HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2022

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2022.53. Kudoslaitoksille erillinen uusi tutkimuspyyntö EBV-vasta-ainemääritykseen (S -EBVAbTx) 30.5.2022 alkaen

2022.52. Fosfolipaasi-A2 -reseptorivasta-ainetutkimuksen vastauksissa viivästymistä reagenssin toimitusvaikeuksien vuoksi

2022.51. Muutoksia kampylobakteerivasta-ainetutkimuksessa 30.5.2022 alkaen

2022.50. Positiivisista P -ANCA-näytteistä tehdään tumavasta-ainetutkimus (S -ANA), ellei sitä ole erikseen pyydetty

2022.49. Seerumin immunoglobuliini, kevytketjut, Kappa, vapaa -menetelmän laatuongelma on ohi 29.4.2022

2022.48. C.trachomatis-,N.gonorrhoeae-,M.genitalium-nukleiinihaponosoituksen näyteastia muuttunut nielu-,vagina,rektum-näytteille. Siirt. uuden astian käyttöön välittömästi

2022.47. Mycoplasma pneumoniaen, Herpes simplex virusten ja Varicella zoster viruksen intratekaalisen kvant. vasta ainetuotannon määrittäminen lop. 16.5.22 lähtien

2022.46. Poikkeusaikataulu B -LyTbIFN-tutkimuksessa 6.6.-19.8.2022

2022.45. Uusi tutkimus Ts-Suolistosyöpäseulonta kolonoskopianäytteestä otetaan käyttöön patologian laboratorioissa 9.5.2022

2022.44. Erikoishyytymistutkimuksissa, P -ADAM13 ja P -vWF CB menetelmä- ja viitevälimuutoksia 2.5.2022 alkaen

2022.43. Vesirokkovirus -IgG-vasta-ainetutkimuksen menetelmä, viitearvo ja yksikkö muuttuvat 2.5.2022 lähtien

2022.42. Likvorin borreliavasta-ainetutkimuksen menetelmä, viitearvo ja yksikkö muuttuvat 18.4.2022 alkaen

2022.41. Allergiatutkimuksissa tuotantokatko hoitajajärjestöjen lakon aikana

2022.40. Glyserolihemolyysikoe-tutkimus lopetettu 1.4.2022 alkaen

2022.39. Bakteriologian ja mykobakteriologian suojelutyötä lisätään kriittiseksi arvioitujen tutkimusten saatavuuden parantamiseksi HUS-alueella

2022.38. Näytteiden lähettäminen HUSin ulkopuolelta HUSLABiin hoitajajärjestöjen lakon aikana

2022.37. Veriryhmä- ja sopivuusnäytteiden ottaminen yhtä aikaa hoitajajärjestöjen 1.4.2022 alkaneen lakon aikana

2022.36. Bakteriologian, mykologian, parasitologian ja mykobakteriologian tutk. tehdään hoitajalakon aikana rajoitetusti ja tutk.vast. tulee esiintymään merkittäviä viiveitä

2022.35. Virologian ja immunologian tutkimuksia tehdään hoitajalakon aikana rajoitetusti ja tutk.vast. tulee eiintymäään merkittäviä viiveitä

2022.34. Kreatiinikinaasin isoentsyymit -tutkimuksessa osittainen tuotantokatkos 2.3.-15.5.2022

2022.33. Kevään 2022 poikkeusaikataulut koskien B -Ly-S, B -TbIFNg, B -LyTbIFN ja B -PNH-La -näytteiden lähettämistä

2022.32. Thermoactinomyces vulcaris IgE- ja IgG -vasta-ainetutkimukset lopetetaan

2022.31. Etelä-Karjalan Kliinisen mikrobiologian toiminta-aikojen laajennus 23.3.2022 alkaen

2022.30. Seerumin immunoglobuliini, kevytketjut, Kappa, vapaa -reagenssissa laatuongelma 21.12.2021 alkaen

2022.29. Merkittävä muutos Salmonella-vasta-ainetutkimuksen menetelmään ja sisältöön 28.3.2022 alkaen

2022.28. Korjaus tutkimustiedotteeseen Kuntaliiton numeroita otetaan käyttöön Virologian ja immunologian laboratoriossa 21.3.2022 alkaen

2022.27. Tuotantokatko vapaiden lääkeaineiden Valpr-V, VenytV ja Karba-V tutk. 14.3.022 alkaen

2022.26. Alfa-1-antitrypsiinin tulostaso nousee 15.3.2022 alkaen

2022.25. Kuntaliiton numeroita otetaan käyttöön Virologian ja immunologian laboratoriossa 21.3.2022 alkaen

2022.24. Allergiatutkimuksissa tutkimusnumero- ja nimimuutoksia 18.3.2022

2022.23. Zoonoosivirus-tutkimuksia lopetetaan 21.3.2022 alkaen

2022.22. Kuntaliiton numeroita otetaan käyttöön Genetiikan laboratoriossa 1.3.2022 alkaen

2022.21. HUSLAB Kymenlaakson kliinisen mikrobiologian laboratorio siirtyy uuteen laboratoriojärjestelmään 28.2.2022 alkaen

2022.20. U -Solut, Am-Lamel ja Pd-Leuk -tutkimuksille uudet tutkimusnumerot käyttöön 9.3.2022 alkaen

2022.19. Metyylimalonaatti viitearvomuutos 9.2.2022 alkaen

2022.18. D-vitamiinin erikoistutkimuksen S -D-25-32 indikaatiot ja uusi soveltuva näyteastia

2022.17. Likvorin Human herpesvirus 6 (HHV-6) -vasta-ainetutkimus lopetetaan vähäisen käytön vuoksi 21.3.2022 alkaen

2022.16. Uusi liukoinen urokinaasireseptori (22380 P -suPAR) -tutkimus käyttöön 1.3.2022 alkaen

2022.15. Malariatutkimuksessa B -Plas-O tapahtuu putkimuutos 15.2.2022 alkaen

2022.14. Päivystysaik. malariadiagn. otetaan käyttöön nukleiinihapon osoitustesti Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen sair. 15.2.2022

2022.13. Bakteriologia siirtyy uuteen laboratoriojärjestelmään 8.2.2022 alkaen

2022.12. Thermoactinomyces vulgaris IgE- ja IgG -vastaainetutk. pidentyneitä vastausviiveitä reagenssien saatavuusongelmien vuoksi

2022.11. Harvoin käytettyjä allergiatutkimuksia lopetetaan

2022.10. Veriviljelyn bakteerin nimi ja alustava pikatestiin perustuva herkkyystulos saadaan nopeammin HUS-alueella 1.2.2022

2022.09. Allergiatutkimuksissa tutkimusnumero- ja nimimuutoksia 15.2.2022

2022.08. Seerumin ameeba-vasta-ainetutkimuksen viitearvo muuttuu 28.1.2022 alkaen

2022.07. F -BaktVi3 -tutkimuksen osatutkimuksen menetelmä vaihtuu ja näyteputket muuttuvat 31.1.2022

2022.06. Vastasyntyneen bilirubiinin mittaamiseen HUS-alueella käytetty tutk. P -Bil-lap poistuu käytöstä ja korvataan tutk. P -Bil 1.2.2022

2022.05. Eksoten alueen F -BaktVi3- ja F -SalmVi-tutkimusten tekopaikka muuttuu 1.2.2022 alkaen

2022.04. Tutkimukset F -BaktVi1, F -CampVi, F -ShigVi ja F -YersVi lopetetaan 31.1.2022

2022.03. HUSLABin uusi käytäntö veritapaturmien hepatiitti C -diagnostiikassa 10.1.2022 alkaen

2022.02. Synnynnäisen pitkä QT-oireyhtymän geenipaneelitutkimus siirtyy Genetiikan laboratoriossa tehtäväksi 1.2.2022

2022.01. Geenipaneelitutkimusten tekopaikka ja tilauskäytäntö muuttuvat, uusi tutkimus B -Xpand-D otetaan käyttöön 27.1.2022


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 20.05.2022 00:30.