuvat 10.6.2019

2019.25. Viiveaikojen tarkistus S -AdrAb, S -ASTA-, S -Kyhemag-, S -C3Nef- ja S -APS1Ab-tutkimusten osalta 3.6.2019 alkaen

2019.24. Tuotantokatko salmonellavasta-ainemäärityksen S -O4.5.12 -osatutkimuksessa jatkuu toistaiseksi

2019.23. Tutkimuksen Chlamydia trachomatis, vasta-aineet tekopaikka ja tulkintarajat muuttuvat 1.7.2019 alkaen

2019.22. Aineenvaihduntatutkimuksissa mahdollisia vastausviiveitä kesällä 2019

2019.21. Veren punasolujen fragmentaatioaste -tutkimuksen tekotiheys muuttuu päivystysajan osalta 24.5.2019 alkaen

2019.20. Ennakkoilmoitus mahdollisista vastausviiveistä HUSLABin Patologian laboratorioiden tutkimuksissa kesäkuussa 2019

2019.19. Prokollageeni IIIn aminoterminaalisen propeptidin määritysmenetelmä, tulostaso ja viitearvot muuttuvat 16.4.2019

2019.18. Kevään 2019 poikkeusaikataulut koskien E -Coombp, B -Ly-S, B -LyTbIFN, B -PNH ja B -TbIFNg -näytteiden lähettämistä

2019.17. Muutoksia MRSA-tutkimuspyynnöissä HUSLAB Kymenlaakson laboratoriossa 8.4.2019 alkaen

2019.16. Tuotantokatko salmonellavasta-ainemäärityksen S -O4.5.12 -osatutkimuksessa 15.3.2019 alkaen

2019.15. Uusi Ts-VmMut-geenipaneeli vaskulaarimalformaatioiden somaattisille muutoksille Genetiikan laboratoriossa 15.4.2019 alkaen

2019.14. Huumausainetutkimuksissa muutoksia 3.4.2019 alkaen

2019.13. Tutkimus S -Teikoplaniini lopetetaan 1.3.2019

2019.12. My+Verikeskus -järjestelmän ja Type&Screen-käytännön käyttöönotto lauantaina 2.3.2019

2019.11. RNA-polymeraasi vasta-aineet viitearvo- vastauskäytäntö- ja menetelmämuutos 7.3.2019

2019.10. Uusi tutkimus syfilisvasta-aineseulontaa suorittaville laboratorioille Syfilis vasta-aineet varmistus 7.3.2019

2019.09. Uusi tutkimus neurosyfiliksen diagnostiikkaan Neurosyfilis pakettitutkimus seerumista ja likvorista 7.3.2019

2019.08. Verensiirtokäytännöt uudistuvat 2.3.2019 Huom uusi päivä My+Verikeskus ja Type&Screen käyttöön HUSissa

2019.07. Uusi farmakogenetiikan tutkimus B -DPYD-D otetaan käyttöön 18.2.2019

2019.06. Laajennettu NGS-paneeli aivokasvainten somaattisille muutoksille 4.2.2019 alkaen

2019.05. Nestebiopsia otetaan käyttöön syöpädiagnostiikassa Genetiikan laboratoriossa 4.2.2019 alkaen

2019.04. Influenssa-vieritestin herkkyys tällä hetkellä kiertävälle Influenssa A -viruskannoille selvästi alentunut.dotx

2019.03. Tutkimukset disakkaridaasi-aktiviteetit ja T-solureseptori gamma delta-positiiviset solut lopetetaan 21.1.2019

2019.02. Tutkimuksien S -Myosiittitutkimus ja likvorin CXC13-kemokiinin pitoisuus kuntaliiton numeron ja tutkimuksen nimen muutos 28.1.2019

2019.01. Seerumin folaatti korvaa punasolujen folaatti -tutkimuksen 16.1.2019 alkaen


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 21.05.2024 06:14.