HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 2 h)

20271 Pt-Gluk-R

Osatutkimukset

P -Gluk

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579 , työpiste 74304

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Ensisijainen tutkimus diabetes mellituksen sekä heikentynyt glukoosin sieto (IGT)- ja heikentynyt paastoglukoosi (IFG) - tilojen diagnostiikkaan, ellei kyseessä ole raskausdiabeteksen diagnostiikka, jolloin tulee käyttää tutkimusta 1483 Pt-Gluk-R1.

Esivalmistelu

Ennen glukoosikoetta potilas on ravinnotta 10 - 14 tuntia edellisestä illasta lähtien. Glukoosikoe suoritetaan aamulla klo 7 - 9 välillä Paaston aikana voi juoda vettä. Glukoosiliuoksen nauttimisen jälkeen vettä saa juoda tarpeen mukaan. Koetta edeltävänä päivänä tulee nauttia riittävästi hiilihydraatteja. Fyysistä rasitusta tulee välttää välittömästi ennen koetta, samoin ei-välttämättömiä lääkkeitä. Tupakointi on kielletty.

Suoritus

Aikuiset: Kun paastoverinäyte on otettu, potilaalle annetaan 250 ml (= yksi pussi) GlucosePro -juomaa. Glukoosijuoma tulee nauttia alle 5 minuutissa. Juonnin lopettamisaika merkitään muistiin. Plasman glukoosinäytteet (P -Gluk) otetaan 0-hetkellä ja 2 tunnin kuluttua glukoosin nauttimisesta.

Lapset (paino alle 43 kg): lapselle annetaan GlucosePro- juomaa niin, että glukoosin määrä on 1,75 g glukoosia per painokilo, kuitenkin enintään 250 ml (Ohjetaulukko: Oraalinen glukoosikoe: Annettavan glukoosiliuoksen määrä lapsilla, Glucose Pro Preana-lytiikan käsikirjan materiaalipankissa). Lapsen ikä ei vaikuta annoksen suuruuteen. Liuos tulee nauttia alle 5 minuutissa. Juonnin lopettamisaika merkitään muistiin.

Annettavan liuosmäärän laskeminen:

GlucosePro-juoman määrä (ml) = 3,33 * lapsen paino (kg) * 1, 75 g Esim. jos lapsen paino on 20 kg, liuoksen määrä on 3,33 * 20 kg * 1,75 =117 ml

Virtsanäytteitä kerätään vain pyynnöstä. Potilas tyhjentää tällöin rakkonsa ennen kokeen suorittamista. Virtsa kerätään 2 tunnin erissä. Virtsamäärä mitataan kustakin kahden tunnin erästä, joista lähetetään laboratorioon 5 ml koeputkessa. Koeputkeen samoin kuin työkorttiin merkitään selvästi potilaan nimi ja osasto, päivämäärä, erittynyt virtsamäärä, keräyksen alku- ja loppuaika.

Osa potilaista voi oksentaa glukoosiliuoksen, jolloin koe keskeytetään ja potilaalle voidaan antaa ruokaa.

Koetta voidaan käyttää insuliinierityksen tutkimiseen. Seerumin insuliinipitoisuus mitataan tällöin samanaikaisesti glukoosin kanssa.

Näyte

Aikuisilta otetaan 2 ml verta fluoridisitraatti- tai fluoridioksalaattiputkeen.

Lapsilta näytteet voidaan ottaa myös ihopistosnäytteinä Li- hepariinigeeliputkeen (mikroputki). Näyteputket sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti (viimeistään 30 min kuluessa näytteenotosta), minkä jälkeen näyte voidaan säilyttää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Fotometrinen, heksokinaasimenetelmä. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Plasmanäyte (P-Gluk). Yksikkö mmol/l.

Laskimonäyte (suoninäyte)

               0-näyte (paasto)  2 h näyte
 Aikuiset, normaali
 glukoosin sieto       alle 6.1      alle 7.8
 Lapset, normaali
 glukoosin sieto       alle 7.2      alle 7.8
 Heikentynyt paasto-
 glukoosi (aikuiset, IFG)  6.1 - 6.9     alle 7.8
 Heikentynyt glukoosin
 sieto (aikuiset, IGT)    alle 7.0      7.8 - 11.0
 Diabetes mellitus      >= 7.0       >= 11.1

Kapillaarinäyte (ihopistosnäyte)

               0-näyte (paasto)  2 h näyte
 Aikuiset, normaali
 glukoosin sieto       alle 6.1      alle 8.9
 Lapset, normaali
 glukoosin sieto       alle 7.2      alle 8.9
 Heikentynyt paasto-
 glukoosi (aikuiset, IFG)  6.1 - 6.9      alle 8.9
 Heikentynyt glukoosin
 sieto (aikuiset, IGT)    alle 7.0      8.9 - 12.1
 Diabetes mellitus      >= 7.0       >= 12.2

Diabetes mellituksessa, myös piilevissä muodoissa, on kudosten glukoosin hyväksikäyttö huonontunut. Tämä voidaan todeta glukoosin nauttimisen aiheuttaman plasman glukoosipitoisuuden normaalia korkeamman nousun perusteella.

WHO:n suosituksessa erotetaan diabeteksen lisäksi tilat heikentynyt paastoglukoosi (impaired fasting glucose, IFG), jossa paastoglukoosi on diabetesta lievemmin koholla ja glukoosikokeen tulos normaali, mutta diabeteksen riski on lisääntynyt, ja heikentynyt glukoosin sieto (impaired glucose tolerance. IGT), jossa glukoosikokeen tulos poikkeaa normaalista diabetestautia lievemmin. Virtsan glukoosipitoisuuden tutkiminen kokeen aikana voi olla aiheellinen mahdollisen renaalisen glukosurian (alentunut glukoosin erityskynnys) osoittamiseksi.

Huomautuksia

Viitearvot muuttuneet 16.10.2000. Ne perustuvat WHO:n suositukseen 1999. 31.12.2013 poistettu osatutkimus P -Gluk-O (AH)

Tutkimus Pt-Gluk-R päivitetty 26.02.2014 / AH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.03.2018 klo 01:20.