HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 1, 2 h)

1483 Pt-Gluk-R1

Osatutkimukset

P -Gluk

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579 , työpiste 74304

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Raskausdiabeteksen diagnostiikka. Ellei kyseessä ole raskausdiabeteksen diagnostiikka, suositellaan tutkimusta 20271 Pt-Gluk-R.

Esivalmistelu

Ennen glukoosikoetta potilas on ravinnotta 10 - 14 tuntia edellisestä illasta lähtien. Glukoosikoe suoritetaan aamulla klo 7 - 9 välillä Paaston aikana voi juoda vettä. Glukoosiliuoksen nauttimisen jälkeen vettä saa juoda tarpeen mukaan. Koetta edeltävänä päivänä tulee nauttia riittävästi hiilihydraatteja. Fyysistä rasitusta tulee välttää välittömästi ennen koetta, samoin ei-välttämättömiä lääkkeitä. Tupakointi on kielletty.

Suoritus

Kun paastoverinäyte on otettu, potilaalle annetaan 250 ml GlucosePro -juomaa. Glukoosijuoma tulee nauttia alle 5 minuutissa. Rasituskokeen ajanlasku aloitetaan heti, kun potilas on juonut glukoosiliuoksen. Plasman glukoosinäytteet (P -Gluk) otetaan ennen glukoosin nauttimista (0-hetkellä) sekä 1 ja 2 tunnin kuluttua glukoosin nauttimisesta.

Lapset (paino alle 43 kg): lapselle annetaan GlucosePro- juomaa niin, että glukoosin määrä on 1,75 g glukoosia per painokilo, kuitenkin enintään 250 ml (Ohjetaulukko: Oraalinen glukoosikoe: Annettavan glukoosiliuoksen määrä lapsilla, Glucose Pro Preana-lytiikan käsikirjan materiaalipankissa). Lapsen ikä ei vaikuta annoksen suuruuteen. Liuos tulee nauttia alle 5 minuutissa. Juonnin lopettamisaika merkitään muistiin.

Annettavan liuosmäärän laskeminen:

GlucosePro-juoman määrä (ml) = 3,33 * lapsen paino (kg) * 1, 75 g Esim. jos lapsen paino on 20 kg, liuoksen määrä on 3,33 * 20 kg * 1,75 =117 ml.

Osa potilaista voi oksentaa glukoosiliuoksen, jolloin koe keskeytetään ja potilaalle voidaan antaa ruokaa.

Virtsanäytteitä kerätään vain erillisestä pyynnöstä. Potilas tyhjentää tällöin rakkonsa ennen kokeen suorittamista. Virtsa kerätään 2 tunnin erissä. Virtsamäärä mitataan kustakin kahden tunnin erästä, joista lähetetään laboratorioon 5 ml koeputkessa. Koeputkeen samoin kuin työkorttiin merkitään selvästi potilaan nimi ja osasto, päivämäärä, erittynyt virtsamäärä, keräyksen alku- ja loppuaika.

Näyte

Aikuisilta otetaan 2 ml verta fluoridisitraattiputkeen.

Lapsilta näytteet voidaan ottaa myös ihopistosnäytteinä Li- hepariinigeeliputkeen (mikroputki). Näyteputket sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti (viimeistään 30 min kuluessa näytteenotosta), minkä jälkeen näyte voidaan säilyttää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Fotometrinen, heksokinaasimenetelmä. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Jos kyseessä ei ole raskausdiabeteksen diagnostiikka, katso tavallisen 2 tunnin glukoosikokeen 20271 Pt-Gluk-R tulkinta.

Raskauden aikana glukoosin sieto on normaali, jos potilaan laskimonäytteestä mitatut P -Gluk pitoisuudet ovat

 paastoarvo alle 5.3 mmol/l
 1 h arvo alle 10.0 mmol/l
 2 h arvo alle 8.6 mmol/l

Raskausdiabetekseksi tulkitaan yksi tai useampi poikkeava arvo glukoosirasituskokeessa.

Lähde: Terveysportti, Käypä hoito, Raskausdiabetes 22.5.2008.

Huomautuksia

Viitearvot muuttuneet 16.10.2000. Ne perustuvat WHO:n suositukseen 1999. Raskaudenaikaiset viitearvot muutettu muuttuneiden "Käypä hoito"-suositusten mukaisiksi 22.03.2012 .

Tutkimus Pt-Gluk-R1 päivitetty 13.02.2018 / MS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.03.2018 klo 01:20.